ליאת בן אריליאת בן ארי
ליאת בן ארי
(צילום: מאיר אוחיון)

נציב התלונות על הפרקליטים, השופט בדימוס דוד רוזן, קבע כי בכירה בפרקליטות, בת אור כהנוביץ', לא השתמשה בכוחה כדי להתערב למען ליאת בן-ארי, התובעת במשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, בקשר להתדיינות משפטית-נדל"נית עם עיריית ראש העין.
הסיפור החל כשהמתלונן, חנוך עוז, החבר במועצת ראש העין, טען כי בת-אור כהנוביץ', מנהלת המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, שיגרה מכתב לראש עיריית ראש העין הנוגע לניהול הליכי רישוי של הוועדה לתכנון ובנייה. במכתבה היא הזכירה את החובה של מחלקת התביעה בעירייה להתנהג אף ורק על פי אמות מידה מקצועיות - זאת לאחר שהתברר כי תביעתו של עוז הייתה להעמיד את בן-ארי לדין.
עוז טען כי כהנוביץ' ניצלה את מעמדה על מנת להתערב בהליכי בירור המתנהלים בעירייה אודות נדל"ן המצוי בידי משפחתה של בן ארי וכי מטרתו האמיתית של המכתב ששלחה כהנוביץ' הייתה להלך אימים על המחלקה המשפטית בעירייה ולהימנע מלהעמיד לדין עברייני בנייה.
רוזן כתב כי קיבל את דבריה של כהנוביץ', שטענה במפורש במכתבה לעירייה כי אינה עוסקת בעניין הפרטני אלא במישור העקרוני. לדבריו, "כפי שמצוות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, פנתה כהנוביץ' לעירייה באמרה: 'הנכם נדרשים להקפיד על עצמאות התביעה הפלילית. על נבחרי הציבור בוועדה לפעול להבטחת עקרון זה ולהבטחת היכולת המקצועית של גורמי האכיפה לפעול ללא מעורבות של נבחרי ציבור בכלל התיקים המטופלים על ידם".
רוזן מגבה את כהנוביץ' על כך שבחרה שלא לעסוק בעניינה של בן ארי, ומיקדה את פעולתה במישור העקרוני "שאין חולק עליו ושהוא בבחינת אבן ראשה בשיטת המשפט במדינת ישראל. בעשותה כן, פעלה עו"ד כהנוביץ' על פי חובתה כמנהלת המחלקה להנחיית תובעים".
עוד מציין נציב התלונות כי על תובעי הרשויות המקומיות, כמו על כל תובע, נאסר להתחשב בשיקולים פוליטיים לטובת נאשם זה או אחר, או להתחשב בעמדת נבחרי ציבור. הוא אף מזכיר כי בהחלטותיו בעבר כבר התריע שיש צורך לנתק בין הדרג הפוליטי לבין הדרג המקצועי האמון על העמדה לדין בהתאם לסמכויותיו ברשות המקומיות.
לדברי רוזן, בעקבות החלטתו - שהועברה ליועץ המשפטי לממשלה - הוא ישוב ויוודא כי ההנחיות ירועננו לכלל התובעים .
"על תובע מוסמך ברשות מקומית לשלול הוראות של נבחרי ציבור או עובדים בכירים בעיריה באשר לדרך בו על התובע המוסמך לנהוג במקרה מסוים, ובשום מקרה אין להתחשב בשיקולים פוליטיים של נבחרי ציבור", כתב - והוסיף: "הנה נא, הדין הינו בהיר וברור. על מנת להבטיח אמון הציבור במערכת אכיפת החוק ולשמור על עקרון השויון בפי החוק בכל מקום בארץ וכלפי כל אישה ואיש, ראוי ונדרש לשמור על עצמאות התביעה הכללית".
השופט דוד רוזןהשופט דוד רוזן
השופט דוד רוזן
(צילום: מוטי קמחי)
בחודש שעבר זומנה עו"ד בן ארי, לצד בעלה, לשימוע בפני התביעה העירונית של עיריית ראש העין, בעקבות חקירת חשד לפיצול בית שבבעלותם. השימוע עצמו ייערך רק לאחר פגרת הקיץ של העירייה. בעיריית ראש העין ציינו כי "תיק החקירה תלוי ועוד ולא ניתן להתייחס לתוכנו. כשתסתיים החקירה התיק יועבר לתביעה ככל תיק אחר והתביעה תקבל החלטה כפי שתמצא לנכון".
מעיריית ראש העין נמסר אז כי "עו"ד ליאת בן ארי ובן זוגה אביב שוויקי, הוזמנו לחקירה שגרתית בחשד לחריגת בנייה בנכס הרשום על שמם בראש העין. מבדיקת הפיקוח העירוני עלה שבני הזוג פיצלו את הדירה שברשותם באמצעות דלת כניסה נפרדת, ללא כל תוספת בנייה.

"בני הזוג הגישו בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לקבלת היתר לפיצול הדירה לאחר שפקח איתר את החריגה בשטח והנושא נמצא בהליך הסדרה. בעיריית ראש העין מטפלים בעשרות מקרים דומים מדי שנה, ובכל מקרה של חשד לחריגת בנייה, בעל הנכס מוזמן לחקירה.
"היועצים המשפטיים של העירייה והוועדה לתכנון ולבנייה סבורים כי אין מניעה משפטית לאשר הבקשה בדומה לבקשות רבות ודומות אשר נדונו ואושרו ע"י הוועדה".
לפני כן נמסרה מהעירייה תגובה מפורטת ולפיה "בניגוד לפרסומים והסיקור המגמתי השלילי... העירייה אינה נוהגת לפעול להוצאת צווי הפסקת שימוש במקרים בהם אין מדובר בבנייה עכשווית המבוצעת ו/או שעה שלא נשקפת סכנה בטיחות לשלומו של הציבור ו/או כאשר אין מדובר בשימוש החורג מהוראות התוכנית החלה על המקרקעין ומההיתר שניתן לנכס (מסחר במקום מגורים למשל). העירייה נוקטת בהליכי אכיפה על דרך של הגשת כתבי אישום, מקום שנמצא די ראיות לכך ובשים לב למתווה שגובש במדיניות האכיפה.
"העובדה כי מתנהלת חקירה, אין בה כדי למנוע מאדם להגיש בקשה להיתר וזו נבחנת עפ"י שיקולים תכנוניים גרידא ולא בשים לב לזהות מגיש הבקשה... הטענה ולפיה המחלקה המשפטית בעירייה מנסה להכשיר את עבירות הבניה עוד לפני שהתקיים דיון בנושא הפיצולים, היא חסרת בסיס וככל הנראה נובעת מאי ידיעה של ההליך, אין למחלקה המשפטית כל נגיעה לטיפול בבקשות רישוי למעט מתן ייעוץ משפטי היכן שנדרש.
"לא הופעל לחץ על מי מהגורמים בעירייה בעניין זה של הליך הרישוי ולא כל שכן בהליך החקירה, אף לו היה מופעל ולא כך הדבר, לא היה באמור כדי להשפיע, הליכי הרישוי והחקירה מתנהלים, כפי שנעשה כל מקרה דומה אחר", נמסר מעיריית ראש העין.
חבר המועצה חנוך עוז, שחשף את הפרשה, אמר עם פרסום הידיעות בנושא: "אני תקווה שגם נגד אחרים שביצעו עבירות בנייה במתחם ייפתחו הליכים. מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון חייבים לעמוד על קיום תנאי המכרז ותנאי חוזה החכירה, ובהם מגבלת שימוש והגבלת מכירה, שאם לא כן אעתור לבית המשפט נגדם בדרישה לפטור את עשרות אלפי דיירי 'מחיר למשתכן' שלא יכולים למכור את דירתם בשל מגבלה בתנאי המכרז ותנאי חוזה הרכישה. דין אחד לכולם".