1. 
אפשר להחליף את הקבנוס בנקניקיות או בנקניקיות טבעול (לשכמותי)
 (28.06.04)
2. 
זה צריך להכתב ב"מאגר האילתורים"
רביב ,  מרכז  (30.08.06)