1. 
תוספת קטנה
אבישג  (16.12.04)
2. 
נפלא
חנה'לה  (30.10.05)
3. 
הלפת דומיננטית מידי
דנה  (16.02.08)
4. 
טעים מאד
drora ,  n.y  (18.07.08)
5. 
תגובה ל-3
drora ,  .ny  (03.03.09)