1. 
צ'יקי יאמי
בריג'י שמואלי ,  ירושלים  (02.10.08)