שתף קטע נבחר

מובטל שעושה מילואים? תתקשה למצוא עבודה

אם לא די בחששות ממשבר בשוק התעסוקה וסימני האטה, הרי שבדיקה של בעלי עסקים הראתה שבמהלך חצי השנה האחרונה נכונותם להעסיק אנשי מילואים פחתה. אם לפני חצי שנה תוצאות הסקר היו עגומות הרי שהיום הן מדליקות נורה אדומה. צה"ל מנסה לפתור את הבעיות אך כרגע אין התקדמות

לפני כשבעה חודשים ביצעה עוקץ מערכות סקר מקיף במטרה לבחון האם המעסיקים במשק מעדיפים להעסיק עובדים שאינם משרתים שירות מילואים.

 

 

בעקבות נתוני הסקר, קמה צעקה גדולה וועדת ביקורת המדינה אף קיימה ישיבה מיוחדת בנושא. לאחרונה, על רקע גל הפיטורים שפוקד את המשק, ביצעה חברת עוקץ מערכות סקר נוסף, על מנת לברר האם חל שינוי בעמדת המעסיקים.

 

מנתוני הסקר נדלקת נורה אדומה - חלה ירידה בלתי מבוטלת בנכונות להעסיק מחפשי עבודה שמשרתים במילואים.

 

שאלון אנונימי

הסקר בוצע בקרב 289 עסקים, המעסיקים כ-11,097 עובדים. בין המשיבים על הסקר: מנכ"לים, סמנכ"לים חשבים, אנשי משאבי אנוש, חשבים וחשבי שכר, שמילאו שאלון אנונימי. כשנשאלו בעבר, אגב, באופן גלוי האם למישהו יש בעיה בהעסקת עובד שהוא משרת פעיל התנגד - רק מנהל אחד להעסקה.

 

במסגרת השאלון, נתבקשו הנשאלים למלא מספר פרטים כלליים: סוג העסק, הענף אליו הוא משתייך ומספר העובדים המועסקים בו, כאשר העסקים חולקו למספר קטגוריות : קטנים - עד 30 עובדים, בינוניים - עד 80 ועסקים גדולים.

 

תחום המזון

מנתוני הסקר עולה כי בקרב המשיבים, בעלי העסקים הקטנים בתחום המזון, הנכונות להעסיק עובדים משרתי מילואים ירדה, כך שאם בסקר הקודם, כ-57.1% השיבו כי אין בכוונתם לעשות כן, הרי שכיום כ-60.5% יבחרו שלא להעסיקם.

 

אמנם, בקרב בעלי העסקים הבינוניים בתחום המצב "טוב יותר", אולם עדיין, מדובר על נתונים מדאיגים: למעלה ממחצית: כ-50.3% העידו כי הם מעדיפים שלא להעסיק חיילי מילואים, בעוד שבסקר הקודם, שיעורם עמד על 48.2% בלבד.

 

מתשובות בעלי העסקים הגדולים מצטיירת תמונה של ירידה בהעדפתם להעסיק חיילים מילואים, מ-16.30% בסקר הקודם לעומת 18.5% בסקר הנוכחי.

 

מוסכים

תשובות בעלי המוסכים הקטנים אינה מציירת תמונה אופטימית. כמעט מחציתם השיבו על כך בשלילה: כ-48.6% , בעוד שבסקר הקודם "רק" 46.3% השיבו כי יעדיפו שלא להעסיק אנשי מילואים. גם תשובות בעלי המוסכים הבינוניים מעוררות דאגה: כ-35.5% יעדיפו שלא לעשות כן.

 

תעשייה

הבשורה עבור מחפשי העבודה שמשרתים במילואים אינה יוצאת גם מפי המרואיינים מתחום התעשייה: אחד מכל ארבעה משיבים מקרב בעלי העסקים הקטנים השיב כי אין בכוונתו לעשות כן, בעוד שבסקר הקודם, כ-38.7% השיבו על כך בשלילה.

 

 

 

באיזה עסק קטן נוכל לעבוד? (צילום: מיכאל קרמר) (צילום: מיכאל קרמר)
באיזה עסק קטן נוכל לעבוד?(צילום: מיכאל קרמר)

 

בהתייחס לבעלי העסקים הבינוניים: גם בקרב המשיבים המשתייכים לקבוצה זו לא נרשמה נכונות משמעותית: כ-29.8% השיבו כי ימנעו מכך. מציאות אופטימית במעט מצטיירת מתשובות בעלי העסקים הגדולים: "רק" כ-16.4% יעדיפו שלא להעסיק חיילי מילואים.

 

תעשייה קיבוצית

הנכונות להעסיק עובדים בקרב הנשאלים המשתייכים לקטגוריה זו, גבוהה באופן ניכר מיתר המגזרים. כ-8.2% מהמשיבים, בעלי העסקים הקטנים השיבו כי אין בכוונתם לעשות כן, עלייה מינורית מנתוני הסקר הקודם: כ-8.1%. גם בקרב בעלי העסקים הבינוניים הנכונות גבוהה באופן משמעותי: כ-5.3% לעומת 5.1% שהעידו כך בסקר הקודם.

 

בקרב בעלי העסקים הגדולים המצב טוב בהרבה, פחות משני אחוז השיבו בשלילה על הכוונה להעסיק חיילי מילואים.

 

מסחר ושירותים

גם המשיבים המשתייכים לבעלי העסקים הקטנים בקטגוריה זו אינם ששים להעסיק משרתי מילואים: כ-36.8% השיבו על כך בשלילה, וכ-24.7% מבעלי העסקים הבינוניים יעדיפו שלא לעשות כן. התמונה ממשיכה להיות קודרת גם כשבוחנים את עמדת בעלי העסקים הגדולים: מנתוני הסקר עולה כי חלה עלייה גם בקטגוריה זו : מ-14.3% ל-15.3%.

 

ביטוח פיננסים

גם בקרב בעלי העסקים מתחום הביטוח והפיננסים חלה ירידה בנכונות: הסקר מלמד כי כ-22.5% מבעלי העסקים בתחומים אלו יעדיפו שלא להעסיק אנשי מילואים בעוד שהסקר הקודם העלה תמונה טובה במעט: כ-20.1%.

 

עפ"י הסקר הנוכחי, גם חלק ניכר בעלי העסקים הבינוניים : כ 14.7% יעדיפו שלא לעשות כן וכך גם הנשאלים מקרב העסקים הגדולים שכ-6.5% מהם השיבו כך.

 

היי-טק

גם בתחום זה המצב אינו שפיר, כ-13.5% מבעלי העסקים הקטנים יעדיפו שלא להעסיק מחפשי עבודה שמרשתים במילואים. כ-7.4% מבעלי העסקים הבינוניים שנשאלו השיבו כך וכ 4.8% מהמשיבים – הנשאלים המשתייכים לעסקים הגדולים.

 

 


מתנגדים להעסקת אנשי מילואים

מתנגדים להעסקת מילואימניקים
  פברואר 2012 אוגוסט 2012
תחום חנויות מזון חנויות מזון
עסקים קטנים 57.1% 60.5%
עסקים בינוניים 48.2% 50.3%
עסקים גדולים 16.3% 18.5%
תחום מוסכים מוסכים
עסקים קטנים 46.3% 48.6%
עסקים בינוניים 32.1% 35.5%
עסקים גדולים - -
תחום תעשייה תעשייה
עסקים קטנים 38.7% 40%
עסקים בינוניים 27.4% 29.8%
עסקים גדולים 14.7% 16.4%
תחום תעשייה קיבוצית תעשייה קיבוצית
עסקים קטנים 8.1% 8.2%
עסקים בינוניים 5.1% 5.3%
עסקים גדולים 1.9% 1.95%
תחום מסחר ושירותים מסחר ושירותים
עסקים קטנים 35.4% 36.8%
עסקים בינוניים 22.8% 24.7%
עסקים גדולים 14.3% 15.3%
תחום ביטוח ופיננסים ביטוח ופיננסים
עסקים קטנים 20.1% 22.5%
עסקים בינוניים 12.3% 14.7%
עסקים גדולים 4.5% 6.5%
תחום היי-טק היי-טק
עסקים קטנים 12.7% 13.5%
עסקים בינוניים 6.9% 7.4%
עסקים גדולים 3.3% 4.8%

 

    

למי הפתרונים?

בצה"ל מודעים לבעיה הקיימת במציאת עבודה של משרתי מילואים פעילים, וכבר בשנת 2010 הנושא הוצף לממשלה כשההיבט הכלכלי, בשורה התחתונה, הוא שייתן את המענה ליכולות השירות של המילואימניקים הפעילים.

 

בין הפעולות בהן מנסים לנקוט ניתן למנות חמש עיקריות:

1. תמיכה במעסיקים קטנים המעסיקים משרתי מילואים מבחינת מיסוי (בדומה למעסיקי אוכלוסיות מיוחדות).

2. עדיפות למשרתי מילואים במכרזים של שירות המדינה.

3. הקלות בארנונה למשרתי המילואים.

4. הקלות בדיור למשתכן.

5. סיוע לנשים שבן זוגן יצא למילואים

 

גבם של בעלי עסקים רבים אינו חזק דיו

עמי ברגמן, מנכ"ל משותף בחברת עוקץ מערכות אומר: "נתוני הסקר המלמדים על כרסום מתמשך במוטיבציה של בעלי העסקים להעסיק חיילי מילואים, מחייבת את המדינה להרחיב באופן משמעותי את התמיכה בסקטור העסקי ולהחיש באופן בהול את גיבוש ההסדר לפיצוי מהיר של בעלי עסקים קטנים ובינוניים ושל עובדים שכירים שנקראים למילואים".

 

"גבם של בעלי עסקים רבים אינו חזק דיו על מנת לשאת את כובד המשקל של התמורות שחלות בזירה ואסור בשום פנים ואופן להתעלם מקריאות המצוקה, העולות גם מנתוני סקר זה".

 

עו"ד דגנית לפידור זינגר, מומחית לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות' מציינת כי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק, בין היתר, להפלות עובד ומועמד לעבודה עקב שירות מילואים.

 

"בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה נקבע תג מחיר גבוה על מי שמפלה עובד הן בכך שנקבע כי מדובר בעבירה פלילית שבצידה קנס גבוה והן בכך שבית הדין לעבודה יכול לפסוק למי שהופלה פיצוי ללא הוכחת נזק בגובה של למעלה מ-50 אלף שקל. 

 

מ"מ נציבת שיוויון הזדמנויות ארצית, עו"ד אינה סולטנוביץ'-דוד, אמרה בתגובה: "סעיף 2 (א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 אוסר על אפליית עובדים או דורשי עבודה בין היתר על רקע שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים או שירות צפוי, לרבות תדירות שירות המילואים או משכו. האיסור חל בכל שלבי ההעסקה, משלב הקבלה לעבודה, תנאי העבודה וסיום ההעסקה".

 

"לפי סעיף 9 (ג) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 מעסיק שיבקש לקבל מדורש/ת עבודה פרטים אודות ימי המילואים שהם מבצעים, באופן ישיר או עקיף, ולא יקבל אותם לעבודה לאחר מכן, עלול להיות חשוף לתביעה משפטית במסגרתה יעבור אליו הנטל להראות שלא הפלה על רקע שירות מילואים".

 

"גם כאשר מפטרים עובדים יהיה צורך להראות כי המעסיק שקל שיקולים ענייניים ולא מפלים בעת קבלת ההחלטה מיהו העובד/ת שיפוטר. מעבר לכך, רצוי וראוי גם לטובת ביצוע העבודה עצמה, לבחון עובדים על פי הכישורים שלהם וההתאמה שלהם לתפקיד ולא על בסיס שיקולים שאינם רלבנטיים לתפקיד. עובדים שנתקלו במצבים של אפליה גם על רקע שירות מילואים מוזמנים לפנות אל נציבות השוויון לקבלת מידע וייעוץ אודות זכויותיהם". 


פורסם לראשונה 05/09/2012 10:57

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: shutterstock
אין עבודה אבל יש צו מילואים בתיבת הדואר
צילום: shutterstock
מי ייקח אותנו לעבודה?
צילום: חיים הורנשטיין
עמי ברגמן: "כרסום מתמשך במוטיבציה"
צילום: אבי רוקח
עו"ד דגנית לפידור: פיצוי של יותר מ-50 אלף שקל
צילום: דן פרץ
צילום: רן דוד
עו"ד אינה סולטנוביץ' דוד: תתלוננו
צילום: רן דוד
מומלצים