1. 
יש מלית בלי קטניות או תירס?
ללי ,  חיפה  (16.06.04)
2. 
מילוי
פלורי ,  גשר הזיו  (07.12.05)
3. 
אני רעב!  (לת)
משה  (19.03.08)
4. 
יופי! עיזים!
גילה  (10.11.08)
5. 
ל4. צ'טני זה מטבל...על בסיס ירק  (לת)
 (25.11.08)