שתף קטע נבחר

מבקר המדינה: משרד התקשורת לא עודד תחרות באופן נמרץ

המבקר כותב כי צרכני התקשורת בישראל הפסידו מכיוון שמשרד התקשורת לא פעל במהירות הנדרשת בתחומי ניידות המספרים, טלפוניה קווית וסלולרית, ואינטרנט בטכנולוגיית WiMax

"התמודדות משרד (התקשורת) עם הסרת חסמי כניסה הפוגעים בתחרות בענף, וכאן ברווחת הציבור, לא הייתה תמיד נמרצת ויעלה מספיק", כך קובע מבקר המדינה בדו"ח שהוגש היום ליושבת ראש הכנסת.

 

ניידות המספרים - לא התנהלות מיטבית

בפרק המתייחס לשוק התקשורת בישראל, מעביר המבקר ביקורת על התנהלות משרד התקשורת בתחום הפעלת תוכנית ניידות המספרים, שיצאה לפועל בדצמבר 2007. על פי תוכנית זו, יכול היום כל מנוי בטלפוניה הקווית או הסלולרית לעבור לחברה מתחרה, תוך שהוא שומר על מספר הטלפון שלו.

 

בפועל, חברות התקשורת חייבות היו להפעיל את תוכנית הניידות ב-1.9.2006, על פי החוק שנקבע לפני כן. החברות עצמן טענו כי התאריך לא ריאלי ליישום התוכנית. באוגוסט 2006 פנה מנכ"ל משרד התקשורת לשר אריאל אטיאס, וציין כי פרק הזמן שניתן לחברות הינו ראוי, ואף המליץ לראות בחברות שלא יישמו את תוכנית הניידות כמפירות חוק.

 

למרות זאת, קיבלו החברות הארכה והשר לא הטיל עליהן קנסות. "(משרד התקשורת) החל לממש את הסמכויות שהקנה לו החוק רק כתשעה חודשים מיום שחלף המועד הקבוע בחוק להפעלת ניידות המספרים. משרד מבקר המדינה העלה כי גם לאחר שהחל המשרד לשקול להטיל עיצום כספי על בעלי הרישיונות, הוא לא נקט אמצעי אכיפה זה עד פברואר 2008".

 

על פי דו"ח המבקר, הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר 2007 שנוכח הסכומים הנמוכים של העיצומים שהיה ביכולתו להטיל באותה העת, הוא העדיף לקדם תיקוני חקיקה שישולבו בחוק המדיניות הכלכלית לשנת 2007",  אשר בין היתר יקנו למשרד "את הכלים שנדרשו לו לאכיפה יעילה נגד הפרות". בכוונת המשרד, מצויין בדו"ח, להשלים את בחינת תגובות חברות התקשורת להודעות שקיבלו על הכוונה להטיל עליהן עיצומים, כדי שהמנכ"ל יגבש סופית את עמדתו בעניין.

 

"משרד מבקר המדינה", נכתב, "אינו יכול לקבוע איזה חלק מן האחריות לעיכוב נופל אך ורק על המשרד, אולם אין ספק שהתנהלותו כרגולטור הממלא תפקיד מרכזי בהסדרת הענף לא הייתה מיטבית". 

 

רשיונות VOB - התנהלות המשרד פגעה בתחרות

עד חודש ספטמבר 2007 הנפיק משרד התקשורת שלושה רשיונות טלפוניה פנים-ארצית לחברות פרטנר, קווי זהב, וגלוב-כל. החברות משתמשות בין השאר, בטכנולוגית VOB או VOIP המאפשרת להן לספק את השירותים באמצעות תשתית אינטרנט מהיר - הקיימת אצל מליון וחצי בתי אב בישראל, במקום להקים תשתית פיזית חדשה. במקביל אסר משרד התקשורת על בזק-בינלאומי לספק שירות דומה, עד אשר ירד נחת השוק של חברת האם שלה, בזק, מ-85 אחוזים.

 

התהליך החל כבר ביולי 2004, כאשר המשרד פרסם מסמך "עיקרי מדיניות הרישוי לאספקת שירותי טלפוניה באמצעות שירותי גישה רחבת פס", וביקש מהציבור לקבל את עמדותיו בעניין VOIP. על פי המבקר התהליך היה אמור להסתיים במאי 2005, אך .משרד מבקר המדינה "העלה שהמשרד (התקשורת) התנהל באִטיות מרובה, דבר שפגע בתחרות וברווחת הצרכנים", וזאת כי הרישיונות לחברות התקשורת ניתנו רק שנה וחצי לאחר מכן.

 

רשתות וירטואליות (MVNO) - אין שיפור בתחרות

MVNO הוא ספק שירותי סלולר שאינו בעל תשתית פיזית, שלא כמו פלאפון, סלקום או orange המחזיקות רשת אנטנות משלהן. המפעיל הסלולרי הווירטואלי רוכש כמות סיטונאית של דקות זמן אויר מהמפעיל האמיתי, ומוכר אותן לצרכנים.

  

המפעיל החדש משווק את הדקות בשם המותג שלו ובערוצי הפצה ייחודיים, וכך נוצר מפעיל נוסף שיכול להיכנס לשוק תוך פרק זמן קצר ללא צורך בתשתית - מה שאמור להביא להוזלת המחירים לצרכן.

 

במסגרת הדיונים על תקציב 2007 הוחלט "להטיל על מנכ"ל משרד התקשורת ועל הממונה על התקציבים במשרד האוצר לבחון במשותף את סוגיית פעילותם של מפעילים וירטואליים בתחום הטלפוניה הניידת, ולגבש, במידת הצורך, מודל פעולה לעידוד פעילותם של מפעילים וירטואליים והכל עד ליום 1 במרץ 2007". משרד התקשורת הודיע למבקר המדינה כי ייאמץ את החלטות חברת NERA שנבחרה לערוך דו"ח בנושא, על פי החלטת ממשלה מאוגוסט 2007. 

 

"עד פברואר 2008 לא קבע המשרד מדיניות בנושא MVNO, ומטבע הדברים עד למועד זה לא ניתנו רישיונות למפעילים חדשים. במצב זה לא מושג השיפור בתחרות". לאחרונה הוגשה הצעת חוק פרטית האמורה לקדם את הנושא, לאחר הגשת דו"ח ועדת גרונאו שבחן אף הוא את דו"ח התקשורת בישראל. משרד התקשורת, מצידו, הודיע כי הוא לומד לעומק את דו"ח NERA.

 

אינטרנט מהיר ב-WiMax - אין מדיניות מגובשת

טכנולוגית WiMax האלחוטית מאפשרת להעביר נותנים בפס רחב, ועל גביה ניתן לספק שירותי אינטרנט מהיר, וכן שירותי טלפוניה ניידת שיכולים להתחרות בחברות הסלולר. יתרונה של הרשת היא שהיא מבוססת על אנטנות הפועלות בטווח רחוק, ולא מצריכה חפירות לשם הנחת תשתית. מספר רשתות WiFi פועלות בעולם במסגרת ניסוי.

 

בתחילת 2006 פנה משרד התקשורת לציבור וביקש לקבל מידע בעניין ייעוד והקצאה של תדרי WiMAX. באוקטובר הציג המשנה למנכ"ל את "מדיניות WiMAX - מצע לדיון". דו"ח המבקר מציין כי בפברואר 2007 התקיים דיון במשרד בעניין ייעוד והקצאה של תדרי WiMAX לשירותי תקשורת, ובעניין טיוטת מסמך המדיניות.

 

במהלך 2007 דחה המשרד מספר בקשות של רשויות להשתמש בטכנולוגיית WiMAX, בנימוק שטרם גובשה מדיניות להקצאת תדרים למערכות גישה אלחוטיות, ואפשר לקבל רק רישיון מיוחד לביצוע ניסוי.  "עד פברואר 2008 - כשנתיים לאחר שפנה לראשונה לציבור", נכתב בדו"ח, לא הוגדרה מדיניות המשרד בנושא WiMAX, והונפקו לכמה מפעילים רישיונות לעשיית ניסוי טכנולוגי-שיווקי". המבקר דוחק במשרד התקשורת להאיץ את קביעת המדיניות. 

  

המשרד, מצידו, הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי לאחר שיתקבלו התשובות מהציבור וייבחנו, צפוי השר לפרסם את מדיניותו. בתשובתו הנוספת ציין כי בשלוש השנים האחרונות העניק המשרד יותר מ-20 רישיונות לעשיית ניסוי טכנולוגי לחברות ישראליות שמפתחות ציוד בטכנולוגיית WiMAX. כמו כן העניק המשרד חמישה רישיונות כאלה לחברות תקשורת ולגופים ציבוריים גדולים ושני רישיונות כאלה לערים אריאל ושדרות.

 

עוד בדו"ח

המבקר אף מציין לרעה את אוזלת היד שהפגין משרד התקשורת באכיפה כנגד חברת פרטנר (מפעילת רשת אורנג'), שלכאורה פלשה לתחומי תדרים לא לה, אשר אמורים באופן רגיל, לשרת את הרשות הפלסטינית.

 

הדו"ח מציין כי במשך 11 שנים שחלפו מאז שהוחל בתהליך של יצירת רשות תקשורת לאומית, לא נעשה כל צעד מעשי להקמתה. יצויין כי רשות התקשורת הלאומית, שעל הקמתה החליטה הממשלה כבר ב-1996, הייתה אמורה להחליף את משרד התקשורת כגוף מקצועי ובלתי תלוי אשר ינווט את שוק התקשורת בישראל.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים