1. 
מה זה לימונים פרסיים?  (לת)
דינה ,  עלי  (18.01.05)
2. 
לימונים פרסיים
קרן ,  ר"ג  (23.04.06)
3. 
הוספה לתבשיל
שרגא ,  שרון  (18.06.09)
4. 
המון לימונים יוצא מר
אריה זיידה  (26.06.11)