שתף קטע נבחר

הציבור משיב לרשות המסים: כך תשתפר הגבייה

קופת המדינה משוועת למזומנים, כדי לממן את תקציב המדינה, ומנהל רשות המסים פנה לנציגי המגזר הפרטי בבקשה שיציעו לו כיצד לייעל את הגבייה. מה השיבו יועצי המס? מה השיבו רואי החשבון ומה השיבו עורכי הדין?

המאבק בהון השחור בישראל הפך לאחת הסוגיות החשובות ביותר שעל סדר היום הכלכלי במדינה. המחסור החמור בכספי מסים בקופת המדינה, כ-11 מיליארד שקל ב-2012, מאיים להציב את ממשלת ישראל בעמדה שבה היא תיאלץ לבחור בין קיצוץ כואב בשירותים חיוניים לאזרח לבין התדרדרות מסוכנת במצב החוב הלאומי.

 

לאחרונה פנה מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, לנציגי המגזר הפרטי בבקשה שיציעו לרשות כיצד לשפר את יכולת הגבייה שלה. מדובר בשלושת הארגונים המייצגים את אנשי המקצוע שעובדים יום יום מול רשות המסים ומייצגים את האזרחים מול פקידיה: עורכי הדין, יועצי המס ורואי החשבון.

 

לדברי אחד המשיבים, ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד דורון ברזילי, מדובר ב"חלק מדיאלוג פורה המתפתח בשנים האחרונות, במסגרתו נועצת רשות המסים, גם כשלב מקדים למהלכי חקיקה וגם לצעדים אחרים כמו הוראות ביצוע פנימיות". ההמלצות שהגישו שלושת המגזרים המקצועיים הללו למנהל רשות המסים מוצגות בפניכם.

 

יועצי המס: שכולם ידווחו

"חובת הדיווח הכללית הינה תנאי הכרחי וראשוני בהשגת השינוי הכלכלי חברתי", זוהי ההמלצה העיקרית שעולה מהמסמך ששלחה לשכת יועצי המס למנהל הרשות. המלצות לשכת יועצי המס, עליהן חתומים נשיא הלשכה, נתן רוזנר, וסגנית הנשיא, חנה ג'ינו, מדגישות בראש ובראשונה, כי מן הראוי לקבוע חובת דיווח כללית.

 

"אין להעלות על הדעת שרק עצמאים וחברות יחויבו בדיווח שנתי ואילו פלגים רבים באוכלוסייה ייהנו מפריבילגיה להיוותר מוגנים וחסויים בפני הוראות החוק. המדובר על כן ברעה חולה שאין גרועה ממנה בכל הכרוך בדיווח וגביית מס אמת".

 

המלצה נוספת של יועצי המס היא להגביר את הידע בקרב הציבור בנוגע לחשיבות שבדיווח אמת לרשויות המס ולהגביר את החינוך לתשלום מס אמת בבתי הספר. צעדים אלה, יש לומר, כבר ננקטים על ידי רשות המסים בימים אלה.

 

כמו כן, ממליצים יועצי המס להגביר את השקיפות של רשות המסים עצמה, "על אף פרסום החלטות מקדמיות וחוזרים מקצועיים על ידי רשות המסים, עדיין קיימים נושאים המוסדרים בחדרי חדרים ואשר תוכנם ידוע למתי מעט", נכתב בהמלצות.

 

יועצי המס ממליצים לרשות לפרסם את כל הסדרי הפשרה שהגיעה אליהם, מבלי לחשוף את שמות האזרחים והחברות שעימם הגיעו לפשרה, כדי למנוע "ערפול והפלייה בין נישומים בגישה המקצועית של פקיד השומה".

 

בנוסף לכך, ממליצים יועצי המס לרשות לרכז מאמצים באותם נישומים שאינם מנהלים פנקסים קבילים ולהבטיח ששומה מלאה "לפי מיטב השפיטה" תיערך רק למי שנמצא כי פנקסיו אינם קבילים במידה שמהווה "עבירות של ממש".

 

יועצי המס דורשים גם כי יוצב נציב תלונות ציבור בכל משרד, שיהווה כתובת לתלונתם של אזרחים שפקידי מס הכנסה נהגו בהם "ללא הצדקה, ולא בהכרח ממניעים עניינים".

 

כמו כן, הם ממליצים להרחיב את מבצע הגילוי מרצון, שמאפשר למעלימי מס לדווח על הכנסות שהעלימו וכך לפטור את עצמם מתשלום ריבית וקנסות. המבצע מוגבל כרגע להכנסות הנמצאות בחו"ל ויועצי המס ממליצים כי יינתן פטור מקנסות וריביות גם למעלימי מס שהשאירו את כספם בארץ.

 

רואי החשבון: הנוהל לא ברור

בלשכת רואי החשבון הציבו את נוהל הגילוי מרצון בראש המלצותיהם. במכתב ששלח יו"ר ועדת המסים בלשכה, רו"ח עפר מנירב, למנהל רשות המסים צוין, כי קיים חשש כבד שנוהל הגילוי מרצון יחטיא את מטרתו בגלל שהוא מותיר אי בהירות משמעותית.

 

"מטרת הנוהל היא עידוד לגילוי וולונטרי שיביא מספר רב של נישומים לנצל חלון הזדמנויות חד פעמי ולגלות מידע על הכנסות שהוסתרו בחו"ל", מסביר נשיא הלשכה, רו"ח דורון קופרמן. "לדעתנו, הנוהל אינו מפרט את ההליכים הנדרשים לצורך הגילוי מרצון, הנוהל אינו מאפשר לקיים דיונים על בסיס אנונימי ואינו מתייחס לבעיה של תיעוד חסר".

 

רואי החשבון ממליצים כי לקוחותיהם יוכלו לדווח באופן אנונימי לחלוטין וכי המדינה תבטיח להם כי במסגרת הגילוי מרצון הם ישלמו מס רק על נכסים שנצברו ב-10 השנים האחרונות, בהתאם לחוק ההתיישנות על עבירות מס. לבסוף, ממליצים רואי החשבון כי ההטבה תורחב גם להכנסות שנצברו בארץ ולא רק בחו"ל.

 

עורכי הדין: מקל וגזר

הרחבת מבצע הגילוי מרצון מככבת גם בראש ההמלצות של לשכת עורכי הדין. עורכי הדין אף הגדילו לעשות והמליצו על מתן "חנינה כללית" לעברייני מס, בתמורה לתשלום מיידי של שיעורי מס מופחתים על הכסף שהעלימו מהמדינה.

 

"אנו ממליצים לשקול בצורה אחראית ומבוקרת 'קבלת פנים' ידידותית יחסית להון שחור, אשר ייכנס למעגל המס והדיווח", אומר עו"ד זיו שרון, יו"ר משותף של פורום המסים בלשכה. "זאת, בד בבד עם הגדלת הענישה לעברייני מס, ומיקוד פעילות במגזרים אשר אינם נמצאים במעגל הנישומים המדווחים ממילא".

 

"לכל צעד שהינו גזר חייב להיות גם מקל", מצוין במכתב ששלחה לשכת עורכי הדין למנהל הרשות. עורכי הדין ממליצים, לצד הרחבת המבצע לגילוי מרצון, להגביר את הענישה על עברייני מס שלא ידווחו מרצונם ולקבוע חובת מאסר בפועל על העלמות מס בישראל.

 

כמו כן, ממליצים המשפטנים להגדיל את היקף התיקים שבהם מטפלת רשות המסים על ידי חידוש חוליות המדגם שאוספות תיקים באופן אקראי, קביעת יעדים ומדדים לפעילות הרשות, מינוי יועץ משפטי לכל משרד שומה והוספת כוח אדם איכותי לרשות.

 

עורכי הדין המליצו גם על שורה של צעדים לייעול הגבייה, כמו שיתוף פעולה עם המשטרה לצורך חדירה למגזרים אשר ידוע כי "הציות לחוקי המס הינו מהם והלאה", קביעת הליך גישור לפני הגשת צו שומה, להסמיך פקידי שומה להעניק הקלות בריבית ופריסה לתשלומים.

 

בנוסף, כדי להאיץ בחייבים לשלם, ממליצים עורכי הדין להכפיף את פקודת המסים לחוק הוצאה לפועל ולקבוע ריבית גבוהה יותר באחוז מהריבית במשק, על החובות לרשות המסים. "זאת כדי למנוע מרשויות המס להיות מלווה בפועל אולטימטיבי מבחינת ציבור הנישומים, שגם הריבית שהוא גובה היא נמוכה, גם אין צורך להעמיד לו בטחונות, וגם הינו איטי בגבייה. זאת גם במחיר של ריבית זכות גבוהה יותר".

 

לבסוף, מציינים עורכי הדין כי קיימים עיוותים במערכת המיסוי בארץ, שאינם תורמים לרצון הציבור לדווח אמת. בלשכה ממליצים לתקן מספר עיוותים בחקיקה, כמו העובדה שלא ניתן לקזז הפסדים משנים קודמות תוך תיקון השומה לאחור, או העובדה שחובות אבודים או מסופקים אינם מוכרים לצורכי מס. בנוסף, ממליצים להכיר הכרה חלקית בהוצאות פרטיות, כדי לעודד את הציבור לדרוש חשבוניות ממוכרים וכך למנוע בעדם מלהעלים מע"מ. 

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום:  ישראל מלובני
מנהל רשות המסים, דורון ארבלי
צילום: ישראל מלובני
מומלצים