1. 
מתכון סבבה
גיל  (06.01.05)
2. 
נשמע מתכון מבטיח אבל יצא לא משהו בכלל
מאוכזבת  (27.11.06)
3. 
 (לת)
 (25.11.12)
4. 
 (לת)
 (21.01.13)