שתף קטע נבחר

בוס, אני צריך הלוואה

סקר שנערך בקרב 13 אלף עובדים ממחיש את מצוקת מעמד הביניים בשנים האחרונות: ההלוואה הממוצעת שביקשו עובדים ממעסיקיהם גדלה ב-50% בתוך חמש שנים. 9.5% מעורכי הדין ביקשו הלוואה מהמעסיק, בהיי-טק המספר גדול עוד יותר

הריביות על ההלוואות בבנקים שעלו לאחרונה יחד עם ריבית בנק ישראל, וכן מצב האוברדאפט שרבים גם כך שקועים בו, הביאו לא מעט אנשים לחפש אלטרנטיבה אחרת למקורות להלוואות. אחת הפופלריות שבהן היא ליטול הלוואה מהמעסיק.

 

לאור המחאה החברתית ביצעה חברת עוקץ מערכות מחקר בקרב כ-13 אלף עובדים ממגזרים שונים במשק, המועסקים בכ-280 חברות ועסקים, שבדק מהם דפוסי נטילת ההלוואות ממעסיקים בימים אלו.

 

 

לדברי עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בעוקץ מערכות, עובדים נוטלים הלוואות מהמעסיק משתי סיבות עיקריות:

1. הריבית שתיגבה מהם תהיה נמוכה יותר מזו שקיימת בחלופות הבנקאיות ובשאר הערוצים.

2. בניגוד למקובל בבנקים ובחברות האשראי, מדובר באפשרות הכמעט יחידה של עובד לקבל הלוואה, לאחר שניצל את מסגרות האשראי שלו בבנקים.

 

שכר העובדים נוטלי ההלוואות

כאשר בודקים את התפלגות העובדים נוטלי ההלוואות בהתאם לרמת השכר, ניתן לראות בבירור כי חל שינוי דרמטי בשנים 2006 ועד 2011. כך למשל, בשנת 2006 34.2% מנוטלי ההלוואות השתכרו פחות מ-3,000 שקל ואילו מקבלי השכר שבין 6,000 שקל ל-15 אלף שקל היו כ-15% מבין מקבלי ההלוואות.

 

בשנת 2011 מקבלי השכר של פחות מ-3,000 שקל מהווים "רק" כ-15% מבין נוטלי ההלוואות ואילו מקבלי השכר שבין 6,000 שקל ל-15 אלף שקל שקל מהווים כי 45% מבין נוטלי ההלוואות.

 


אחוז העובדים שנוטלים הלוואות
אחוז העובדים שנוטלים הלוואות
אחוז נוטלי ההלוואה וגובה שכרם 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 לעומת 2006
עד 3,000 שקל 34.2 31.4 28.4 25.4 19.2 15.9 53.51%-
3,001-4,500 שקל 29.4 28.3 26.3 23.6 19.6 13.8 53.06%-
4,501-6,000 שקל 19.4 19.6 19.9 20.1 19.9 20.2 4.12%
6,001-7,500 שקל 9.4 12.1 13.8 16.2 20.6 22.8 142.55%
7,501-9,500 שקל 3.8 3.7 4.3 6.1 10.1 14.4 278.95%
9,501-15,000 שקל 1.9 2.4 4.2 5.3 6.1 7.9 315.79%
15,001-19,500 שקל 1 1.6 2.2 2.4 3.6 3.9 290%
19,501-27,000 שקל 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 28.57%

 

התפלגות השכר - הלוואה ממוצעת לעובד

גם בבדיקת סכום ההלוואה הממוצעת חלו שינויים משמעותיים בין השנים 2006 ל-2011. ניתן לראות כי לגבי קבוצת העובדים המשתכרת עד 6,000 שקל, סכום ההלוואה הממוצעת עלה בכ-50%. ל"מעמד הביניים", במשכורות שבין 6,000 שקל ל-15,000 שקל, עלה סכום ההלוואה הממוצע בכ-135% ואילו בין מקבלי השכר הגבוה לא חלו שינויים משמעותיים.

 

מעיון בנתונים ניתן עוד ללמוד כי בשנים 2008 ו-2009, ירד סכום ההלוואה הממוצעת לכל קבוצות העובדים.

 

 
הלוואה ממוצעת לעובד
הלוואה ממוצעת לעובד
גובה ההלוואה באלפי שקלים לפי השכר 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 לעומת 2006
עד 3,000 שקל 2.4 2.6 1.7 1.6 3.3 3.5 45.83%
3,001-4,500 שקל 3.2 3.7 2.1 1.9 3.6 4.5 40.63%
4,501-6,000 שקל 3.6 3.8 2.8 2.6 4.9 5.7 58.33%
6,001-7,500 שקל 3.9 4.2 4.1 3.9 5.9 8.4 115.38%
7,501-9,500 שקל 3.8 3.7 4.3 4.3 6.8 9.2 142.11%
9,501-15,000 שקל 4.5 6.4 6.4 6.2 9.7 11.3 151.11%
15,001-19,500 שקל 7.2 6.3 7.8 6.3 8.4 10.1 40.28%
19,501-27,000 שקל 10.1 9.8 7.9 8.4 9.4 10.4 2.97%
מעל 27,000 שקל 15.3 14.2 12.9 11.7 14.3 15.1 1.31%-

 

אחוז העובדים נוטלי הלוואות לפי ענפים

בבדיקת אחוז העובדים לפי ענפים הנוטלים הלוואת מסך כל העובדים, נראה כי חל שינוי משמעותי בעיקר מבין המועסקים בענפים שבהם השכר גבוה יותר.

 

במשרדי עורכי הדין עלה מספר נוטלי ההלוואות פי 6.5, במשרדי ראיית חשבון ביותר מפי 8.5 וגם במקצועות הביטוח והפיננסים חלה עלייה משמעותית. לעומת זאת, במקצועות בהם השכר נמוך יותר, כמו אבטחה ושמירה, לא היה שינוי משמעותי.

 


פילוח ענפי
פילוח לפי ענפים
פילוח ענפי - באחוזים 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 לעומת 2006
אבטחה ושמירה 12.1 14.2 10.7 9.6 11.3 11.9 1.65%-
תעשייה-מזון 7.6 8.4 6.3 6.9 7.3 7.2 5.26%-
תעשייה-מתכת 3.9 4.8 3.6 3.5 4.2 5.3 35.9%
משרדים-עורכי דין 1.3 1.7 2.4 2.9 6.9 9.4 623.08%
משרדים-רואי חשבון 0.9 1.1 1.1 1.8 5.9 8.7 866.67%
היי-טק 3.1 2.9 2.6 1.8 6.4 11.2 261.29%
מסחר וקמעונאות 6.3 7.1 6 5.9 8.6 9.9 57.14%
ביטוח ופיננסים 3.9 4.5 4.9 4.7 8.9 12.2 212.82%

 

ברגמן מציין כי צריך תמיד לקחת בחשבון שלמטבע שני צדדים - אם וכאשר עובדים נוטלים יותר הלוואות זה יכול להצביע מצד אחד על הצורך שלהם בהלוואות ומצד שני יכול הדבר להצביע גם על מצב של המעסיקים.

 

לאורך כל הסקר ניתן לראות כי בשנים 2008 ו-2009 פחות עובדים קיבלו/לקחו הלוואה וסכום ההלוואות היה נמוך יותר. ניתן לייחס את הנתונים למשבר הפיננסי שעבר על העולם בשנים 2008 ו-2009.

 

ומה החוק אומר?

"נכון להיום, אין בישראל חוק שעוסק בקביעת תנאיה של הלוואה שנותן המעסיק לעובדיו. תנאי ההלוואה, ובכלל זה גובה הריבית ותקופת ההחזר של ההלוואה, נקבעים על ידי המעסיק", מסביר עו"ד חמי לפידור, מומחה לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות'.

 

ההיבט היחידי שהחוק מתייחס אליו בהקשר זה, לדבריו, הינו החיוב במס בגין ההלוואה שנתן המעסיק לעובד.

 

בסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה נקבע כי במקרה שעובד קיבל ממעבידו הלוואה וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה מזו שקבע שר האוצר, יחשב הפרש הריבית כהכנסת עבודה בידי העובד. הפרש הריבית הינו ההפרש בין הריבית שנצברה בפועל על יתרת ההלוואה לבין הריבית שהיתה נצברת אילו חושבה לפי שיעור הריבית שקבע שר האוצר כאמור.

 

האם כל מעסיק יכול לקבוע את הקריטריונים שלו למתן הלוואות לעובדים?

 

"לרשות המעסיק הזכות לקבוע את הקריטריונים למתן ההלוואה, אולם בו בעת, לא אחת, ניתנת ההלוואה ללא כללים מוגדרים מראש, בעקבות בקשה ספציפית של עובד שנקלע למצוקה כלכלית", מסביר לפידור.

 

המציאות מלמדת כי במקרים רבים, ההלוואות נתנות באמצעות בחינה של שורת קריטריונים בהם צריך לעמוד העובד כגון המטרות או המצבים בהם העובד יכול לבקש לקבל הלוואה, הוותק המינימלי במקום העבודה הנדרש לקבלת הלוואה או הזמן שצריך לחלוף מתום החזרת ההלוואה הקודמת.

 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: Shutterstock
צילום: דן פרץ
חמי לפידור
צילום: דן פרץ
מומלצים