1. 
טעות
סטלה ,  ירושלים  (18.02.04)
2. 
בורש-ט...
 (14.11.05)
3. 
בורש קלאסי
מירה ,  רחובות  (24.02.06)
4. 
תיקון קטן
 (17.03.06)
5. 
שם המקורי
 (04.01.08)
6. 
בורשט קלאס אוקראיני  (לת)
 (12.02.09)