המורה של המדינה
פס
חברי הוועדה הציבורית

המורה של המדינה

אודות התחרות
קריטריונים
טבע