1. 
נשמע טוב  (לת)
 (17.10.05)
2. 
נשמע מעט יבש בלי רוטב  (לת)
 (17.10.05)