המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה היום (ג') תוכנית מתאר ארצית לתשתיות. התוכנית היא יוזמה משותפת של משרד האנרגיה ומינהל התכנון, ומציגה לראשונה תכנית כוללת של תשתיות העל בישראל, לרבות שמירת רצועות שטח לתכנון עתידי של משק האנרגיה.
3 צפייה בגלריה
פאנלים סולאריים
פאנלים סולאריים
פאנלים סולאריים
(צילום: Shtterstock)
לפי משרד האנרגיה, התוכנית נותנת מענה לצרכי המשק הלאומיים לשנים 2030 ו-2050, ומדגישה את חשיבות ייצור האנרגיה המתחדשת בדו שימוש בקרקע ובשטחים מבונים באמצעות הנחיות ותעדוף. כמו כן, נמסר מטעם המשרד כי "התוכנית מאגדת את תוכניות המתאר הארציות העוסקות בגז טבעי, חשמל ודלקים, וכן מייעדת שטחים עבור אתרים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, מסדרונות להולכת חשמל ותשתיות אנרגיה, וכן מסמנת אזורים לבחינת תכנון של מנהרות לתשתיות ארציות".
לתוכנית המלאה לחצו כאן
בתוך כך, התוכנית קובעת עקרונות מנחים לתכנון תשתיות האנרגיה:
אנרגיה מתחדשת: חודדו ההנחיות לעידוד הקמת ייצור סולארי בשטחים מבונים ובדו שימוש בקרקע וצומצמו השטחים לתכנון תחנות כוח סולאריות.
רצועות משולבות ומנהרות תשתית: שמירת שטחים עבור רצועות שמורות לתשתיות אנרגיה שיאפשרו תכנון עתידי של קווי תשתית ארציים בכפיפה אחת (גז טבעי, דלק וכד'), וכן שמירת מסדרונות לתכנון קווי חשמל. בנוסף לכך, נקבעו הנחיות לבחינת תכנון מנהרות תשתית רב מערכתיות למספר תשתיות, ובכך מוטמע עיקרון של חיסכון בשטח והצמדה לתשתיות אחרות. זאת תוך עמידה ושמירה על בטיחות וצמצום השפעות סביבתיות.
רצועות לקווי חשמל: שמירה על שטחים לתכנון קווי חשמל וקביעת הוראות לתכנון, לרבות מתן הוראות לבטיחות וצמצום ההשפעה על סביבה.
3 צפייה בגלריה
(צילום: Gettyimages)
רצועות תשתית תת-קרקעיות: התוכנית קובעת הנחיות לתכנון קווי תשתית תת-קרקעיים באופן שייעל את השימוש במשאב הקרקע, ותוך שילוב תשתיות שונות ברצועה אחת וצמצום סיכונים והשפעות סביבתיות.
מנהרות תשתית: קביעת הנחיות לבחינת תכנון מנהרות תשתית רב-מערכתיות, לצורך ייעול השימוש בקרקע, צמצום מגבלות סביבתיות ואפשרות מעבר תשתיות במקומות בהם קיים קושי בהקמתן.
מתקני מערכות החשמל, הגז הטבעי, הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) והדלקים - טיפול ואחסנה: התוכנית מסמנת את התשתיות הארציות המאושרות של תחנות הכוח, רצועות הגז הטבעי, אתרי הגפ"מ ומתקני הגז הטבעי ונותנת עקרונות והנחיות לתכנון תשתיות אלה.
במשרד האנרגיה מציינים שעקרונות התוכנית יאפשרו לתכנן ולהקים מתקני אנרגיה תוך שמירת אמינות אספקת האנרגיה למשק הישראלי מחד, וצמצום מרבי של השפעות סביבתיות וייעול השימוש בקרקע מאידך.
3 צפייה בגלריה
פאנלים סולאריים
פאנלים סולאריים
פאנלים סולאריים
(צילום: Shtterstock)
מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי: "התכנית מציגה חזון של תמהיל ייצור חשמל נקי וירוק יותר, שמפחית את הפליטות לאוויר, וכן תמונה כוללת של כלל תשתיות האנרגיה לטווח הבינוני והארוך. אימוץ התוכנית הינו מרכיב חשוב בהגעה ליעדים שקבעה ממשלת ישראל להגדלת היעד לייצור מאנרגיות מתחדשות ל-30% בשנת 2030 והפחתה של 80% בפליטות גזי החממה במשק עד 2050, זאת תוך שמירה על אמינות האספקה ועל משק אנרגיה אמין, נקי ובר השגה".
יו"ר המועצה הארצית ומנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן: "לראשונה מציעה תמ"א 41 ראייה כוללת של מסדרונות החשמל הארציים, שמירת שטחים עבורם וצמצום השפעות על הסביבה. בנוסף, מתוך הבנה שיש לקדם מנהרות תשתית משותפות, לטובת ייעול משאב הקרקע, מקדמת התוכנית את האפשרות לכך. צמצום ההשפעה על הסביבה, לצד עידוד אנרגיה מתחדשת מאפשרים לתוכנית המתאר הארצית להיות בשורה של ממש".
מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "תוכנית המתאר הארצית לתשתיות האנרגיה, מתווה ראייה כוללת לקידום תשתיות אנרגיה בדגש על אנרגיה מתחדשת. התוכנית מאתרת שטחים לאנרגיה מתחדשת בדגש על אנרגיית שמש, תוך הכוונה לייעול השימוש בקרקע והקמת המתקנים בדו שימוש מעל גגות מבנים, מאגרי מים, שטחי חקלאות ועוד, זאת לצד איתור שטחים למתקנים קרקעיים. מינהל התכנון רואה חשיבות רבה בקידום אנרגיה מתחדשת כחלק מראיה אסטרטגית כוללת להתמודדות עם שינויי האקלים".