שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות

  פוטרתי, האם אקבל משכורת בחודש הקרוב?

  יחסי עובד-מעביד נמשכים גם לאחר מסירת או קבלת הודעה המוקדמת והם יימשכו עד להפסקת העבודה בפועל. למה זכאי מי שמסיים את עבודתו?

  הלכה פסוקה היא שהמעביד המבקש להפסיק עבודתו של עובד, צריך להודיע לו מראש, באופן שיהיה לעובד זמן ואפשרות לחפש לעצמו עבודה חדשה מבלי שיקלע לתקופה של אבטלה.

   

   

  הדברים נכונים גם לעובד. עובד הרוצה להפסיק את עבודתו, חייב לתת למעבידו הודעה מוקדמת, באופן שהמעביד יוכל לאייש את משבצת העבודה בה הוא מועסק, לדאוג לחפיפה, כך שהעבודה במפעלו לא תיעצר, ולא תיפגע. חשוב לדעת כי אם עובד או מעביד, מפר את חובתו האמורה לעיל, בדבר מתן או קבלת הודעה מוקדמת, על המפר את ההוראה, לשלם פיצוי.

   

  החוק מבחין בין עובד במשכורת (המשתכר משכורת קבועה) לבין עובד בשכר (ששכרו מחושב לפי תפוקה, שעה, לפי שבוע או כל מודד אחר). על מנת למנוע מצב של חוסר בהירות או אי הבנה, דורש החוק כי הודעה מוקדמת חייבת שתהיה בכתב, תישא את תאריך כתיבתה, ואת יום סיום יחסי עובד ומעביד. המעביד מבחינתו חייב ליתן לעובד אישור בדבר תקופת עבודתו.

   

  מבחינת תשלומים, דמי ההודעה המוקדמת יהיו בשיעור השכר הרגיל שהיה העובד משתכר בתקופת עבודתו. אם בחר המעביד שלא להעסיק את העובד בתקופה זו, או שהעובד בחר שלא לעבוד בתקופה זו, יצטרך האחד לפצות את זולתו, כאשר תשלום זה ייעשה בדרך של קיזוז משכרו האחרון ומשאר סכומים המגיעים לו בתמורה לעבודתו. חובת מתן ההודעה המוקדמת חלה, גם אם מצא העובד עבודה אחרת, כבר למחרת הפסקת עבודתו.

   

  תקופת ההודעה המוקדמת לגבי עובד במשכורת:

   

  בששת חודשי העבודה הראשונים - 1 יום עבור כל חודש.

   

  מתחילת העבודה ועד 12 חודשי עבודה - 6 ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש מעבר ל-6 חודשים.

   

  עבד העובד במשכורת פרק זמן של שנה, תקופת ההודעה המוקדמת תהיה בת 30 יום.

   

  לגבי העובד בשכר:

   

  עבור תקופת העבודה בשנה הראשונה - 1 יום עבור כל חודש עבודה.

   

  עבודה בשנה שניה - 14 יום ועוד יום 1 עבור כל שני חודשי עבודה בתקופה הנדונה.

   

  שנה שלישית - 21 יום + 1 יום עבור כל שני חודשי עבודה בתקופה זו.

   

  השנה הרביעית ומעלה - תקופת ההודעה המוקדמת תהיה בת 30 יום.

   

  בדרך כלל הוראת חוק היא הוראה שאין להתנות עליה, אולם במקרה של הודעה מוקדמת תקופות ההודעה המוקדמת הנ"ל הן בבחינת סף שאין להסכים על פחות ממנו. ברם רשאים העובד והמעביד להסכים ביניהם על תקופות הודעה מוקדמת ארוכות יותר בהתחשב בנתונים הספציפיים של מקום העבודה.

   

  גויסתי לפרויקט קצוב בזמן. האם במקרה זה עלי לקבל הודעה מוקדמת?

   

  הסכם עבודה שברור ממנו שהוא לתקופה קצובה, אינו מעניק זכאות בהודעה מוקדמת שהרי תקופת העבודה נקבעה מראש, והטעם שיש לאפשר לעובד פרק זמן כדי למצוא עבודה אחרת או למעביד לאייש את משבצת העבודה, ברור שטעם זה שוב אינו קיים באשר לשני הצדדים ברור המועד בו העבודה תסתיים.

   

  כך למשל סיום עבודה עקב יציאה לפנסיה רגילה או מוקדמת, בזו אין ליתן או לקבל הודעה מוקדמת, שכן מועד הפסקת העבודה ברור המוגדר מראש.

   

  האם קבלת הודעה על פיטורים משמע שהעובד יכול ללכת הביתה ולהמשיך לקבל תשלום?

   

  בתקופת ההודעה המוקדמת, העובד חייב להמשיך להגיע לעבודתו כמימים ימימה. עם זאת במהלך העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת, המעביד חייב לשחרר את העובד מעבודתו לפרקי זמן כאלה ואחרים כדי שיתאפשר לעובד למצוא מקום עבודה חדש.

   

  מצב דברים זה מכתיב חוסר בהירות וככלל ידוע שתקופת מעבר, "וישיבה על מזוודות", אינה מתכון לשגרת עבודה רגילה ועל כן, המעביד רשאי לוותר על תקופת עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, התנאי הוא שישלם לו את שווי ערכה כאילו עבד.

   

  עד מתי נמשכים יחסי עובד ומעביד?

   

  למען הסר ספקות, יחסי עובד ומעביד נמשכים גם לאחר מסירת או קבלת ההודעה המוקדמת, והם יימשכו עד להפסקת העבודה בפועל, לא כל שכן לגבי התנאים הסוציאלים המגיעים לעובד בתקופה זו. כך למשל חברה, אשר הוגשו כנגדה הליכי פרוק, והעובד הגיש הוכחת חוב למפרק, הוא רשאי יהיה לכלול בתוכה את שוויה הכספי של תקופת ההודעה המוקדמת.

   

  מה החפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לתקופות היעדרות?

   

  עובד הזכאי לפדיון חופשה או לחופשה שנתית, ניתן יהיה לכלול בתקופת ההודעה המוקדמת, את החופשה השנתית, רק בשיעור של 14 יום. אם לעובד נותרה ייתרת חופשה שמעבר ל – 14 יום, יוכל לקבל אותה בכסף בהגדרה של פדיון חופשה.

   

  אין לתת הודעה מוקדמת לעובד הנמצא בשרות מילואים. מעביד הרוצה לפטר עובד בתקופת היותו בשרות מילואים, צריך לבקש אישור של ועדת התעסוקה. יצוין כי סנקציה קשה קיימת לגבי המעביד המפר את חובתו זו והחוק מורה כי הוועדה מוסמכת להחליט שישלמו לו פיצויים במכפלת שכרו ב-5.

   

  איסור פיטורים

  נושא ההודעה המוקדמת חשוב בייחוד לגבי נשים עובדות. אין לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, בזמן היעדרות מהעבודה, בגלל הצורך לשהות במקלט לנשים מוכות, או במשך תקופה של 60 יום לאחר תום ימי ההיעדרות, ואף אין לתת לה הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה. הוא הדין לגבי עובדת העוברת טיפולי הפריה, כמו כן אין לפטר עובדת או עובד בחופשת לידה, או בימי היעדרות מעבודה ולא ייתן הודעת פיטורים למועד שחל בתקופה הרלוונטית.

   

  כמו כן, אין לפטר עובדת או עובד בתקופה של 60 יום לאחר תום חופשת הלידה או תום ימי ההיעדרות, אלא אם כן הפיטורים הוסרו על ידי משרד התמ"ת, ומשרד התמ"ת לא יאשר את הפיטורים אם נובעים הם מההיריון.

   

  אין לפטר עובדת בימי היעדרות מהעבודה בגלל הפלה (החוק אינו מבדיל בין הפלה טבעית להפלה מלאכותית) ואין לתת לה הודעת פיטורים למועד החל בתקופת ההיעדרות. היעדרות כנ"ל לא תבוא במניין ימי הודעה מוקדמת.

   

  הכותב הוא בעל משרד העוסק בדיני עבודה

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מפוטר (אילוסטרציה)
  צילום: Shutterstock
  עו"ד מיקו מנחם
  מומלצים