שתף קטע נבחר

כיצד תשפיע עלינו הרפורמה של האוצר? שאלות ותשובות

שר האוצר הציג היום את תוכניתו הכלכלית החדשה, שעיקרה הנהגת מס הכנסה שלילי, העלאת שווי השימוש ברכב צמוד ופנסיה חובה לכל עובד. להלן שאלות ותשובות על שווי שימוש ברכב והפחתת מס הכנסה על יחידים

מדוע מעלה משרד האוצר את שווי השימוש על רכב צמוד?

 

שווי השימוש ברכב נועד לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי של עובד ברכב שהעמיד לרשותו המעביד. נכון להיום, שווי השימוש ברכב הקבוע בחוק נמוך באופן משמעותי מהשווי הכלכלי של ההטבה הגלומה בקבלת רכב צמוד ממקום העבודה וכך נוצר מקלט מס, תוך אפליה במיסוי בין עובדים בעלי שכר זהה, כאשר לאחד יש רכב צמוד ולשני אין.

 

מדוע שווי השימוש זהה לסוכן מכירות, טכנאי, מפתח תוכנה ומנהל?

 

שווי השימוש נקבע כסכום קבוע בשקלים לחודש בגין מרכיב שימוש פרטי נורמטיבי, ללא תלות בהיקף הנסועה הכולל של הרכב. משמעות הדבר היא, כי לעניין המרכיב הפרטי הרי מרגע שהסתיים יום העבודה, גם אם הטכנאי או סוכן המכירות נסע במהלך יום העבודה בכל רחבי הארץ ומפתח התוכנה או איש המנהלה לא קמו מהכיסא במשרד, כולם מבצעים במסגרת המרכיב הפרטי לאחר שעות העבודה שימושים נורמטיביים דומים - קניות, בילויים, חופשות וכל שימוש פרטי אחר, לכן אין סיבה לתשלום מס שונה. יצוין, כי כל הוצאה בגין נסיעה למקום העבודה ובחזרה – בין אם ברכבו של העובד, בין אם ברכב צמוד ובין אם בתחבורה ציבורית - איננה מוכרת לצורכי מס.

 

האם יושווה מצבם של עצמאים ושל שכירים בהיבט מיסוי המרכיב הפרטי?

 

המרכיב הפרטי של שימוש ברכב אינו מוכר לצורכי מס. מאחר והמהלך המדובר מטפל בכך שהחישוב של מרכיב השימוש הפרטי מוטה משמעותית כלפי מטה, הרי שיש להחיל אותו באופן זהה גם על עצמאים. מכאן, שהמהלך יביא לביטול האפליה בין שכירים לעצמאים כך שבשני המקרים לא יותר לניכוי מרכיב השימוש הפרטי בסכומים זהים.

 

האם יהיה שינוי בקבוצות המחיר של כלי הרכב?

 

השינוי היחידי בקבוצות המחיר הינו הרחבה של הקבוצה הראשונה כך שתכלול כלי רכב שמחירם עד 97,000 שקל (במקום 87,000 שקל היום). מטרת המהלך להגדיל את מגוון הדגמים המוצעים בקבוצה 1, כך שעובד יוכל לבחור ברכב קטן וזול יותר שבגינו גם יזקף שווי שימוש נמוך יותר.

  

כיצד תשפיע העלאת שווי השימוש על בעלי רכב צמוד? לטבלה המלאה המפרטת את העלאת זקיפת שווי השימוש בפריסה על פני השנים 2007-2009 לחץ כאן  

 

 

יש לי רכב צמוד מהמעסיק בקב' 2. כיצד תשפיע עליי העלאת שווי השימוש?

 

ההעלאה תתפרס על פני שלוש שנים עד שנת 2009 באופן הדרגתי. דהיינו, בכל שנה יתווספו לשווי הנזקף 480 שקל בחודש, כך שהעלאת שווי השימוש בקבוצה 2 תסתכם בסופו של התהליך ב-1,440 שקל ברוטו לחודש. יצוין, כי גובה המס שישולם יקבע בהתאם לשיעור המס השולי של כל עובד ועובד. 

 

לאן יופנו המקורות הכספיים שיתקבלו כתוצאה מהעלאת שווי השימוש?

 

במקביל להעלאת הזקיפה של שווי השימוש ברכב, תבוצע הפחתה של מסי הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית מעבודה. כל המקורות שיתקבלו כתוצאה מהמהלך של העלאת שווי השימוש יופנו ישירות להפחתת מס הכנסה ליחידים. הפחתת המיסים מתמקדת בשכבות הביניים, במטרה להקל על נטל המס המוטל על אוכלוסיה זו מחד, ולקזז באופן חלקי את המס הנוסף שישולם על ידי המשתמשים ברכב צמוד, מאידך.

 

כיצד יופחת מס ההכנסה?

 

השינויים בשיעורי המס מעבר לתוואי החקיקה הקיים יתפרסו עד שנת 2009, כאשר עד לשנה זו יותאמו השיעורים באופן הדרגתי כלהלן:

- הפחתה מדורגת בשיעור המס במדרגת מס ברמות שכר שבין 4,270 שקל לבין 7,600 שקל, משיעור של 17% לשיעור של 13%;

- הפחתה מתונה של שיעור המס במדרגת המס הבאה של עד 11,410 שקל משיעור של 25% לשיעור של 23%.

 

המעסיק שלי מפחית לי בכל חודש אלפי שקלים מהשכר ברוטו, בגין הרכב הצמוד שאני מקבל מהעבודה, אם כן מדוע יש צורך בהעלאת שווי השימוש?

 

העובד מחליט האם כדאי לו לקבל הצעה להפחתה של נניח 3,000 שקל משכרו ברוטו (סכום שמועבר על ידי המעביד ישירות לחברת הליסינג), בגין השימוש הפרטי שהוא עושה ברכב (בגין שימוש עסקי יש החזר הוצאות מהמעביד). במקרה זה, הופחת שכרו של העובד ב-3,000 שקל בתמורה לקבלת רכב צמוד, בעוד שהמס שהעובד משלם, הינו על שווי של 1,330 שקל בלבד. תשלום מס ריאלי מחייב הטלת מס על מלוא ערכה הכלכלי של ההטבה שעומד כאמור על 3,000 שקל. רק כך ניתן להשוות בין שני שכירים שההבדל היחידי ביניהם הוא הרכב הצמוד.

 

זו היא תמצית מקלט המס, שכן כיום הן העובד והן המעביד מעדיפים להשתמש בהטבה בשווי 3,000 שקל ולשלם מס בגין פחות ממחצית מהסכום.

 

יש לזכור, כי חישוב הכדאיות הכלכלית נעשה על ידי כל עובד ועובד תוך השוואת עלות הרכישה והאחזקה של רכב, לעומת מכלול פרמטרים המתקשרים עם קבלת רכב צמוד ממקום העבודה, לרבות ההפחתה מהשכר, המס בגין זקיפת ההטבה, התועלות שנובעות מהנוחות התפעולית, השקט הנפשי של דאגה לטיפולים, תיקונים, ביטוחים, וכן הלאה. מקלט המס הקיים כיום הינו הפער בין שווי השימוש בגובהו הנוכחי, לבין הערך הכלכלי הריאלי שאין כל הצדקה כלכלית לקיומו.

 

מה יקרה לגיל הרכב בישראל, שכן חברות הליסינג רוכשות יותר ויותר כלי רכב חדשים?

 

הרכישות בעשור האחרון לא הושפעו יתר על המידה מרכישות של חברות הליסינג. דווקא בעשור האחרון, בוודאי ביחס לשנים 2001-2006 - בהן עלה באופן משמעותי משקל הרכישות של חב' הליסינג – חלה עליה בגיל הממוצע של רכב פרטי. הסיבה היא שהגידול ברכישות רכב בעשור האחרון היה נמוך מהמשוער, עקב צמצום הרכישות במגזר הפרטי, וירידה (ביחס למצבת כלי רכב) בהיקפי הורדת כלי רכב ישנים מהכביש (גריטה). העובדה שחברות הליסינג רוכשות אך ורק כלי רכב חדשים איננה רלבנטית שכן בכך יש כדי להשפיע בעיקר על התפלגות המכירות בין ציי הרכב למשקי הבית, ולא על היקף המכירות. מכיוון שכך, לא צפויה השפעה על גיל הרכב הממוצע.

 

האם לא תיפגע בטיחות כלי הרכב שכן עובדים שיחזירו את הרכב ירכשו רכב משומש?

 

גם במידה ויוחזרו חלק ניכר מכלי רכב לחברות הליסינג יש להתחשב בשתי השלכות: האחת, גידול בביקוש לכלי רכב משומשים שאינם יכולים להופיע "יש מאין"; והשניה, יצירת היצע גדול של כלי רכב שיימכרו על ידי חברות הליסינג. בסופו של המהלך בהחלט ייתכן שכלי רכב חדשים יחליפו "בעלים" עם בעליהם של כלי רכב ישנים ולהפך, אולם לא יקרה דבר לגיל הרכב הממוצע או לבטיחות הממוצעת. בכל מקרה יש לזכור, כי רכישה של רכב חדש יותר איננה ערובה לרכב בטוח יותר, זאת לאור הבדלים בין הרמה בטיחותית של דגמי רכב שונים, האבזור הבטיחותי המותקן ברכב ועוד.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אלכס קולומויסקי
שר האוצר, אברהם הירשזון
צילום: אלכס קולומויסקי
מומלצים