1. 
מגרה וגם דיאטטי!  (לת)
 (17.10.05)
2. 
המתכון גרוע - יצא בלתי אכיל לחלוטין
אושרת  (18.06.07)
3. 
יש לי רעיון לשיפור
אור  (14.02.08)
4. 
תגובה למתכון
me ,  usa  (28.06.08)