1. 
לימונצ'לו מהיר הכנה
Mkat ,  תל אביב  (06.01.06)
2. 
אלכוהול
יאיר ,  השרון  (20.01.06)
3. 
ל-1 כנס רגע אליי
 (21.03.06)
4. 
מגעיל פשוט
ספיר ,  ירושלים  (04.04.06)
5. 
נחמד
חצרוני ,  מרכז  (18.11.06)