1. 
תבשיל - משמע בישול, זהו מאפה.  (לת)
 (12.10.06)