1. 
חסר מרכיב - מיץ אותו מצמצמים  (לת)
 (11.12.05)
2. 
לא טוב
אלמוג צמח  (09.05.07)