אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות  |  האינדקס  |  ספקים למשרד
|שלום אורח
התחבר
|הירשמו ל-ynet

   חדשות תוכן ועדכונים 24 שעות - Ynet


בית המשפט העליון
בית המשפט העליון צילום: לע"מ
 
אולם בית משפט מחוזי
אולם בית משפט מחוזי צילום: זום 77
 
 פורמט להדפסה  הדפס

אתרים נוספים
 הרשות השופטת


ערכים קשורים
 מג'לה
 דבר המלך במועצה
 משפט מקובל
 תקדים
 הפרדת רשויות
 ערעור
 נשיא מדינת ישראל
 בית המשפט העליון
 דיני משפחה
 בית משפט גבוה לצדק


תחומים קשורים
 חוק ומשפט


 
 
 

הרשות השופטת בישראלמקורות המשפט בישראל |  עקרונות הפעולה |  מערכת בתי המשפט |  מידע נוסף

הרשות השופטת בישראל. לאחר הקמת המדינה נקבע בפקודת סדרי שלטון ומשפט, 1948, כי עד לחקיקת חוק חדש בעניין בתי המשפט, יוסיפו בתי המשפט אשר בשטח המדינה לפעול במסגרת הסמכויות שהיו נתונות להם בתקופת השלטון המנדטורית. הסמכויות שהיו נתונות לשופטים בריטיים הועברו לשופטים ישראליים. סמכות מינוי השופטים ניתנה בידי שר המשפטים, למעט הסמכות למנות שופטים לבית המשפט העליון אשר הוענקה לממשלה הזמנית וחייבה את אישור המועצה הזמנית.

חוק השופטים משנת 1953 וחוק בתי המשפט משנת 1957, הותירו את מערכת בתי המשפט במתכונתה הקיימת והסדירו בפירוט את סמכויותיהם של בתי המשפט והשופטים המכהנים בהם. חוק בתי המשפט [נוסח משולב], 1984, איחד את חוק בתי המשפט הקודם והוראות רבות מחוק השופטים, ומהווה את התשתית החוקית למתכונת הפעולה והסמכויות של מערכת בתי המשפט בישראל.

 


מקורות המשפט בישראל

צורתו של המשפט הישראלי הושפעה רבות משתי שיטות משפט, אשר הונהגו בארץ ישראל בתקופות שונות: שיטת המשפט העותומנית ושיטת המשפט המנדטורית. השיטה העותומנית הונהגה בארץ בתקופת שלטונה של האימפריה העותומנית בארץ ישראל, בין תחילת המאה ה-16 לתחילת המאה ה-20. מערכת החוקים התורכית נקראה "המג'לה" ועסקה, רובה ככולה, בעניינים אזרחיים.

לאחר השתלטות הבריטים על ארץ ישראל בשנת 1917, נקבע ב"דבר המלך במועצתו לארץ ישראל" כי בתי המשפט הישראליים ימשיכו לשפוט על פי החוק העותומני כפי שהיה נהוג בארץ. עוד נקבע כי פרצות ("לאקונות") בחוק העותומני, יושלמו על פי עקרונות המשפט המקובל ודיני היושר האנגליים. במהלך שנות המנדט התפתחו העקרונות המשולבים לכדי שיטת המשפט המנדטורית.

זמן קצר לאחר הקמת המדינה נתקבלה פקודת סדרי שלטון ומשפט, 1948 אשר קבעה כי המשפט אשר היה קיים בארץ עם הקמת המדינה יישאר בתוקפו אלא אם הוא עומד בסתירה לחוקים עתידיים. עוד נקבע, כי במקרה של חוסר תעשה פנייה לעקרונות משפטיים אנגליים. פרשנות מושגים תעשה, כעניין של רשות, בהתאם לדין האנגלי.

בשנת 1980, נחקק חוק יסודות המשפט אשר ביטל למעשה את הזיקה בין הדין הישראלי לאנגלי. החוק מפרט את מקורות המשפטיים הנורמטיביים העיקריים על פיהם יכריע בית המשפט הישראלי: חקיקה, הלכה פסוקה ("תקדים מחייב") ומנהג. בהעדר תשובה לשאלה משפטית שעל בית המשפט להכריע בה, עליו לפנות לעקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

 


עקרונות הפעולה

הרשות השופטת היא אחת משלוש רשויות השלטון במדינת ישראל. ככזו, כפופה הרשות השופטת, יחדיו עם הרשות המבצעת והמחוקקת, לעקרון הפרדת הרשויות הנהוג בישראל. עיקר סמכותה של הרשות השופטת, כמתבקש, הנו בשפיטה – הכרעה בסכסוכים. לבד מההכרעה בסכסוך העובדתי הספציפי שמובא לפניהם, עוסקים בתי המשפט גם בפירוש חוקים לצורך ההכרעה בסכסוך. אגב כך מבהירים בתי המשפט את היקפן של נורמות חקיקה ואת תוקפן, בין השאר, בעזרת יצירת תקדימים מחייבים.

לעתים עוסקים בתי המשפט, במיוחד בתחומים בהם החקיקה לוקה בחסר, בקביעתן של נורמות התנהגות על דרך של חקיקה שיפוטית. במהלך השנים קנה לעצמו בית המשפט סמכות לפסול, בנסיבות חריגות, חוקים שנתקבלו בכנסת. כמו כן מסורה בידיו הסמכות, לפי חוקים מסוימים, לעסוק במינוי שופטים לצורך מילוי תפקידים ממלכתיים שונים.

עקרונות פעולתה הכלליים של הרשות השופטת קבועים בחוק יסוד השפיטה, 1984. בין השאר מוסדר עקרון אי תלותה של הרשות השופטת "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין". עוד קבועים בחוק: עקרון פומביות הדיון, תנאי הכשרות לכהונה כשופט, תקופות כהונת שופטים, והסדרים כלליים בדבר ערעור, משפט חוזר ודיון נוסף.

הסמכות למינוי שופטים הועברה לידי נשיא המדינה לפי בחירה של הוועדה למינוי שופטים. הוועדה מורכבת מתשעה חברים: נשיא בית המשפט העליון שני שופטים אחרים מבית המשפט העליון, שר המשפטים ושר נוסף, שני חברי כנסת ושני נציגים של לשכת עורכי הדין.

 


מערכת בתי המשפט

מערכת בתי המשפט בישראל מוסדרת על פי חוק בתי המשפט (נוסח משולב), 1984 וחוק יסוד השפיטה, 1984, המעניק את סמכות השפיטה לגופים המנויים בו. במערכת בתי המשפט כלולים:

בתי משפט השלום - דנים בעניינים אזרחיים ופליליים בכפוף לגבול הסמכות המסורה להם בחוק ויושבים גם כבית משפט
לענייני משפחה הדן בענייני המעמד האישי.

בתי המשפט המחוזיים - משמשים הן כערכאה לערעור על החלטות בתי משפט השלום, לרבות החלטות בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לתביעות קטנות, וכן כערכאה ראשונה לתביעות בסכומים גדולים ובעניינים שהמחוקק ייחד את הדיון בהם לערכאה זו.  בשבתו כערכאה ראשונה אפשר לערער בזכות על פסק דינו בפני בית המשפט העליון. על פסקיו בתור בימ"ש לערעורים על בימ"ש השלום אפשר לערער בד"כ ברשות בפני ביהמ"ש העליון

בראש המערכת הרגילה נמצא בית המשפט העליון היושב כערכאת ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי ובתור בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ).

מערכת בתי המשפט הרגילה כוללת גם את בית המשפט לתביעות קטנות, הדן בתביעות אזרחיות שסכומן נמוך, את בתי המשפט לעניינים מקומיים, הדנים בתביעות המושתתות על חיקוקים מסוימים, כגון חוק התכנון והבנייה ופקודת העיריות. את בית המשפט לתעבורה, בית הדין לשכירות ובית המשפט לנוער.

סמכות שיפוטית מסורה גם לידי בתי הדין השונים על פי חתך ענייני-נושאי: בתי דין לעבודה – דנם בתובענות שעניינם יחסי עובד מעביד, ביטוח לאומי ועוד; בתי דין צבאיים – דנים בעבירות צבאיות שביצעו חיילים במהלך שירותם; וכן בתי דין דתיים – בענייני מעמד אישי של העדות הדתיות בישראל, דוגמת בתי הדין הרבניים, בתי הדין השרעים ובתי הדין הדרוזים.

 


מידע נוסף

 

מבנה השלטון בישראל - המשטר במדינת ישראל מושתת על פעולתן של שלוש רשויות: הכנסת, הממשלה ומערכת המשפט. אילו יחסי גומלין מקיימות הרשויות בינן לבין עצמן? כיצד הן משפיעות על פעולתם של גופים ציבוריים מרכזיים.

למידע נוסף - לחצו כאן.

 

 

 


יש לכם הערה לערך ?


חזרה לעמוד הקודם
חזרה לעמוד הראשי של האנציקלופדיה

חדשות
דעות
כלכלה
ספורט
צרכנות
תרבות ובידור
רכילות Pplus
מחשבים
בריאות
ירוק
יהדות
תיירות
רכב
אוכל
יחסים
סרטים
הוט
כלכליסט
משחקים
מקומי
קהילות
לימודים
מדע
לאישה
דרושים
ynet-shops
ynettours
winwin
בעלי מקצוע
ביגדיל
 

אודות ועזרה
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
ארכיון
מרכזי המבקרים
Israel News
 
אודות האתר
RSS
הפוך לדף הבית
ynet בסלולר
ניוזלטרים
פרסמו אצלנו
אנציקלופדיה
באבלס
ערוצי תוכן
חדשות
כלכלה
ספורט
תרבות
בריאות
מחשבים
נופש
Xnet
Yschool
יהדות
דעות
צרכנות
תיירות
אוכל
רכב
בעלי חיים
קטלוג אופנה
JumpStarter
יחסים
קהילות
אסטרולוגיה
מעורבות
ירוק
לאשה
דילים
ynetArt
kick
כלכליסט
בלייזר
רכילות Pplus
מנטה
משחקים
mynet
מפות
פרוגי
כלים ושירותים
קניות
מניות
דרושים
מחירון רכב
דירות להשכרה
קופונים
זיכרונט
דירות למכירה
לוח רכב
יד שניה
בעלי מקצוע
משחקים Games
עברית
דירות חדשות

YIT  - פיתוח אינטרנט ואפליקציותTotal media - Interactive media technologiesApplication delivery by radwarePowered by Akamaiהאתר פועל ברישיון אקו"םהאתר פועל ברישיון תל"יאקטיב טרייל
as27-c  כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט ©