יותר מ-50 שנה עברו מאז חוקק חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, וכעת הוא בדרך להיות מעודכן למאה ה-21: במשרד להגנת הסביבה וברשות הטבע והגנים פועלים לאשר עוד לפני הבחירות שורת כללי התנהגות חדשים למבקרים בגנים הלאומיים בישראל, במטרה לצמצם את הפגיעה בטבע.
כיום חוק העזר חל על 29 מתוך כ-85 גנים לאומיים מוכרזים, ומעתה יחולו הכללים על כל הגנים. כרגע מדובר רק על הגנים הלאומיים, אך עו"ד אופיר ברטל, היועץ המשפטי של רשות הטבע והגנים, אומר כי "השלב הבא יהיה קידום החקיקה גם על שמורות הטבע".
3 צפייה בגלריה
מוקד משיכה מסוכן לבעלי חיים
מוקד משיכה מסוכן לבעלי חיים
מוקד משיכה מסוכן לבעלי חיים
(צילום: עומרי עומסי, רשות הטבע והגנים)
טיוטת הכללים החדשים פורסמה להערות הציבור ביוני 2018 וגובשה לנוסח סופי לאחר דיונים של אנשי המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים עם הגורמים הרלוונטיים במשרדי הפנים, התחבורה והביטחון. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל מבקשת לקדם עוד בכנסת הנוכחית את התיקונים, ופנתה בדחיפות לשרי הביטחון והתחבורה ולמשרד הפנים, שכן נדרשת הסכמתם לפי חוק. "קידמנו בתקופה הנוכחית מהלכים חשובים שיצמצמו דרמטית את מפגעי הפסולת בשטחים הפתוחים. הכללים החדשים יעזרו לנו לשמור על הטבע נקי וימנעו את הפגיעה בחיות הבר שאוכלות את הפלסטיק המושלך", אמרה השרה גמליאל.
"השינויים שחלו בתרבות הטיול והנופש בחיק הטבע בקרב הציבור הישראלי, כגון הפרעה בגן על ידי שימוש בטיסנים וכלי רחיפה אחרים, אינם מקבלים מענה בחוק העזר הקיים", נכתב בדברי ההסבר לתיקונים. אתמול אושרה טיוטת הכללים במליאת רשות הטבע והגנים, ובהמשך הם יאושרו בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
גם ביערות: מטיילים ומלכלכים
(צילום: אבי חי)

3 צפייה בגלריה
סכנה לבעלי החיים
סכנה לבעלי החיים
סכנה לבעלי החיים
(צילום: עומרי עומסי, רשות הטבע והגנים)

אחת הבשורות הגדולות ביותר היא איסור הכנסת כלים חד-פעמיים. "איסור זה נועד בראש ובראשונה לצמצם את הפגיעה בטבע ובערכי הטבע המצויים בגנים הלאומיים מפני נזקי הכלים החד-פעמיים, אשר מתפזרים ומתעופפים ויוצרים לכלוך בגן הלאומי”, נכתב בהסבר. “כלים אלה עלולים לסכן את בעלי החיים המצויים בגנים הלאומיים, מעבר לנזקים שהשימוש העודף יוצר לסביבה הגלובלית". האיסור מצטרף לצעדים משמעותיים שנקטו רשויות מקומיות בעת האחרונה, בראשן עיריית אילת שאסרה הכנסת כלים חד־פעמיים לשטחי החופים.
בשורה נוספת נוגעת לייצור רעש באתרי הטבע. "לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות (שימוש במערכות מוזיקה מתקדמות על ידי מבקרים, וכו'), הקמת הרעש שכיחה ומשמעותית יותר מבעבר", נכתב. התיקון לחוק מציע להסדיר הגדרה של אזורים "שקטים", שבתחומם תיאסר הפעלה של כלי נגינה ומכשירי קול שונים.
3 צפייה בגלריה
אשפה בטבע
אשפה בטבע
אשפה בטבע
(צילום: אייל כהן, רשות הטבע והגנים)
בין היתר, הוחלט להגביל אירועים העלולים להפריע לציבור המבקרים ליהנות מנופש בחיק הטבע, או כאלה העלולים לפגוע בגן הלאומי או בסביבתו. היתר לקיום אירוע יינתן על ידי מנהל הרשות בלבד. זאת על רקע בעיות שהיו בעבר, לפיהן מנהלי מחוזות ברשות נתנו היתרים לקיום אירועים. לפי הכלל המוצע לא יינתן היתר לאירוע בעל אופי פוליטי או מפלגתי, או אירוע למטרות מסחריות בלבד.
בנוסף, ברשות התקבלו תלונות רבות על הפרעות ומטרדים שמקורם בהתנהגות בלתי רצויה של מבקרים בגן. "משחקי כדור ומשחקים אחרים יוצרים לעיתים מטרד או הפרעה למבקרים אחרים בגן", נכתב בדברי ההסבר. "הכלל המוצע נועד לאפשר לרשות לקבוע מקומות מוסדרים שרק בהם יתקיימו משחקי כדור או משחקים אחרים באופן שלא יפגום בהנאת המבקרים האחרים". התיקון יגביל גם הטסת טיסנים ורחפנים, שכן כלים אלה נעשו שכיחים באתרים הלאומיים, מה שמסכן מבקרים וגם בעלי חיים. הכללים יחולו 180 ימים מיום פרסומם ואישורם. 
מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין, אמר: "השינויים הטכנולוגים והתפתחות תרבות הפנאי בחיק הטבע חייבו עדכון חקיקתי הנוגע להתנהגות הציבור בגנים הלאומיים. הכללים המוצעים שואפים לאפשר שמירה על ערכי הטבע והמורשת בגנים הלאומיים לצד הגנה על בעלי החיים הניזוקים מהאשפה המושארת בשטח, כחלק מתפקידה של הרשות להגברת התודעה לתחומי שמירת הטבע בקרב הציבור".