1. 
הרוטב השני..
סבסג  (31.08.07)
2. 
הרוטב הראשון!  (לת)
JS ,  ירושלים  (19.12.10)