שתף קטע נבחר

נתניהו החליט: ועדת כלום

רק ועדת בדיקה עם יוקרה בינלאומית - ואפילו בלי "מצעד נחקרים" מביך לצה"ל - תוכל לערער את מסקנות גולדסטון ולסלול את הדרך לעדכון עולמי של דיני המלחמה. אז למה נתניהו וברק גוררים רגליים?

האופן שבו מתמודדת ממשלת ישראל עם דו"ח גולדסטון צריך לעורר אצלנו חששות כבדים. בעוד המסמך עושה את דרכו מפורום בינלאומי אחד למשנהו וגורם נזק תודעתי ותדמיתי בל ישוער למדינה ולאזרחיה, משקיעה ממשלתנו את כל מאמציה ב"דיפלומטיה ציבורית", בדיוני סרק ב"פורום השבעה" ובהקמת "ועדת המלצות". מנתניהו ועד אחרון הדיפלומטים במשרד החוץ, כולם עסוקים בנאומים חוצבי להבות ובשתדלנות פוליטית המכוונים לתכלית אחת: למנוע באמצעים פרוצדורליים, ובסיוע ארה"ב, החלטה של מועצת הביטחון המאמצת את המסקנות ומעבירה אותן לטיפולו של בית הדין בהאג. סביר להניח שמאמץ זה ישא פרי; ארה"ב לא תיתן לתרחיש כזה לקרות הפעם. אבל הנזק שגורם לנו מסמך גולדסטון אינו מצטמצם לתבוסות המדיניות, שמנחילים לנו בימים אלה ארצות ערב והמדינות המוסלמיות בפורומים השונים; נזקו העיקרי הוא בתקדים הערכי והמשפטי שהוא יצר וקיבע בדעת הקהל העולמית.

 

תקדים זה שולל למעשה את הלגיטימיות מזכותה וחובתה של מדינת ישראל להגן על עצמה ועל אזרחיה מפני אויב המשתמש במכוון באוכלוסיה אזרחית כיעד לפעולותיו - וכמגן אנושי. מי שעדיין לא הבין זאת, כדאי שיידע שדו"ח גולדסטון והנשורת המזיקה שלו הם רק הקדימון למה שיקרה לנו אחרי העימות הבא, בין אם יתרחש בעזה, בלבנון, בסוריה או באיראן. לכן, המאבק הפרוצדורלי-דיפלומטי הנוכחי, בו משקיעה הממשלה מאמצים כה רבים, הוא לא העיקר. הוא אפילו מזיק, מפני שהוא מסייע לשמר את דו"ח גולדסטון ומסקנותיו בכותרות התקשורת העולמית ומעמיק את החדרתו לתודעת הקהל.

 

צריך לעבור מ"דיפלומטיה ציבורית" לדיפלומטיה שקטה, שתכליתה למנוע דיונים נוספים במוסדות האו"ם. את עיקר המאמץ צריכה ירושלים למקד במהלכים שיקעקעו את התקדים הערכי והמשפטי המסוכן שיצר הדו"ח ואת ההנחות שהיוו בסיס לקביעותיו. אבל לשם כך צריכה תחילה הממשלה להתעמת עניינית, פרטנית ובצורה משכנעת עם המסקנות המעוותות של הדו"ח ועם שיטות הכנתו. הדרך היחידה לעשות זאת היא להקים, בהחלטת ממשלה, צוות שיבחן לעומק כל הנחה, טיעון ותלונה הכלולים בדו"ח ויגבש מסקנות לגביהם.

 

כדי שמסקנות הצוות יהיו מקובלות ובעלות משקל בזירה הבינלאומית, עליו להיות מורכב ממשפטנים בעלי שם עולמי הבקיאים בדיני מלחמה (למשל, שופטי בית-משפט עליון בהווה ובעבר ואולי גם משפטן או שניים בעלי שם עולמי שאינם אזרחי ישראל) ולצידם אנשי צבא בדימוס בעלי שם (ישראלים ואולי גם זרים). המנדט של הצוות, שיוקם על פי חוק יסוד: הממשלה כ"וועדת בדיקה", יהיה לבצע בחינה מדוקדקת של מסמך גולדסטון; לא של התנהלות צה"ל במבצע "עופרת יצוקה".

 

ועדת הבדיקה תבחן את הדו"ח משני היבטים: ההנחות המשפטיות, הפוליטיות והמוסריות, ששימשו בסיס לקביעות ולמסקנות הכלליות של ועדת גולדסטון. בנושאים בהם יתגלו הנחות שגויות או מוטות פוליטית, תציע הוועדה חלופות. כמה מהנחות-היסוד של גולדסטון מתבססות על דיני המלחמה, שנוסחו אחרי מלחמת העולם השנייה. הוועדה תבהיר את ההבדלים העקרוניים, הקיימים בין עימות של צבאות סדירים לבין עימות בין צבא סדיר לארגוני טרור וגרילה, הפועלים מתוך ונגד אוכלוסיה אזרחית לא-לוחמת. מה שמכונה "מלחמה א-סימטרית". בכך אולי תניח ועדת הבדיקה הישראלית את המסד לתהליך שינוי והתאמה של דיני המלחמה לצרכים של ימינו, שבהם מרבית העימותים הם א-סימטריים כמו באפגניסטן, פקיסטן, עיראק, קולומביה ואינדונזיה).

 

בלי מצעד קצינים, בלי עורכי דין

התחום האחר שבו תעסוק ועדת הבדיקה הוא בחינה פרטנית של המקרים, אותם מגדיר גולדסטון כ"פשעי מלחמה". ועדת הבדיקה לא תחקור, כעיקרון, את המפקדים והחיילים שהשתתפו במבצע בעזה, אלא תבחן את שיטות התחקיר והעדויות ששימשו את צוותי הקצינים הבכירים בצה"ל שתחקרו מקרים חריגים. הדו"חות שכתבו צוותים אלה, בפיקוחו ובהנחייתו של סגן הרמטכ"ל לשעבר האלוף דן הראל, מכילים כבר עדויות, נתונים טכניים ותיאורים עובדתיים מפיהם של אנשי הצבא, שהשתתפו במבצע או שהיו שותפים להכנתו וניהולו. לכן אין צורך במצעד עדים לובשי מדים עם עורכי הדין צמודים, עם נזק מוראלי לחיילי צה"ל ומפקדיו (וגם לתדמיתה הריבונית של ישראל, שעלול היה להיגרם בעקבות כניעה ללחץ העולמי).

 

מנגד, ועדת הבדיקה תוכל, במקרים של חוסר בהירות בתחקירי צה"ל, או בהידרשה לתלונות המובאות בדו"ח גולדסטון שאינן כלולות בתחקירים - לבקש הבהרות או עדות מסייעת מקצינים, חיילים ופוליטיקאים, מבלי שאלה יסתכנו בהעמדה לדין כתוצאה מכך. הוועדה גם תדרוש ותקבל מצה"ל קטעי וידאו וצילומים מהקרקע ומהאוויר, שעד עתה לא פורסמו כדי שלא לחשוף מקורות מודיעיניים, אך יש בהם כדי להוכיח את טענות צה"ל בדבר פעילות לא חוקית של לוחמי חמאס.

 

רצוי שוועדת הבדיקה תדרוש לתשאל גם פלסטינים עזתים. בין אם כאלה שדו"ח גולדסטון מסתמך על עדותם ובין אם הם מפקדי חמאס ולוחמיו, שלגביהם ידוע שהשתמשו במבני ציבור ובאוכלוסיה אזרחית כדי לפגע בישראל או בכוחות צה"ל. לשם כך תובטח להם חסינות, והתשאול ייעשה במקום ניטרלי. אם יסרבו הפלסטינים להופיע או לענות על השאלות, תערער עובדה זו את אמינות ממצאי גולדסטון. קיימת כמובן אפשרות שוועדת הבדיקה תמצא מקרים אחדים, שבהם צה"ל לא פעל כראוי. גם זה לא נורא. אירועים כאלה מתרחשים בכל מלחמה ומערכה צבאית, וצה"ל כבר בודק משפטית מתוך כוונה להעמיד לדין 25 מקרים כאלה.

 

אין ספק שמסקנות ועדת בדיקה כזו יזכו לתהודה עולמית. הם ישמשו

 עילה מספקת לארה"ב ושאר מדינות המערב לטעון כי ישראל ביצעה חקירה משפטית ראויה, ולכן אין להמשיך ולגרור את דו"ח גולדסטון לכל פורום בינלאומי. מתוך הכרת העובדות, סביר גם להניח כי מסקנות ועדת בדיקה ישראלית מכובדת יערערו מהותית את מסקנות דו"ח גולדסטון ויעמידו את רובן בסימן שאלה. יש גם סיכוי לא מבוטל שההמלצות העקרוניות של ועדה זו לדיני מלחמה א-סימטרית ישמשו בסיס לדיון עולמי מחודש בדיני המלחמה.

 

לכן קשה להשלים עם האופן שבו נתניהו וברק גוררים רגליהם. במקום למנות מיד ועדת בדיקה בעלת משקל, החליטו להקים "צוות המלצות לתגובה על דו"ח גולדסטון" בראשות מזכיר הממשלה. במקום לקבל החלטה, שתעצור את הסחף במוסדות האו"ם ובדעת הקהל העולמית, הקימו ועדה כדי למשוך זמן וכדי למצוא דרכים יצירתיות לחלץ את ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל מהמבוי הסתום אליו נקלעו. ברק ואשכנזי מתנגדים, כזכור, לכל ועדה שתחקור חיילים וקצינים. נתניהו לעומת זאת חושב שוועדת בדיקה נחוצה עכשיו. אבל כדרכו בעת האחרונה, הוא מעדיף לא להחליט. עדיפה "ועדת כלום", שתשמר את שלמות הקואליציה, על ועדת בדיקה, שתשמר את האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל ואזרחיה.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: AP
שולל את הלגיטימיות: גולדסטון
צילום: AP
מומלצים