1. 
עוף בחרדל
חננה ,  ירושלים  (02.01.07)
2. 
תגובה לתגובה מספר 1
 (11.04.08)
3. 
נראה לי יצא ממש יבש
ג ,  ג  (27.06.12)