המדינה הזדעזעה לפני כשלוש שנים וחצי כאשר תושבת ירושלים בשנות ה-30 לחייה שרפה למוות את ארבע בנותיה ולאחר מכן שמה קץ לחייה. האב השכול, שחייו נהרסו ברגע, הגיש תביעה נגד משרד הבריאות ודורש פיצוי בסך 2.5 מיליון שקלים. בתביעתו טען כי ניתן היה למנוע את האסון והאשים את משרד הבריאות בהתרשלות בטיפול באם.
הבנות שנשרפו למוותהבנות שנשרפו למוות
הבנות שנשרפו למוות
התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין נתי רון ודוד לסגולד ממשרד רון-פסטינגר ונטען בה כי במשך כחודש וחצי לפני האירוע הטרגי טופלה האם באשפוז יום פסיכיאטרי במרכז לבריאות הנפש כפר שאול. "הטיפול והמעקב התאפיינו במחדלים חמורים ביותר", נטען בתביעה.
עוד נטען כי "חרף קיומם של סימני אזהרה רבים בדבר כוונתה לשים קץ לחייה לא התקיימו דיונים כלשהם באשר לטיפול הנדרש במצבה הנפשי של המנוחה או באשר למידת מסוכנותה. לא נשקלה כלל השאלה האם המסגרת של אשפוז יום התאימה למצב הנפשי המסוכן, והטיפול בכללו התאפיין בהיעדר כל חשיבה פתוחה, באדישות ובהתעלמות מוחלטת מסימני האזהרה באשר לכוונה המוצהרת לשים קץ לחייה".
עורך דין דוד לסגולד ונתי רון עורך דין דוד לסגולד ונתי רון
"אדישות ובהתעלמות מוחלטת מסימני האזהרה". עורכי הדין דוד לסגולד ונתי רון
(צילום: אורן שלו)
בתביעה נטען לכמה מחדלים: "אבחון שגוי של האישה; לא נשקלה האפשרות המתבקשת להורות על אשפוזה המלא בין במחלקה סגורה או פתוחה; אי-מתן טיפול נוגד דיכאון אפקטיבי הפועל במהירות והערכת חסר בולטת של מידת המסוכנות". לסיכומו של דבר, נטען בתביעה: "אלמלא הכשלים הרבים הללו ניתן היה בסבירות גבוהה להביא לריפוי האישה המנוחה ולמניעת מעשה ההתאבדות.
"בנוסף לא ננקטו צעדים כלשהם כדי להגן על הבנות שכן טיפול ואבחון נאות של המצב יכלו אף הם, בסבירות גבוהה, למנוע את אסון ההתאבדות והרג הבנות", נטען. "תקצר היריעה מלפרט את גודל האסון אשר נחת על התובע. בעקבות אירועי הרשלנות חרב עולמו ואין מילים שיכולות לתאר את עוצמת השבר והזעזוע שפקד את התובע ואשר ילווה אותו כל ימי חייו".
ממשרד הבריאות נמסר: "תגובתנו תינתן לבית המשפט כמקובל".