שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות

  מע"צ שילמה מיליונים לבכירים לשעבר תמורת יעוץ

  בכירים פרשו ממע"צ והועסקו כיועצים בשכר עתק בניגוד לנוהל והתקנות. חברה זכתה בעשרות חוזים למרות שהייתה היחידה שהתמודדה במכרזים. שלטים עם שמותיהם של נתניהו וכץ הוצב ללא אישור. המבקר תוקף את התנהלות מע"צ

  מצנח הזהב של מע"צ: עובדים בכירים פרשו מהחברה, ומיד אחר כך הועסקו כיועצים חיצוניים ותוגמלו בסכומי עתק. בדו"ח שמפרסם היום (ד') מבקר המדינה, יוסף שפירא, נחשף כי מע"צ החליטה לשכור את שירותיהם של ארבעה עובדים בכירים שעזבו את שורותיה זמן קצר לפני כן, בניגוד לתקנות ונהלים, ותמורת שכר גבוה.

   

  העסקת עובדים לשעבר: הפרת נהלים וחשש לניגוד עניינים (צילום: עידו ארז) (צילום: עידו ארז)
  העסקת עובדים לשעבר: הפרת נהלים וחשש לניגוד עניינים(צילום: עידו ארז)

   

  המבקר גם מצא ליקויים בדרך שבה ניהלה מע"צ מכרזים ופרויקטים. בין השאר מצא כי בחמישה מקרים הורו עובדי מע"צ ליועצים או קבלנים להתחיל בביצוע עבודות, מבלי שהתקבלו אישורים נחוצים, וללא חתימת חוזה. בחלק מהמקרים, הגורמים שהורו לבצע את העבודות כלל לא נמנו עם עובדי מע"צ, אלא שימשו כמנהלי פרויקטים או מתכננים - ולכן לא החזיקו בסמכות כלשהי בנושא.

   

  חמישה מיליון למנהל האגף לשעבר

  בדצמבר 2008 פרש מנהל אגף הנדסה וסביבה, לאחר שנתיים וחצי בתפקיד. המבקר מציין כי חמישה חודשים אחר כך, במאי 2009, "הוגשה לראשונה בקשה לוועדת המכרזים להתקשרות עם חברת הייעוץ בבעלותו". בקשה זו הייתה ראשונה מתוך 11 בקשות שהגיש הבכיר לשעבר עד אוגוסט 2011. בתקופה זו שילמה מע"צ לחברת הייעוץ בבעלותו כחמישה מיליון שקלים, או כשני מיליון בשנה.

   

  המבקר מוסיף כי תוך תשעה ימים לאחר שהוכנסה החברה לרשימת הספקים של מע"צ, כבר קיבל הבכיר לשעבר המלצה לקבלת עבודה ראשונה. אגב, מי שהמליץ על הכללת חברתו של הבכיר לשעבר במאגר הספקים, היה הממונה עליו במע"צ. לדעת המבקר, "שיקוליו (של הממונה, ש.ה) בהמלצה זו מעלים חשש לניגוד עניינים".

   

  גם בהמשך ההתנהלות מול המנהל לשעבר, התעורר חשש לניגוד עניינים. בחמישה מקרים שנבדקו, מגיש הבקשה להעסקתו היה סגנו בעבר, וממלא מקומו לאחר הפרישה. עוד העלתה הביקורת כי בשישה מקרים היה המנהל לשעבר מועמד יחיד לתפקיד. "מצב כזה נוגד את התקנות ואת נוהלי החברה, שלפיהם יש להציג לוועדה כמה מועמדים מתאימים", מסביר המבקר.

   

  היועץ המשפטי פרש, והועסק מיד

  מנכ"ל מע"צ לשעבר, אלכס ויז'ניצר, הודיע במרץ 2010 כי היועץ המשפטי של החברה פורש, והבהיר לוועדת המכרזים כי ביקש ממנו להמשיך לספק שירותים משפטיים כיועץ חיצוני. חודש אחר כך כבר אושרה הכללתו במאגר היועצים המשפטיים, וכך גם ניתן אישור להעסקתו בהיקף של 200 שעות חודשיות. החל באוקטובר 2010 ובמשך שנה, ביצע היועץ לשעבר 35 מטלות ותוגמל ב-953,000 שקל.

   

  המבקר: "הבחירה החוזרת באותו ספק פוגעת בעקרון השוויון" ()
  המבקר: "הבחירה החוזרת באותו ספק פוגעת בעקרון השוויון"

   

  "לפני שהוחלט לכלול את היועץ המשפטי לשעבר במאגר היועצים המשפטיים, לא פנתה החברה (מע"צ) באופן פומבי למשרדי עורכי דין נוספים כדי לתת להם הזדמנות שווה להיכלל במאגר", מעיר המבקר. "נוסף על כך לא הוצגו לוועדה משרדי עורכי דין נוספים לבחירה, שלא בהתאם לתקנות... הוועדה החליטה לאשר כי משרד עורכי הדין של היועץ המשפטי לשעבר יהיה המועמד היחיד שייכלל במאגר הספקים".

   

  במקביל לאישור העסקת היועץ לשעבר, פנה המנכ"ל ויז'ניצר באפריל 2010 לרשות החברות הממשלתיות, וביקש לאשר את ההחלטה להעסיקו. ביוני הודיעה הרשות כי על מע"צ "לפעול כמפורט בחוזר רשות החברות הממשלתיות, ולבחור את המועמד למאגר היועצים המשפטיים מתוך כמה מועמדים, כמתחייב מהחוק ומתקנותיו". ועדת המכרזים התכנסה ביוני, ובחרה שלושה משרדים שייכללו במאגר היועצים משפטיים, ובהם משרדו של היועץ לשעבר.

   

  "אין מסמכים שיעידו על הקריטריונים ששימשו לבחירת המשרדים", כותב המבקר. עוד עלה כי "לא תועדו הנימוקים והקריטריונים להכללת משרדו של היועץ לשעבר במאגר". המבקר גם מצא חשש לניגוד עניינים: "היועץ המשפטי הנוכחי, שהיה סגן היועץ לשעבר וכפוף לו, השתתף בכמה מישיבותיה של (הוועדה) שבהן נידון נושא מסירת עבודות ליועץ לשעבר. השתתפות(ו)... עלולה להעמיד את היועץ הנוכחי בניגוד עניינים".

   

  החברה של הבכיר לא נכללה ברשימה

  מנהל מחלקת אחזקת חשמל במע"צ פרש במאי 2010, וחמישה חודשים לאחר מכן הוגשה לוועדת המכרזים בקשה להעסקת חברה הנמצאת בבעלותו. החברה קיבלה מטלה ראשונה כחודש אחרי שהוכללה למאגר הספקים של מע"צ, ובין דצמבר 2010 ודצמבר 2011 הוגשו לוועדת המכרזים 25 מטלות לאישור. בתקופה זו, שילמה מע"צ לחברה של המנהל לשעבר כ-650 אלף שקל.

   

  מע"צ: ניהול פרויקטים לאומיים בעלות של מיליארדי שקלים (צילום: דורון גולן) (צילום: דורון גולן)
  מע"צ: ניהול פרויקטים לאומיים בעלות של מיליארדי שקלים(צילום: דורון גולן)

   

  בארבעה מקרים, מצא המבקר כי החברה של המנהל לשעבר הייתה "מועמדת יחידה, או שנבחרה בלי שהופיעה כלל ברשימת הספקים המומלצים". בארבעה מקרים אחרים נרשם כי לחברה אין עבודות מוזמנות במע"צ, למרות "שבאותו מועד הועסקה במטלות אחרות". מהביקורת עלה גם כי אחד הנימוקים לבחירה בחברה היה "חוסר ספקים מורשים לסוג העבודה הנדרש".

   

  בקשת המשנה למנכ"ל אושרה מיד

  "במאי 2010 הגיש ראש מטה המנכ"ל לוועדת מכרזים בקשה לכלול חברה בראשות המשנה למנכ"ל לשעבר, במאגר הספקים של החברה", כותב המבקר. כמה זמן לקח לוועדה לאשר את בקשתו? "באותו היום אישרה ועדת המכרזים את הבקשה", מבהיר המבקר. אגב, ראש המטה שהגיש את הבקשה היה עוזרו של המשנה למנכ"ל לשעבר. ואם זה נראה לכם בעייתי, אינכם לבד. המבקר מבהיר כי "בהמלצה זו קיים חשש לניגוד עניינים".

   

  אך בכך לא מסתיימת הפרשה. "במאי 2010 (הוגשה) בקשה לוועדת מכרזים להתקשר עם חברה לקידום פרויקט 'נתיבי ישראל'", ממשיך המבקר. "בנימוקיו ציין (המשנה למנכ"ל המכהן) כי יש צורך ביועץ ותיק ומנוסה המכיר את כל הרגישויות הכרוכות בקידום פרויקטים תחבורתיים בהיקף גדול". והחברה בהנהלת המשנה למנכ"ל לשעבר, כך הסבירו במע"צ, "זוכה להערכה מצד הגורמים המקצועיים".

   

  אלא שמלבד הערכה, התברר כי אותה חברה גם "הייתה הספק המומלץ היחיד בדיוני הוועדה". המבקר מציין עוד כי העבודה נמסרה למשנה למנכ"ל לשעבר "תוך חמישה ימים בלבד מיום הכנסתו למאגר הספקים של החברה". מה מסקנות המבקר? "(מע"צ) לא פעלה להרחיב את המאגר וממילא, לא נכללו בבקשה ובפרוטוקול ועדת המכרזים שני מועמדים נוספים כנדרש בנהלים".

   

  ומה עם השלטים של נתניהו וכץ?

  נושא נוסף אליו מתייחס המבקר, הוא הצבת שלטי חוצות הכוללים מידע על ביצוע עבודות של מע"צ - מידע הכולל בין השאר מועדי השלמה צפויים, שמות קבלנים וכן את שמותיהם של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר התחבורה, ישראל כץ. השלטים עוררו ביקורת חריפה במערכת הפוליטית, ובנושא אף הוגשה תלונה למשרדו של היועץ המשפטי לממשלה.

   

  בתגובה לפניית המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הסבירה מע"צ כי הצבת השלטים הסתמכה על חוות דעת משפטית של יועץ חיצוני. אלא שהמבקר קבע כי "אין הלימה בין סוג השלטים העומדים במוקד חוות הדעת, לבין השלטים שהוצבו". המבקר גם מציין כי עד מועד סיום הביקורת של משרדו בינואר 2012, "טרם הוסרו השלטים בהתאם להנחיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה".

   

  מע"צ: אפשר לחשוף את שמות ראש הממשלה ושר התחבורה (צילום: יואב גלזנר) (צילום: יואב גלזנר)
  מע"צ: אפשר לחשוף את שמות ראש הממשלה ושר התחבורה(צילום: יואב גלזנר)

   

  במע"צ הוסיפו כי באפריל השנה הודיע מנכ"ל החברה לשר התחבורה כי "בהתאם להנחיות, כוסו כל השלטים שבמחלוקת". עם זאת, במקומות שבהם החלו העבודות "הוסרו הכיסויים, וכן נחשפו שמותיהם של ראש הממשלה ושר התחבורה". בעניין זה מבהיר המבקר כי תשובת מע"צ "לא נותנת מענה מלא להנחיות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ומנכ"ל משרד התחבורה".

   

  חברה אחת, 47 חוזים ו-16.5 מיליון

  בין ינואר 2008 ואוגוסט 2011 חתמה מע"צ על 63 חוזים שנושאם - "בדיקת ובקרת כמויות". ב-47 מהם זכתה חברה אחת, ובמשרד המבקר מצאו כי היקף התשלומים שקיבלה הסתכם ב-16.5 מיליון שקל. ב-20 חוזים שנבדקו, התברר כי החברה הייתה מועמדת יחידה, וזאת "בניגוד לתקנות ולנוהל החברה". במע"צ הסבירו למבקר כי אותה חברה התבלטה באיכות עבודותיה, ובשנים הרלוונטיות העסקתה הייתה "כורח המציאות, לאור המצב בשוק".

   

  אלא שהסברי החברה לא מיתנו את הביקורת. "הבחירה החוזרת באותו ספק, בלי לאפשר לספקים אחרים להשתתף בעבודות שהחברה מזמינה, פוגעת בעקרון השוויון ואינה מתיישבת עם תקנות החברה ונוהליה", מבהיר מבקר המדינה. "על החברה לפעול ללא דיחוי לחלוקה שוויונית של העבודה בתחום זה בין כל הספקים במאגר, ולאיתור ספקים נוספים שיצטרפו אליו בעתיד".

   

  תגובת מע"צ

  "החברה בדקה עצמה ומצאה כי פעלה לפי הנהלים והתקנות. עניין התקשרות עם עובדים שפרשו, בדיוק כמו כל ספק אחר, מובא לדיון ולאישור ועדת המכרזים והוא נבחן לפי הנהלים והתקנות. גם צירופו של היועמ"ש לשעבר למאגר היועצים המשפטיים, אושר על-ידי הגורמים המוסמכים. בנוסף אליו, צירפה החברה שני יועצים משפטיים לאחר שבדקה תשעה יועצים משפטיים".

   

  בעניין השלטים הבעייתיים לטענת המבקר, אומרים במע"צ כי "מדובר בשילוט אינפורמטיבי שהוצב בסמוך לפרויקטים, ומתאר את אשר יבוצע לטובת הנהגים החולפים במקום. החברה קיבלה את הביקורת ותיקנה את הטעון תיקון".


  פורסם לראשונה 17/10/2012 15:59

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  צילום: גיל יוחנן
  מבקר המדינה, יוסף שפירא
  צילום: גיל יוחנן
  ynet רכב בפייסבוק
  לוח winwin
  מומלצים