1. 
בפירוט כתוב קמח וברשימת מצרכים לא כתוב
דנית  (04.04.05)