1. 
תוצאות בשטח
אושרית ,  אשדוד  (19.02.06)
2. 
רק שתדעו!
 (01.06.07)
3. 
תודה
הדס  (22.01.08)
4. 
לקלף?
הדר  (16.12.08)