יהדות  טורים אישיים
לפאה לא מתרגלים
טלי פרקש
פורסם: 15.02.11, 12:54
תגובה לכתבה תגובה לכתבה
הדפיסו את התגובות הדפיסו את התגובות
חזרה לכתבה
לכתבה זו התפרסמו 312 תגובות ב-147 דיונים
121. טלי, איכזבת
דתיה בלי פאה   (16.02.11)

סוף סוף משהו מהבטן, משהו קשה, כואב, שלא מדברים עליו, ואת הולכת בזהירות, בין הטיפות, נזהרת שלא להכעיס איש - מחילוני ועד חרדי.

מבקשת שיבינו מה עובר עליך, בלי לומר את המילים המפורשות: אני סובלת, קשה לי, כואב לי, אני מתענה, והשיער שלי נהרס!

 

למה לפחד? למה להזהר? עוד קצת אומץ, והכתבה היתה חודרת כמו חץ ישר ללב. ככה היא משאירה בעיקר תהיות ושאלות, ואפילו מעוררת אנטי : לא טוב לך? אל תלכי עם פאה.

 

אני מאחלת לך ולכל חברותייך ('למגזר') שתשכילו לפתוח, לדבר, עם עמ"י כולו ודרכו עם הרבנים שיכולים (!) להקל עליכן לא מעט, אם רק תשכילו לדרוש!

 

בהצלחה.  

122. הפתרון לבעיה- תלמדו מהספרדים...
משה ,   רעננה   (16.02.11)

טלי, אצלינו הספרדים פיאה נוכרית הינה אסורה באיסור חמור, נקודה! אישה נשואה צריכה לכסות את ראשה בכיסוי ראש ולא בחיקוי שער! כשיבוא המשיח בע"ה הוא יבטל את הטעויות של כולנו, ובינהן את הטעות האשכנזית הזו גם כן.

 

ברכות

משה

 

123. טלי, את נותנת יד לתרמית נגד הקב"ה.
מיכל ,   ירושלים   (16.02.11)

לרוב הנשים החרדיות שהכרתי בחיי יש שיער בהרבה פחות יפה מהפאה שלהן, וגם אם שערן יפה יותר, הן הרי היו כולאות אותו בקוקו, כך שבמילא הפאה המסורקת והמפונפנת יפה יותר.

 

ואם כבר החלטתן להתחכם, מדוע לחבוש פיאה שנראית כמו שיער אמיתי (משיער אמיתי של מישהי אחרת)? מה ההגיון? יש לך מושג כמה זה מבלבל ומטעה? במיוחד שמדובר בפאות הארוכות והמושקעות יותר. קרו מקרים שניסו לשדך (באירועים) גברים לבחורות בגלל שלא הבחינו שהבחורות נשואות. הפאות כיום ממש מטעות.

 

אגב, אני לא נשואה ויש לי פאות מדהימות (ואגב, לא משיער אמיתי) שקניתי מאמסטרדם ויום אחד החלטתי לבדוק אם מישהו ישים לב שמדובר בפאה. חבשתי יפה ויצאתי לבלות, לאירועים וסתם לטייל בקניון. אנשים שהכירו אותי אמרו לי שעשיתי משהו חדש בשיער ויפה לי והיו כאלה שהתחילו איתי.

 

תתעוררו, את חוטאים והכי גרוע שאתם חוטאים ומרגישים צדיקים. די עם הצביעות הזו. זה פתאטי, פורץ גדר חשובה ומרחיק את העם מכם. 

124. הסבר בבקשה - מתי החל המנהג של פאה
אישה לבנת שיער   (16.02.11)
ולמה רק במזרח אירופה היו הנשים מגלחות את שערותיהן ביו חתונתן (באזור פולין)?
125. והעיקר: את ציווי כיסוי הראש "לומדים" מנושא האישה הנואפת. ומה
העונש לאיש נואף ?   (16.02.11)
126. קצתי באנשים שאין בהם מידת הרחמים
עוד אשה ,   מרכז   (16.02.11)
כל הביקורתיים אינם צדיקים גמורים, כמו רובינו. כ"כ קל לירות ארס לכוון של מישהו אחר... אני מזדהה עם הכלה הטריה. כמה שבכיתי לפני החתונה, הסתכלתי בראי חובשת כובעים ומטפחות ולא מצאתי שם את עצמי. עד היום( 10 שנים אחרי החתונה) והתחושהעדיין רחוקה מלהיות השלמה ודאי שלא הזדהות עם הרעיון. ומה עם בחורה שיופיה היחיד בשערה? כל שמחתה ובטחונה וחינה בשערה הנאה... האם זה פייר כלפיה? זו עם בעיניים היפות או החיוך היפה נשארות איתו מול הראי ומול אנשים- אך מה נשאר לזו שכל חינה מצוי רק בשיער נחמד? אם חייבים אז חייבים, אבל, גברים חרדים ובקורתיים(קראתי את תגובותיכם)- גלו רגישות וחמלה, אהבת ישראל היא גם כלפינו הנשים, וישראל הם רחמנים בני רחמנים, נכון?
127. עוד מנהגים דוחים,ברוטליים, מפלים,צבועים, תחת הכותרת "דת".
כבשים פתיות. ,   אני בזה לכן.   (16.02.11)
128. הגאון רבי שלום משאש זצ"ל: פאה היא הכיסוי המהודר ביותר!
פוקח עיוורים   (16.02.11)

 

"אני רואה במנהג זה [של לבישת פאה נכרית] דבר חשוב ביותר, ומעלה גדולה נמצאה בו, לפי מש"כ הפוסקים החולקים על מהר"ם אלשקר על מה שהתיר גילוי שערות חוץ לצמתן... והנה באלו הנשים הלובשות מטפחת, אי אפשר לומר "ונקה", כי המטפחת בורחת מן הראש, וגם מי שלובשות כובע נשאר הרבה שיער חוץ לצמתן, ועיני ראו נשי הרבנים קרוב לשליש ראשן מגולה, וכסהו והתגלה".

 

ועוד כתב, "טוב שנקח מנהג זה שיש בו כיסוי הראש לגמרי בלי להניח שום שערה יוצאת חוץ וכו', משתלבש מטפחת או כובע ותלך אחר מנהג שיש בו מחלוקת. ולדעת צד אחד יש בו משום פריעת ראש דאורייתא שנגלה שערה מגופה ממש".

 

וכתב עוד שם, "ומצוה רבה לפרסם ההיתר כדי למשוך נשי הדור החדש המגלות ראשן לגמרי שיבואו ללבוש פאה נכרית בהיתר. לא כן כאשר שומעים דעת האוסרים, אזי לדידהו שאין עולה על דעתם ללבוש מטפחת אומרות כיון שכן הוא שהאיסור שוה, טוב להישאר חפשי בשיער גלוי לגמרי. לא כן בשמעם מדת ההיתר, אזי יבואו לבחור בטוב ולמאוס ברע".

 

ועוד כתב, "מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן וכו' בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".

 

(מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו (תבואות שמש אה"ע סי' קל"ז, שמש ומגן חלק ב' סי' ט"ו-י"ז)

 

129. הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל: כיסוי הראש אינו משום צניעות!! פ
אנונימי   (16.02.11)

 

"גם האיסור דפריעת ראש באשה אינו מוכרח שזה רק בגלל צניעות, אלא ככל התורה שיש עוד טעמים שנעלמו מאיתנו, והראיה שהרי לפי הזוהר אסור גם בחדרי חדרים, ומשמע אפי' אין שם שום איש היא מוזהרת שלא יצאו השערות מחוץ להכיסוי.

 

וזה לשון הזוהר פרשת נשא [מתורגם], "אמר ר' יהודה, שיער הראש של האשה שמתגלה, גורם לאחר להתגלות ולפגום אותה, בשל כך צריכה האשה שאפילו קורות ביתה לא יראו שערה אחת מראשה, כל שכן בחוץ". וכו'. ולזה ברור הוא שהשערות של הפאה לא הוי כשערות הטבעיים שלה, ויש לזה מעלה שאפשר לקיים בקל דברי הזוהר "דאפילו וכו' שערה אחת מראשה".

 

(הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת "אז נדברו" חלק י"ב סי' מ"א)

130. הגאון רבי משה שטרנבוך: לבישת מטפחת היא קולא גדולה!!
י. מנצור   (16.02.11)

"עוונותינו הרבים אלו הצעירות שמסירות הפאה נכרית לובשות מטפחת שאינה מכסה כל שערות הראש ממש, והבאנו שבזה האיסור לכ"ע חמור טפי אלף פעמים מאיסור פאה נכרית, וכן בלאו הכי לרוב הפוסקים שצריך מטפחת דוקא, כוונתם שצריך שני כיסויים מטפחת עם רדיד, שלא יתראה כלל משערות ראשן וכמבואר ברמב"ם ושו"ע, וזהו המנהג העתיק גם אצל הספרדים, וא"כ מצינו שבמטפחת לבד אין כאן תיקון רק פירצה ח"ו, והעיקר ביארנו שאין לחלק בענין זה בין אשכנזים לספרדים, שכולן נהגו פעם בלי פאה נכרית...

 

ועל כן המחמיר יחמיר לעצמו אבל לא יקרא תגר על כל בית ישראל, ובפרט שחומרא בזה עלולה נמי לפעמים להביא ח"ו הרבה קלקולים, עד שמגיעים לאיסור תורה ממש, שהמחמיר צריך להיזהר ביותר לכסות כל השערות ממש במטפחת, שבלאו הכי יצא שכרו בהפסדו".

131. הגרמ"י לפקוביץ שליט"א: הפאה היא הכיסוי הכי מהודר!
פוקח עיוורים   (16.02.11)

 

"בס"ד, י"ז סיון תשס"ד. למעלת כבוד הרב... על דבר אשר כמה שאלו בזה שחתמתי על כרוז שמשתמע ממנו קריאה להרחקת חבישת פאה נכרית, אפרש דעתי בענין.

 

הנה דבר פשוט שלא היתה כוונתי לחוות דעתי בעצם היתרון של הפאה הנכרית, אשר נידון זה כבר עלה על שולחן מלכים גדולי הדורות הקדמונים זי"ע, ומגדולי הדורות ז"ל היו שהנהיגו כן בביתם ונהרא נהרא ופשטיה, ובהרהור אחר פסקם יש בה פרצה.

 

ובאמת דכיסוי הראש ע"י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה, גם לאלו שע"י כיסוי המטפחת לא היה דבר זה נשמר אצלם היטב, וכל מטרת החתימה היתה לבקשת קבוצה לחזק המנהגים שהנהיגו ע"פ אמותיהם והחיזוק היה בתרתי, האחד שלא יראו עצמן כיוצאים מן הכלל, ועוד והוא העיקר, שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים.

 

אבל התעמולה שעושין בדבר, יש בזה סכנה, לערער עיקרי הצניעות המחוייבת מן הדין, ואין דעת תורה נוחה מזה שיצא ח"ו איזה פרצה, ואלו המבינים ישפיעו על השניים בכדי שהצניעות יהיה שמור בכלל ישראל".

 

(הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', במכתב שהובא בקובץ בית הלל י"ט)

132. מוהרא"ש: כל בר דעת מבין שפאה היא הכיסוי הטוב ביותר!
פוקח עיוורים   (16.02.11)

"אלו הנשים שהולכות בשערותיהן, לא די שיש להן מטפחת, כי רואים בחוש אשר דרכה של המטפחת לזוז ממקומה, ובכך נראות שערות ראשה בחוץ. ועל כן טוב מאוד לחבוש פאה נכרית, שעל ידי זה לכל הפחות תהיינה מכוסות השערות.

 

ואף שיש מהנשים הספרדיות הנוהגות שלא ללבוש פאה נכרית משום פריצותא, עם זאת מי שרוצה להסתכל בעין אמת ולהבין את האמת, ההכרח לו להודות, אשר אי אפשר בשום פנים ואופן לכסות את השערות במטפחת בלבד, כי היא נוטה הצידה, ואז נראות השערות בחוץ, ויש על זה קללה מהזוהר הקדוש, עד כדי כך שאומר הזוהר, שכל העניות והדחקות שאדם סובל, היא רק מחמת שהאשה הולכת בגילוי שערותיה בביתה, ומכל שכן בחוץ.

 

ועל כן בזה שהאשה חובשת פאה נכרית הרי זה כמי שמתלבשת באיזה כובע, כי סוף כל סוף אין זה השיער שלה, כי אם כמו כובע על השיער, אשר זה טוב יותר, ובזה היא מכסה את כל שערותיה שאין רואים אותן בחוץ".

 

(הגאון רבי שלמה אליעזר שיק שליט"א, מגדולי רבני חסידות ברסלב, בספר "שיחות מוהרא"ש" חלק ט')

133. פאה=פריצות
רינה מצליח ,   עכו   (16.02.11)
בס"ד
רק שביס,מעיד על כבוד בת המלך פנימה.
134. אני דווקא שמחתי להחליף את השער המקורזל שלי
מורן   (16.02.11)
בפאה חלקה יפה ומחמיאה , ככה אי תמיד נראית יפה בלי להיות משועבדת לספרים ולפנים
135. הנה התשובה למה צריך כיסוי ראש
מורן   (16.02.11)
אין קשר בין כיסוי ראש להפחתה ביופיה של האשה כי הרבה פעמים הפאה מוסיפה יופי לאשה במיוחד אם היה לה שער לא יפה או שער זקן והיא שמה פאה יפה וצעירה . הסיבה שרבנים טועים זה בגלל שהם לא לומדים חסידות. ידוע שמקור הנשמה הוא בראש ובגלל שהשער מת אז יש אחיזה לסטרא אחרא, כלומר, לצד הטומאה יש יניקה מהקדושה של האשה היהודיה (שאשה נישאת והבעל אומר "הרי את מקודשת" אז הוא מוסיף לה קדושה ולכן יש יותר רצון לצד הטומא לינוק חיות ממנה). כאשר משהו מכוסה בעולם הגשמי יש לו גם כיסוי בעולם הרוחני ולכן זה לא ככ משנה במה לכסות את הראש אלא העיקר לכסותו ועל פי נשיא הדור הרבי מלובביץ יש לכסותו עם פאה כדי שאשה תהיה יפה כבת מלך ותגרום בכך גם לחברתה לרצות לכסות את הראש. אם יש שאלות ניתן לשלוח לי אימייל
136. למה לשקר להשם, רשום כיסוי ראש והכוונה לא לפאה
(16.02.11)

פאה מחטיאה את המטרה.

בנות עם פאה נראות יותר יפות מאשר בלי.

בנות עם פאה לא ניתן לראות אם היא נשואה.

137. הרבי מליובאוויטש זצ"ל: אך ורק פאה!
פוקח עיוורים   (16.02.11)

אגרות קודש חלק ט"ו (איגרת ה'-תקי"ג): "במענה על מכתבו מכ"ח אייר, בו כותב אודות הצעת נכבדות עבור בנו שיחיה. מובן ופשוט אשר תנאי שאי אפשר בלאו הכי הוא ענין הפאה... ושיהיו בטוחים על דבר זה קודם החופה... ובפרט שכאמור זהו נוגע לרבים, שאפילו אם פלונית אומרת שבהנוגע אליה אין נפקא מינה באיזה אופן תכסה ראשה, כיון שבכל אופן יהיה הכיסוי כדבעי, מובן שאינה יכולה להבטיח בהנוגע לאחרות וקל להבין. ובאם יסודר הנ"ל, שהיא טובתם האמיתית של שניהם והמשפחות, נכונה ההצעה ויהיה בשעה טובה ומוצלחת.

 

יש מקום לומר שמי שהוא יטעון על דבר הנהגת האמהות שלא דוקא בפאה. אבל כבר מילתי אמורה (בהקדם הידוע בחסידות, אשר כל היפך הברכות שבתורה, באמת ברכות הם. עיין לקו"ת פרשת בחוקותי) שהרי זה מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה להוסיף עליה בשמירת התורה והמצוה".

 

ליקוטי שיחות חלק י"ג עמ' קפ"ז: "בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש אשר לבישת כובע ואפי' מטפחת, משאירה חלק השיער בלתי מכוסה, על כל פנים במשך זמן קצר, זאת אומרת שעוברים על האיסור הגדול, וכהפסק דין בשו"ע או"ח סי' ע"ה. וגודל הענין מובן גם מגודל השכר על קיום הציווי, כפי שנצטווינו. וכלשון הזוהר הקדוש (ח"ג, קכו.) מתברך בכולא, בברכאן דלעילא ובברכאן דלתתא, בעותרא בבנים ובבני בנים".

 

"בנועם קבלתי מכתבו מל"ג בעומר, ונהניתי במאד לקרות בו ממה שכתב שהוא וזוגתו שיחיו רואים השגחה פרטית בעיני בשר שלהם, וצריך היה להסביר לזוגתו תחי' את הענין בביאור יותר, אשר כיון שראתה במוחש איך שהפאה הביאה לה ברכה והצלחה, הרי צריכה להיות עינה טובה גם בשל אחרים וכמאמר רבותינו ז"ל במדות נותני צדקה, ולהשפיע גם על סביבתה בכיוון זה" (אגרות קודש חלק ז', איגרת ב'קי"ב).
138. להכיר תחרדים מקרוב, הקישו גוגל,
קראתי ונבהלתי   (16.02.11)
עבודת הצדקה קצת,תקראו ותזדעזעו
139. פאה = תחפושת
(16.02.11)
אני אשה מאמינה. מאמינה שה' ברא אותנו. הוא ברא אותנו עם השער שלנו.
לחבוש פיאה, לשים מטפחת כמו גם ניתוח פלסטי.
זה שנוי מהמקור. זה תחפושת.
אשה, צריכה לטפח את עצמה. גם את הגוף וגם את הנשמה.
לטפח את מה שיש. לא לשנות.
140. חוזרת בתשובה
(16.02.11)
מסכימה איתך.הצביעות החרדית זה אחד הדברים שהכי מגעילים אותי. מכל מקום לכל המגבים תמיד בחוסר הבנה חרדי לא אומר דת ויהדות, אלא נקרא לו תפיסה מחשבתית חברתית.
141. לקחת שיער לנשים עניות בהודו ולשים על הראש זה אדיוטי לחלוטין
אחמד   (17.02.11)
עדיף לתת את הכסף לעניים או לחולים מאשר על שטויות.
142. פאה=איסור תורה חמור
דנה   (17.02.11)
לכל אילו שחושבים שפאה זה כיסוי ראש מהודר אז אתם ממש ממש טועים כי הפאות של היום יותר יפות מהשיער וזה ממש לא הידור בלשון המעטה זו ממש עבירה ללכת עם פאה ובהגיהנום יש מקום לכולם!!!!!!!!!!!!!!!!!!! אז אל תבלבלו את המח כי מטפחת זה ההידור שבהידור עדיף ללכת עם שיער ולא ללכת עם פאות של ימינו
143. מי שהולכת עם הרמאות הזו מגיע לה להרגיש "לא היא"
פאה= עבודה בעיניים   (17.02.11)
145. מצוה רבה על האשה להתקשט לבעלה
(18.02.11)

 

מרן הגאון פאר הדור והדרו, רבי שלום משאש זצוק"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו, כתב בספרו "שמש ומגן" (ח"ב אה"ע ט"ו):

 

"מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".

 

וכדבריו כתב הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת אז נדברו (חלק י"ד סי' מ"ז), וזה לשונו: "אשה מותרת לצאת בבגדי צבעונין, אף שמדינא אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, אפי' בתלויות בכותל... וכן ביו"ט משמחה בבגדי צבעונין, ולא אמרו שצריכה להתלבש בחוץ בבגדים שחורים. וכל הפרק במה אשה יוצאת המדובר באיסור יציאה בשבת בתכשיטין, משמע דבחול שרי ולא חוששין להסתכלות, דלאו ברשיעי עסקינן שמסתכלים בכוונה על נשים".

 

וכן כתב הגאון רבי יהודה שיינפלד שליט"א, בשו"ת "אוסרי לגפן" (חלק ט' עמ' קע"ה ואילך): "אי אפשר לאסור להתנאות ברה"ר, דכך טבע האשה מבריאת העולם (עכ"פ מאז שאכלה מעץ הדעת), ובזמן חז"ל יצאו בתכשיטין לרה"ר בימות החול, ורק בשבת אסרו שמא תשלוף להראות לחברתה, ומבואר שהתכשיטין היו להתנאות לפני חברותיה ולא רק בפני בעלה, ומפורש בחז"ל שמשמחים אותה ברגל בבגדי צבעונין, ועיין כתובות (סה.) רש"י ד"ה לך ולחברך ולחברורך, "שלא אתבזה על הבריות", הרי שכך דרך האשה מאז ומתמיד, צא ובדוק אצל הנשים הצנועות ביותר, שלובשות בגדים נאים יותר מבעליהן שלובשים חליפה שחורה פשוטה".

 

146. בענין הפאה
אני   (21.02.11)

הוא דיבר על פאה קצרה מאוד ולא כל החוסר צניעות שיש היום אצל בנות עם הפאה הארוכה והצבעים הלא צנועים.

אין כמו מטפחת או כובע זה הכיסוי ראש האמיתי

כל כבודה בת מלך פנימה

147. מה שונה פאה מכיסוי ראש אחר?
יעל   (22.02.11)
לא מדובר כאן בויכוח ההלכתי שמסעיר את כל המגיבים האחרים. הכותבת לא באה לדון בכלל העיניין הזה.
הכותבת מרגישה שהפאה גורמת לה להיות "לא היא". ובמה שונה הפאה מהמטפחת, הכובע, השביס, או הסמרטוט באותה ההרגשה?

מה מפריע בפאה? שזה מגרד? או שזה לא "את"? במה המטפחת או הכובע שונות? הן גם לא שיא ה"טבעיות"...

הכל עניין של גישה. יש נשים שמשלימות עם זה, ויש שלא. ולא משנה מה הסיבה לכיסוי הראש. כרגע זה המצב. וכמו כל הלכה אחרת יש לכל אשה את הבחירה החופשית לקבל על עצמה את ההלכה או לא. לפום צערא אגרא.


148. באיזה שטויות מתעסקות החרדיות
מצאצאיות הבעש"ט ,   ארץ השפיות   (26.03.12)

במקום להתעסק בפאה וכיסויי שיער מיותרים - תתעסקו בצדקה, בעזרה לזולת, במעשים טובים, בשמירת ערכי טבע וסביבה, באהבת האדם, בהומניות, בחינוך לצניעות שבאה מבפנים. רק מה - הרבה יותר קל להתעסק בפאות ובכיסויי שיער מאשר בדבר האמיתי.

הפאה - אינה נועדה לשמור על כבוד בת מלך פנימה אלא על השלטון הטוטאליטרי של הרבנות ועל מעמד הרבנים ושושלותיהם. אין קשר לדת היהודית.  

149. שטויות
רואים שלא למדת תנ"ך   (26.03.12)
כתוב: "וירד אברם מצרימה...ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי כי אחותי את למען יטב לי בעבורך" (בראשית פרק יב פסוקים י-יג). ואח"כ כתוב "ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאד" (פסוק יד).
אבל אל תתן לי לבלבל אותך עם העובדות..
תגובות קודמות
תגובות נוספות
חזרה לכתבה