1. 
שמן מידי
 (26.09.02)
2. 
תשובה לתגובה מס' 1
מסעודה ,  חולון  (13.11.03)
3. 
השם הנכון:קפונטה!
רחל  (28.12.08)
4. 
צודק בהחלטטט  (לת)
TALI מרוקאית יפה  (26.04.11)