שתף קטע נבחר
אתם שיתפתם
  זירת הקניות
  "מדינת הרווחה בישראל קורסת"
  כך עולה מהדו"ח השנתי של האגודה לזכויות האזרח, העוסק במצב זכויות האדם בישראל. בין היתר נטען כי השכבות החלשות נפגעו בצורה קשה, מדיניות ההפרטה מעדיפה מעטים על פני הרבים - ומעמדם של הדמוקרטיה והמשפט התערער מאוד. תמונה פסימית על קריסת המארג החברתי בישראל

  בשנה החולפת נפגעו הזכויות החברתיות בישראל - עד כדי חשש לקריסה של מדינת הרווחה. זו המסקנה הקשה העולה מהדו"ח השנתי שמפרסמת היום (ג') האגודה לזכויות האזרח. הדו"ח מתריע על התערערות מסוכנת של יסודות הדמוקרטיה ושל הסולידריות החברתית בישראל.

  האגודה לזכויות האזרח מפרסמת מידי
  שנה דו"ח בדבר מצב זכויות האדם בישראל. בדו"ח שכתבה נעמה ישובי, מנהלת מרכז המידע באגודה לזכויות האזרח, נאמר כי על אף שהממשלה הנוכחית אינה נושאת לבדה באחריות להידרדרות, היא ממשיכה ביתר שאת מגמה שנמשכת שנים אחדות.

  עיקרי מגמה זו, נאמר בדו"ח, הם פגיעה אנושה בכל מערך השירותים החיוניים לאזרחים - בריאות, דיור, חינוך וביטחון הסוציאלי; פגיעה קשה בתעסוקה ובזכויות העובדים להיאבק בתנאי העבודה והפרישה; הפרטה גורפת המעדיפה את רווחי המעטים על-פני רווחת הרבים; פגיעה בזכויות המיעוט וערעור על מעמדה של מערכת המשפט כמגן הדמוקרטיה; דה-לגיטימציה של יריבים פוליטיים במחיר ויתור על עקרונות דמוקרטיים בסיסיים כמו חופש הביטוי ושוויון בפני החוק. בשטחים מצביע הדו"ח על שלילה של זכויות האדם ופגיעה בחפים מפשע.

  בדו"ח מתוארת פגיעה חוזרת ונשנית בשכבות החלשות: קיצוץ קצבאות הביטוח הלאומי, ובכלל זה דמי האבטלה, קיצוץ קצבאות הזיקנה והבטחת ההכנסה. בנוסף, קוצץ הסיוע בשכר הדירה. קיצוץ זה, על-פי הנאמר בדו"ח, נוסף על שורה של קיצוצים קודמים, שגם בהם הנפגעים העיקריים היו החלשים בחברה. בפעם הראשונה החליטה הממשלה שלא לדון כלל בהרחבתו של סל הבריאות, ובעדכונו בתרופות ובטכנולוגיות חדשות.

  זכויות חברתיות

  מהדו"ח עולה כי בניגוד לתדמית שהממשלה מנסה להדביק למובטלים, רובם אינם בטלנים, ולא בחרו לחיות בתנאי אבטלה אלא נדחפו לכך בשל המשבר הכלכלי, שלא הם אחראים לו.

  למרות זאת, התנאים לקבלת דמי אבטלה הורעו מאוד, וכיום אין הם ממלאים את מטרתם – תחליף שכר לתקופה סבירה בעקבות פיטורין. גובה הקצבה קוצץ. משך העבודה הנדרש לפני שרוכשים זכאות לתבוע דמי אבטלה הוכפל, ואילו תקופת הזכאות לדמי אבטלה התקצרה מאוד. קצבת הבטחת הכנסה רוקנה מתוכנה. בין היתר בוטלו הפטורים וההנחות שניתנו עד כה למקבלי הבטחת ההכנסה, ובהם פטורים מתשלומים בעבור שירותי בריאות, פטור מאגרת טלוויזיה, הנחה בתשלומי ארנונה והנחה בתחבורה הציבורית.

  בדו"ח נכתב כי תוכניות הסיוע הממשלתיות שנועדו להקל על מציאת פתרונות דיור לקבוצות שאינן יכולות לממן רכישת דירה בכוחות עצמן הצטמצמו באופן דרסטי, והפכו מתוכניות רחבות המכירות בזכותו של כל אזרח ותושב לדיור נאות - לפרוטות נדבה שמעניקה הממשלה לעניים ביותר.

  בשנים האחרונות נשחק סל שירותי הבריאות וחלה עלייה ניכרת בתשלומים המוטלים על הפרט לצורכי הבריאות שלו – תרופות, טיפולים שונים, טכנולוגיות חדישות, גישה לרופאים מומחים בוטלו הנחות ופטורים לאוכלוסיות מוחלשות, ושירותים רבים הועברו בהדרגה מביטוח הבריאות הממלכתי לביטוחים משלימים העולים ממון רב באופן שמבטל את ההישג של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומדרדר אותנו למצב של רפואה איכותית לעשירים בלבד. עוד נטען כי לראשונה מאז הוחל בישראל ביטוח הבריאות הממלכתי, החליטה הממשלה השנה שלא לדון כלל בהרחבתו של סל הבריאות.

  תנאי הכליאה בבתי הסוהר ובבתי המעצר

  מהדו"ח עולה כי תנאי הכליאה הנוכחיים בבתי הסוהר קשים ביותר, והצפיפות בהם גדולה בהרבה מהמקובל במדינות המערב. מצב זה החמיר מאוד עקב גידול חד במספר האסירים והעצירים הביטחוניים. כ-600 אסירים נאלצים לישון על הרצפה.

  במסגרת התוכנית הכלכלית התקבלה החלטה להפריט חלק משירותי הכליאה. החלטה זו מצטרפת למגמה כללית של הפרטת שירותים חברתיים, תוך העדפת שיקולי רווח והפסד על-פני זכויות אדם בסיסיות; במקרה זה זכויותיהם של האסירים.

  התערערות יסודות הדמוקרטיה

  בדו"ח נטען כי סקר שפירסם השנה המכון הישראלי לדמוקרטיה מצביע על נסיגה משמעותית בשיעור התמיכה של הציבור היהודי בישראל בנורמות דמוקרטיות. כמעט בכל המדדים הדמוקרטיה הישראלית נופלת מרוב המדינות הדמוקרטיות בעולם.

  פעולות השלטון מצטרפות לא פעם למגמה זו. לפני כשנה, החליטה הממשלה לתמוך בהצעת חוק של ח"כ חיים דרוקמן, שתאפשר למנהל מקרקעי ישראל ולסוכנות היהודית להקצות קרקעות ליישובים המיועדים ליהודים בלבד. הצעה זו נועדה להכשיר נוהג שבג"ץ פסל בעקבות עתירת האגודה בעניין קעדאן. היא הוקפאה בעקבות ביקורת נוקבת, אך התמיכה לה זכתה מעוררת דאגה.

  עוד נטען בדו"ח כי נעשו נסיונות לקראת הבחירות האחרונות לפסול רשימות המייצגות חלקים נרחבים מן הציבור הערבי. לראשונה נעשה שימוש בסעיף, המתיר לשר הפנים לשלול אזרחות מאדם שביצע פעילות חבלנית. לדברי האגודה, תהליך זה עלול להוביל למדרון חלקלק של שלילת האזרחות גם מיריבים פוליטיים. עוד מפורטות בדו"ח גם פגיעות מצד השלטונות בחופש הביטוי ובחופש העיתונות.

  אי-יישום תוכניות ממשלתיות לפיתוח המגזר הערבי

  מהדו"ח עולה כי תוכניות לפיתוח המגזר הערבי, שהוכנו ללא שיתופם של נציגי מגזר זה, אינן מבוצעות. הכספים שכבר הוקצו למטרה זו לא הועברו.

  תוכנית החומש לטיפול במגזר הבדואי הוכנה אף היא ללא שיתופם של הנוגעים בדבר, ומבטאת גישה פטרונית, הכופה על ערביי הנגב לאמץ אורח חיים שאינם מעונינים בו, וכן העברתם מכפריהם וריכוזם ביישובים שאינם תואמים את דרכם.

  אזרחות והתאזרחות

  בוטל נוהל שאיפשר לישראלי ולבן זוגו הזר לצאת מישראל, להינשא בחו"ל ולשוב יחד לארץ. האגרות לטיפול בבקשות לאזרחות התייקרו פי עשרה. תקנות במקרים הומניטריים שונים, ששר הפנים ביקש להנהיג, והמצויים בתחום סמכותו, טורפדו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה וע"י ראש הממשלה עצמו.

  בעקבות כך מוסיפים רבים לחיות בארץ ללא אישור, בלי כל זכויות סוציאליות וביטוח בריאות, ותוך סכנה מוחשית של גירוש וניתוק מבני משפחותיהם הקרובים, לעתים מילדיהם הקטנים, ומהארץ בה חלקם נולדו ובגרו. כבר למעלה משנה מוקפאים כל ההליכים לאיחוד משפחות, שבהן אחד מבני הזוג ישראלי, והשני פלסטיני, וכעת נעשה ניסיון לעגן הקפאה זו בחוק. לדברי האגודה, נפגעים מכך במיוחד ערבים אזרחי ישראל שנישאו לתושבי השטחים.

  זכויות אדם בשטחים

  בשנה השלישית של אינתיפאדת אל-אקצה, נכתב בדו"ח, אנו עדים להידרדרות נוספת מבחינת הפגיעה בזכויות האדם, ובמיוחד לפגיעה חסרת תקדים בחפים מפשע, פלסטינים וישראלים.

  אזרחים פלסטינים רבים, שאף לדברי צה"ל אינם חשודים בפעילות טרור, בהם נשים, קשישים וילדים קטנים, נהרגו ונפצעו כתוצאה מפעולות חיילי צה"ל, לרבות בעת פעולות חיסול יזומות. הרוב הגדול של מקרי המוות כלל לא נחקר, ורק קומץ כתבי אישום הוגשו עד כה.

  בדו"ח נטען כי בין ספטמבר 2000 ליוני 2003 נפתחו 362 חקירות מצ"ח על עבירות של חיילי צה"ל בשטחים: 134 חקירות ביחס לעבירות רכוש (גניבה, ביזה, פגיעה ברכוש), 153 חקירות בעניין אלימות, 55 חקירות בעניין ירי ו-18 חקירות בנושאים אחרים כגון עיכוב נשים בהריון במחסום. עוד נטען כי ב-46 חקירות הסתיימו בהגשת כתבי אישום: 23 כתבי אישום בעבירות רכוש, 14 כתבי אישום בעבירות אלימות, ו-8 בלבד על תקריות ירי (כל המשפטים עדיין מתנהלים).

  עוד נטען בדו"ח כי הנהלים המיועדים לאפשר מעבר של חולים במחסומים אינם מיושמים במלואם, ובמקרים רבים נמנע מעבר של חולים ושל יולדות עד כדי גרימת נזק בריאותי, ואף מקרי מוות. נעשה שימוש גורף בעוצר וחסימת דרכים, תוך פגיעה קשה ביכולת התושבים לנהל חיים תקינים ובפרנסתם.

  האגודה מביאה נתונים על-פי הסהר האדום בעניין מספר שעות העוצר בין החודשים יוני 2002 למאי 2003, לפיו ברמאללה מספר שעות העוצר היה 2,149, בשכם 4,232, בג'נין 3,046, בחברון 4,786, בקלקיליה 2,134, בבית לחם 2,597 ובטול כרם 4,167 שעות.

  האגודה טוענת כי נמשך השימוש שעושה צה"ל בפלסטינים "כמגן אנושי". לטענת האגודה, פעולות אלה זכו לאישור בג"ץ תוך התנייה, בין היתר, בהסכמתו של הפלסטיני הנבחר, לביצוע המשימה. לא ברור, אומרים באגודה, מה ערכה של הסכמה מעין זו.


  פורסם לראשונה

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: עטא עוויסאת
  מאבק האמהות. פגיעה בחלשים
  צילום: עטא עוויסאת
  צילום: דני סולומון
  מחכים לתרופות. פגיעה בבריאות
  צילום: דני סולומון
  צילום: סבסטיאן שיינר
  נתניהו. הממשלה ממשיכה את המגמה השלילית
  צילום: סבסטיאן שיינר
  צילום: איי פי
  פועלים פלסטינים במחסום. שימוש גורף בחסימת דרכים
  צילום: איי פי
  מומלצים