המועצה האזורית אשכול יצאה במכרז לתכנון והקמת מתקן ראשון מסוגו בישראל לייצור חשמל מפסולת ביתית. עוד ייצרו מהפסולת קומפוסט לשימוש חקלאי.
2 צפייה בגלריה
כך ייראה המתקן בעוטף עזה
כך ייראה המתקן בעוטף עזה
כך ייראה המתקן בעוטף עזה
(איור: המועצה האזורית אשכול)
במסגרת תוכנית ממשלתית מיוחדת לחיזוק ופיתוח עוטף עזה, זוכה הפרויקט באשכול לתמיכת המשרד להגנת הסביבה באמצעות הקרן לשמירת הניקיון. התמיכה נחלקת ל-100 מיליון שקלים להקמת המתקן, ו-60 מיליון שקלים לתפעולו במשך שבע השנים הראשונות. מדובר באחת התמיכות התקציביות הגדולות ביותר של משרד ממשלתי בפרויקט יזמי בשטח מועצה אזורית בארץ עד היום. יתר הסכום יגיע מהיזם הזוכה שיקים ויפעיל את האתר למשך 25 שנה.
מחר (יום ד') ייערך סיור ליזמים לפני שייגשו למכרז. את הפרויקט יזמה המועצה האזורית אשכול באתר דיה, שבמתכונתו הקיימת הוא אתר הטמנה ישן המהווה מפגע סביבתי. המתקן החדש ייתן מענה גם לפסולת ביתית וגם לפסולת החקלאית, שהיא אחד המפגעים הסביבתיים במועצה. תהליך הטיפול מבוסס על הפיכת פסולת אורגנית ממקור עירוני לביוגז לצורך הפקת חשמל וקומפוסט איכותי לשימוש חקלאי, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כך שלא ייווצרו מפגעים סביבתיים.
2 צפייה בגלריה
הדמיה של המתקן המיועד
הדמיה של המתקן המיועד
הדמיה של המתקן המיועד
(איור: המועצה האזורית אשכול)
במועצה מסבירים כי "מדובר בפרויקט בעל צפי תשואה גבוהה, המהווה הזדמנות ראשונה מסוגה להפקת חשמל מפסולת בהיקפים גבוהים בישראל".
ראש מועצת אשכול, גדי ירקוני, אמר: "אחרי שנים של התמודדות ביטחונית אנחנו בוחרים להשקיע בפיתוחים פורצי דרך בתחומי הסביבה, היזמות והכלכלה שכל כך קריטיים לחיינו כאן. הפרויקט הלאומי שיזמנו במתקן דיה ישנה מציאות ויוביל מהפכה סביבתית בכך שיגדיל משמעותית את מיחזור הפסולת האורגנית, יצמצם את הטמנת הפסולת המיותרת בהיקפים של מאות טונות, יפחית את זיהום האוויר, ובכך ישפר את חיי תושבי האזור ואזרחי ישראל. אם יש צד חיובי באתגר הביטחוני הוא ההנעה שלנו כל העת לחשוב מחוץ לקופסה".
למעשה, כשליש מהפסולת החקלאית של מדינת ישראל נמצאת באזור עוטף עזה. כדי לטפל בתופעת שריפות הפסולת, המהווה מפגע סביבתי כבד, תוקצה במסגרת החלטת ממשלה תוספת סיוע בסך 30 מיליון שקל לאשכול נגב מערבי ולאיגוד ערים אשקלון לטיפול בפסולת החקלאית ולמניעת הטמנתה. התקציב יחולק בין האיגודים באופן יחסי לכמות הפסולת החקלאית המיוצרת ביישובי העוטף, תוך מתן עדיפות ליישובים המסווגים בדירוג חברתי-כלכלי נמוך יותר. מדובר בהחלטה שהתקבלה בדצמבר 2018, בזמן שזאב אלקין היה השר להגנת הסביבה. בזמן כהונתה של גילה גמליאל במשרד תקציב הפרויקט עלה.