אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  האינדקס  |  ספקים למשרד
|שלום אורח
התחבר
|הירשמו ל-ynet

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


"ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך". ציור של גוסטב דורה
"ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך". ציור של גוסטב דורה 
 
 פורמט להדפסה  הדפס

ערכים קשורים
 מרדכי
 תענית אסתר
 תלמוד
 מדרש
 פמיניזם
 משפחה פטריארכלית
 קסרקסס ה-1
 פרס
 מגילת אסתר
 חז"ל
 אסתר המלכה


תחומים קשורים
 יהדות - אישים
 מיתוס - מושגים וכתבים


 
 
 

ושתי


Vashti

סיפור ושתי במגילה |  דמות ושתי במגילה |  דמות ושתי בספרות חז"ל |  נקודת מבט פמיניסטית

ושתי, אשת אחשוורוש מלך פרס בסיפור מגילת אסתר. על פי סיפור המגילה, ושתי סירבה לזימונו של אחשוורוש למשתה המפואר שערך. תגובתו של המלך הזועם היתה הדחתה מן המלכות (על פי חז"ל אף הוצאה להורג), ובעקבות זאת חיפוש מלכה חדשה. המלכה הנבחרת היתה אסתר.

 


סיפור ושתי במגילה
סיפור המגילה נפתח בתיאור המשתה המפואר שערך אחשוורוש במלאת 3 שנים למלכותו. ביום השביעי למשתה החליט המלך – ככל הנראה תחת השפעת אלכוהול – לזמן את ושתי ולהציג את יופיה בפני בכירי הממלכה המשתתפים בהילולה: "ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן... שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא" (מגילת אסתר, א, י-יא). ושתי, שערכה במקביל משתה נשים משלה, לא נענתה לקריאה, ובכך עוררה את חמתו: "ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו" (א, יב).

 

בעקבות המעשה כינס אחשוורוש את שרי הממלכה ודן עימם בתגובה הראויה לסירובה של ושתי. ממוכן, אחד המוזמנים להתייעצות, טען כי ושתי פגעה לא רק בכבודו של המלך, אלא בכלל הגברים ברחבי האימפריה. לדבריו, לנוכח האופן בו נהגה ושתי עם המלך, יבוזו מעתה כל נשות פרס לבעליהן. ממוכן התריע כי רק ענישה בדמות הסרת תואר המלוכה מושתי תביא לתיקון הנזק: "לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה... וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן" (א, יט-כ). אחשוורוש קיבל את העצה, ושתי הודחה, והחיפוש אחר מלכה חדשה החל. החיפוש הסתיים בבחירתה של הדסה, היא אסתר, בת דודו של מרדכי היהודי.

 


דמות ושתי במגילה
ברובד הגלוי של הסיפור, דמותה של ושתי, כמו גם סירובה לזימונו של המלך, אינם זוכים להתייחסות של המספר, לחיוב או לשלילה. במידה רבה מהווה ושתי דמות משנית בסיפור, שתפקידה מסתכם בתיאור הרקע לסיפור פועלה של אסתר. לעומת זאת, חוקרים שונים טוענים כי ברובד הסמוי מוענקת לושתי משמעות חיובית, כדמות המכשירה את הקרקע לפעילותם של מרדכי ואסתר.

 

כך כהקדמה למעשיו של מרדכי:

התנגדותה של ושתי למעמד המשפיל שבו ביקש המלך להעמידה – כמוצג בפני אורחיו – מהווה הכנה להתנגדותו של מרדכי להמן המשפיל את הקהל הנדרש להשתחוות למראהו. הזעם של המן מקביל לזעם של אחשוורוש: שניהם רואים במעשה הסירוב פעולה בעלת משמעות פוליטית כוללת – מרד נשי במקרה של ושתי (על כך בהמשך), ומרד יהודי במקרה של מרדכי. בהתאם, הענישה מכוונת לקהילת ההתייחסות של השניים – לקח שיילמד על ידי כלל הנשים במקרה הראשון, וענישת כלל היהודים במקרה השני. במובן זה,  ושתי מרמזת על המשכו ההירואי של הסיפור, ומכאן שתפקידה הוא ודאי חיובי .

 

כך כהכנה לסיפורה של אסתר:

הסיכון שלקחה על עצמה אסתר בכך שניגשה אל המלך מבלי שזומנה על ידו הוא אחד מרגעי השיא של המגילה. מעשה זה מכונן את שבחיה של אסתר בתפיסת העולם היהודית, ותענית אסתר נועדה, בין השאר, להותירו חרוט בזיכרון היהודי לאורך הדורות. אך ניתן לומר כי ההכרה בתעוזה של אסתר נשענת – גם אם באופן לא מודע – על הסיפור המקדים של ושתי. שהרי רק הידיעה בדבר גורלה של ושתי יוצרת את המודעות לגורל המצפה לאישה הפועלת בניגוד לגחמותיו של המלך. אסונה של ושתי הוא שמלמד על הסיכון העצום שלקחה על עצמה אסתר, ועל אומץ הלב הטמון בפנייה היזומה לאחשוורוש. במובן זה, ושתי היא המאפשרת את גבורתה של אסתר. ומכאן שתפקידה הוא ודאי חיובי.

 


דמות ושתי בספרות חז"ל
בניגוד להתייחסות הניטרלית של הטקסט לדמותה של ושתי (בכל הקשור לרובד הגלוי של הסיפור), חז"ל נוטים להציגה באורח שלילי למדי. בספרות ה
תלמוד והמדרש נטען כי הזימון מצד אחשוורוש נועד להצגתה עירומה בפני אורחיו. לנוכח פרשנות זו נטען כי ושתי לקתה בצרעת, או לחילופין סבלה מזנב שצמח לגופה, וסירובה לזימונו של המלך נבע מן החשש לדימויה כיפת תואר (תלמוד בבלי, מגילה, יב, ב).

 

במקומות שונים מכונה ושתי פרוצה ורשעה, תוך הצגת טיעונים שאין להם כל עיגון בטקסט המובא במגילה. כך למשל בדברים הבאים: "שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת" (מגילה, יב, ב). האמירה מלמדת כי ושתי חייבה את בנות ישראל לעבוד בשבת, ומרמזת על ענייני פריצות מינית שאופיה אינו ברור. במקום אחר נטען כי ושתי היא נצר לנבוכדנצר מלך בבל, מחריבו של בית המקדש: "זה מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים... תחת הסרפד תחת ושתי הרשעה בת בנו של נבוכדנצר הרשע ששרף רפידת בית ה'" (מגילה, י, ב).

 

לא ברור מדוע בחרו חז"ל להציג את ושתי באורח שלילי. הסבר אפשרי הוא ניסיונם של חכמים להעצים את גדולתה של אסתר הצדיקה והצנועה על רקע האישה שקדמה לה בכס המלכות. הסבר אפשרי אחר רואה בדברים מתן פשר לסיפור הסתום הפותח את המגילה. לפי הסבר זה, חז"ל לא הסתפקו בהבנת הקטע כרקע לסיפור המרכזי של מרדכי ואסתר (שהרי ניתן היה לפתוח את המגילה בשלב החיפושים אחר אישה למלך, מבלי להידרש לסיפור המלכה הקודמת), והציעו פרשנות חלופית של גמול אלוהי.

 


נקודת מבט פמיניסטית

בזרם המחקר הפמיניסטי הוצבה ושתי כאידיאל לדמות האישה הנאבקת על זכויותיה ועל מעמדה. ושתי היא האישה היחידה במקרא המסרבת באופן מפורש להוראה של גבר. עוצמתו של מעשה הסירוב מתגלמת בכך שזהו סירוב כפול – הן לגבר הבעל, והן לגבר המלך. לא בכדי יועציו הגברים של אחשוורוש מציגים את מעשיה כאיום על שלטון הגברים בנשותיהם. ושתי, לשיטת הפרשנות הפמיניסטית ולשיטת גיבורי הסיפור גם יחד, היא האתגר המסכן את השלטון הפטריארכאלי.

 

סירובה של ושתי הוא לא רק לרודנותו של הבעל, אלא גם לאופי ההתייחסות אליה כאישה. רצונו של אחשוורוש להציגה בפני אורחיו מקביל לאופן שבו הציג קודם לכן את עושרו. כפי שהחפצים המוזהבים מלמדים על העושר, כך גם היא נתפסה בעיני המלך כאוביקט המעיד על עושר, וככזה, ניתן להציגו לראווה. בשני המקרים, מדובר בחפץ שנועד ללמד על גדולתו של הבעלים. ושתי בסירובה מצהירה כי בפני המלך עומד סובייקט בעל אישיות, בעל רצון, ובעל עמדה. המרידה כוננה את המעבר מהיותה חפץ להיותה סוביקט. במובן זה, ושתי מממשת את המטרה הפמיניסטית הבסיסית, של מעבר מתפיסת האישה כאוביקט, כלי שרת של השלטון הגברי, לסוביקט בעל אישיות.

 


יש לכם הערה לערך ?


חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
קהילות
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ynet בסלולר
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
קטלוג אופנה
JumpStarter
יחסים
קהילות
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות

YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותTotal media - Interactive media technologiesApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
as14-c  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©