1. 
להוסיף שמנת חמוצה
מיה ,  ת"א  (09.05.04)
2. 
Mexican Guacamole
Mexicana  (04.06.05)