שתף קטע נבחר

האוצר מבטל את ההכרה בהוצאות טיפול בילדים

משרד האוצר העביר לשרי הממשלה את חוברת הצעותיו לקיצוצים בתקציבי המשרדים. בין ההצעות: קיצוץ של 10% בקצבאות הילדים, הקפאת גמלאות לנכים, עולים וזכאי הבטחת הכנסה, קיצוץ במענקי לידה והרחבת תוכנית ויסקונסין

משרד האוצר העביר הלילה (יום ה') לשרי הממשלה את חוברת הצעותיו לקיצוצים בתקציבי המשרדים לשנים 2009/10 לקראת הדיון הצפוי במליאת הממשלה בשבוע הבא. הצעת האוצר כוללת את תיקון חוק מס הכנסה שמבטל את פסיקת העליון להכיר בהוצאות על טיפול בילדים, ובהזדמנות זו אוסר הכרה גם בהוצאות נסיעה למקום העבודה ובחזרה, ובכל הוצאה שאיננה משתלבת "בתהליכו ובמבנהו הטבעי של העסק".

 

 

במרכז הצעות האוצר קיצוץ רוחב בשיעור 2% בהוצאה הכללית של משרדי הממשלה (לרבות הכנסת ומשרד מבקר המדינה) בהיקף של 6.4 מיליארד שקל, וקיצוצים רחבים בקצבאות הביטוח הלאומי. בנוסף מוצעים קיצוצים פרטניים בסעיפי המשרדים, ובמוסדות להשכלה גבוהה שיעלו את שכר הלימוד לחלק מהסטודנטים. הקיצוצים בתקציב הביטחון מסתכמים בכ-3 מיליארד שקל.

 

הצעות האוצר הוצגו לראש הממשלה נתניהו והן נבחנות על ידו בימים אלה. ראש אגף התקציבים רם בלינקוב מדגיש במכתבו לשרים כי סך כל הקיצוצים - הפחתות בלשונו - איננו מכסה את הסכום הנדרש (כ-14 מיליארד שקל) כדי לעמוד במסגרות התקציב עליהן החליטה הממשלה בראשית השבוע. מדבריו עולה כי אין זו המילה האחרונה לגבי היקף הקיצוצים הסופי.

 

לעיון בהצעת הקיצוצים של האוצר - לחצו כאן

 

הסיבה לכך, לדברי בלינקוב, נעוצה בניסיון של ארגוני המעסיקים, ההסתדרות והממשלה להגיע להבנות לגבי הרכיבים בתכנית הכלכלית וריכוז המקורות למימונה. הוא מדגיש כי במידה ויושגו ההבנות, יתכן שהממשלה לא תידרש להפחתות נוספות בתקציב, ואולי אף ניתן יהיה לבטל חלק מההצעות הנ"ל.

 

עם זאת, מתריע בלינקוב, ישנה גם אפשרות שהממשלה תידרש לקבל החלטות לגבי הפחתות נוספות, רוחביות ופרטניות, מעבר להצעותיו מהיום. החלטות אלה כפופות לתוצאות הדיונים עם ארגוני המעסיקים וההסתדרות. נראה כי הערותיו נועדו לזרז את הצדדים להגיע להסכמות לפני ישיבת הממשלה.

 

הביטוח הלאומי: קיצוץ חד בקצבאות

חבילת הגזרות הגדולה והפוגעת ביותר נוגעת לזכאי הקצבאות וגמלאות הביטוח הלאומי.

 

קיצוץ של 10% בקצבאות הילדים

בראש וראשונה מציע האוצר לקצץ 10% מקצבאות הילדים, לרבות מסכומי הקצבה החדשים והמוגדלים שנקבעו בהסכם הקואליציה עם ש"ס. הקיצוץ הזה אמור לחסוך לאוצר השתתפות בתקציב הביטוח הלאומי בסך כולל של 540 מיליון שקל.

 

הקפאת הגמלאות לנכים, לרבות נכי המלחמה בנאצים

בנוסף מוצע להקפיא עד סוף 2010 את עדכון הגמלאות השונות לזכאי הבטחת הכנסה, לאמהות גרושות הזכאיות לדמי מזונות, לנכים, לרבות נכי המלחמה בנאצים ורדיפות הנאצים, למשפחות חיילים שנספו במערכה, לחיילים משוחררים המועסקים בעבודה נדרשת, לעולים עבור סל הקליטה, ונפגעי הפוליו והגזזת. ההקפאות אמורות לחסוך לאוצר כ-320 מיליון שקל.

 

קיצוץ מענקי הלידה

כמו כן מציע האוצר לקצץ את מענקי הלידה ולהשוות את סכומי המענק עבור הילד הראשון והשני (כ-1,555 שקל וכ-700 שקל) למענק המשתלם עבור הילד השלישי ואילך, שעומד על 467 שקל. יקוצצו גם דמי הלידה המחושבים לפי שכרה של היולדת מתקרה של 1,296 שקל ליום ל-778 שקל ליום (חיסכון שנתי של כ-500 מיליון שקל).

 

קיצוץ של 50% בתמיכות בקרנות הביטוח הלאומי

עוד מציע האוצר לקצץ ב-50% את תמיכותיו בקרנות הביטוח הלאומי לפיתוח השירותים לילדים בסיכון, לנכים, לפעולות בטיחות בעבודה ולסיעוד. האוצר טוען כי תפקידי המוסד לפי החוק אינם כוללים מתן שירותים או פיתוחם. הקרנות יידרשו להפחית בהתאם את התחייבויותיהם גם לשנים הבאות.

 

שלילת מענק הפטירה ממקבלי קצבאות זקנה ושאירים

האוצר לא חס אפילו על שאירי נפטרים. הם זכאים היום מהביטוח הלאומי למענק פטירה בסך 7,443 שקל. האוצר מציע לשלול את המענק ממקבלי קצבאות זקנה ושאירים ולהגביל את הזכאות רק למקבלי קצבת נכות מעבודה או קצבת נכות כללית.

 

הגבלת קצבאות השאירים

לגבי עצם קצבאות השאירים, מציע האוצר לשלול מהאלמנות את הקצבה שהן מקבלות עד סוף החיים גם אם הילדים עזבו את הבית, ולהגביל אותה לתנאי הקצבה לאלמנים שזכאים לה רק אם יש ברשותם ילד או שהכנסתם נמוכה מ-57% מהשכר הממוצע.

 

קיצוצים בבריאות, בקליטה ובנקודות הזיכוי

חיובים על ימי אשפוז, כמקור למימון סל הבריאות הכללי

בין שאר הצעות האוצר - חיוב המבוטחים בדמי השתתפות עצמית של 50 שקל גם עבור כל יום אשפוז בבית חולים, כמקור נוסף למימון סל הבריאות הכללי. ההשתתפות מוגבלת לתקרה של 150 שקל לרבעון. התקרה לקשישים ומקבלי הבטחת הכנסה תהיה עד 75 שקל לרבעון. דמי ההשתתפות העצמית של יולדות יקוזזו ממענק הלידה.

 

ביטול המענק המשלים לסל הקליטה

עולים חדשים, למעט עולים מאתיופיה, ישלמו את מחיר הקיצוצים בביטול המענק המשלים לסל הקליטה המיועד לסייע להם בתשלומי שכר הדירה עד סוף שנת הקליטה הראשונה. מדובר בסיוע מיוחד של משרד הקליטה שאיננו מעוגן בחוק הסל. גזירה וסוכרייה בצדה: הפטור הגלובלי ממסים לעולים שהגיעו ממדינות מסוימות, כתחליף למס הקניה על חפצי בית חשמליים יוחלף בפטור לכלל העולים ללא תלות בארץ המוצא.

 

שינוי בכללי הסיוע בשכר דירה

הגזרות לא פוסחות גם על הזכאים לסיוע בדיור. הסיוע בשכר דירה יינתן לפי מבחני הכנסה ולא עוד בשיטת הניקוד האישי. יתוקנו גם כללי הסיוע בהלוואות לרכישת דירה למשפחות חד-הוריות כך שהזכאות תיקבע ביחס לכל משפחה על בסיס מצבה הכלכלי-חברתי. הסיוע בהחזר משכנתא יבוטל אם הזכאי רכש דירה בשותפות עם אחרים.

 

ביטול מחצית נקודת הזיכוי לאישה עובדת ללא ילדים

בנוסף לביטול ההכרה בהוצאות על טיפול בילדים מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה החל מ-2010 כך שתבוטל מחצית נקודת הזיכוי לאישה עובדת ללא ילדים על הכנסתה מיגיעה אישית. במקומה יוגדל הזיכוי לאמהות עובדות בתוספת נקודה בעד כל ילד משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו 8 שנים.

 

ביטול הרחבת תוכנית מס הכנסה שלילי

התכנית להרחבת הזכאות במס הכנסה שלילי על כל אזורי הארץ תבוטל ותחול גם להבא רק על תושבי האזורים שבהם פועלת תכנית "אורות לתעסוקה" (ויסקונסין), ורק בעד חודשי העבודה בפועל בשנת המס הקודמת. הפריסה הארצית של תכנית המיסוי השלילי תתבצע במקביל להרחבת "אורות לתעסוקה" על כל אזורי הארץ.

 

גזרות נוספות 

העלאת שכר הלימוד

באוניברסיטאות ובמכללות עלולים רוב הסטודנטים לתואר ראשון בחוגים למנהל עסקים, חשבונאות ומשפטים לשלם את המחיר בעליית שכר הלימוד החל משנת הלימודים תש"ע בסוף 2009. כך, אם תתקבל הצעת האוצר להורות למועצה להשכלה גבוהה להפסיק את התמיכה בתלמידי החוגים הנ"ל במוסדות שאינם מתוקצבים על ידי המדינה.

 

הסיוע יוגבל רק לתלמידים במוסדות המתוקצבים המהווים 8.5% מכלל הסטודנטים בחוגים אלה. האוצר ניסה להעביר בכנסת את הגזירה הזאת לפני כשנתיים, אך נסוג עקב ההתנגדות החריפה של ארגוני הסטודנטים.

 

קיצוץ שכר הטרחה לעורכי דין

שכר הטרחה שמקבלים מהמדינה עורכי דין שאינם עובדי הסנגוריה הציבורית וכל אלה שהתמנו לתת שירותים משפטיים לנאשמים שביקשו סיוע משפטי - יקוצץ ב-10%, בגלל הגידול השנתי של הוצאות הסיוע ב-170%.

 

צמצום הוצאות הנסיעה לחו"ל של עובדי מדינה 

הוצאות הנסיעה והשהיה בחו"ל של עובדי המדינה שייסעו בתפקיד יצומצמו ב-25%. בטיסות עד 6 שעות הנסיעה תותר רק במחלקת תיירים. בטיסות מעל 6 שעות, תותר הטיסה במחלקת עסקים רק למנכ"לים ומקביליהם. המגבלה תחול גם על כל עובדי המגזר הציבורי לרבות כוחות הביטחון ועובדי הגופים המתוקצבים והנתמכים. ההוראה לא תחול על עובדים שזכויותיהם בעניין זה מעוגנות בהסכמים קיבוציים או בסיכומים קיימים.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
הגמלה תוקפא עד סוף 2010
השתתפות עצמית של 50 שקל ליום
צילום: index open
הפסקת תמיכה בחוגים
צילום: index open
מומלצים