שתף קטע נבחר

המבקר: לא נמצא פתרון לאיום ממפרץ חיפה

על פי דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום, הרשויות לא נקטו בפעולות מספקות לפתור את האיום שנשקף מגז האמוניה הרעיל והנפיץ. הוא המליץ למגן את המיכל או להוציא אותו מהאזור: "הרשויות נדרשות לפעולה נמרצת - ויפה שעה אחת קודם". איזה עוד ממצאים מטרידים התגלו באזור?

מבקר המדינה מותח פעם נוספת ביקורת חריפה על הסכנה החמורה הנשקפת ממיכל האמוניה במפרץ חיפה. המבקר כבר התייחס למיכל האמוניה בדו"חות משנים 2003 ו-2007, ובהם ציין את הסיכון החמור שנשקף מהמיכל לאוכלוסיית האזור, מאחר שאינו ממוגן בפני רעידות אדמה וירי טילים.

 

עוד על הסכנות במפרץ חיפה :

 

על פי דו"ח המבקר שפורסם היום (ג'), הרשויות לא נקטו בפעולות מספקות לפתור את האיום שנשקף מהגז הרעיל והנפיץ. כבר בדו"ח מ-2007 על היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה, הדגיש המבקר את חשיבות הנושא. גם בשנת 2003 יצא דו"ח חריף, שבו קבע כי חוסר התיאום בין הגופים השונים בנושא עלול להיות קטלני. 

 

המבקר חזר שוב על ההמלצות למגן את המיכל או להוציא אותו מהאזור. בין השאר, הוא הזכיר כי השר להגנת הסביבה ושר התמ"ת סיכמו על הוצאת המיכל מהמפרץ - אך לא קבעו לוחות זמנים. "הרשויות נדרשות לפעולה דחופה ונמרצת בנושא זה, ויפה שעה אחת קודם", קבע המבקר.

 

זו רק אחת מהנקודות הבולטות בדו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנים 2012-2011, בפרק שבוחן את תפקודו של איגוד ערים מפרץ חיפה. בין היתר, בוחן הדו"ח את הפיקוח על ניהול החומרים המסוכנים, שיפור איכות האוויר, הפחתת זיהום אוויר מכלי רכב, מניעת רעש ואכיפה סביבתית.

 

מיכל האמוניה במפרץ (צילום: עידו ארז) (צילום: עידו ארז)
מיכל האמוניה במפרץ(צילום: עידו ארז)

 

ריכוז מפעלים גדול

בדו"ח מצוין כי הריכוז הרב של מפעלי תעשייה במפרץ חיפה, שרבים מהם משתמשים בחומרים מסוכנים, יוצר זיהום אוויר שנובע מהמפעלים ומכלי תחבורה ציבורית ופרטית וכן ממטרדי רעש. כל אלה עלולים לגרום להשפעה מזיקה על בריאות תושבי האזור.

 

"בגלל פעילותם של המפעלים, סובל האזור מבעיות של ריכוז מזהמים, לרבות חומרים מסוכנים באוויר, במים (במי השתייה ובנחל הקישון), בקרקע ובים (בוצה) וכן מבעיות קרינה בלתי מייננת, ממטרדי רעש ומההשפעות של עומסי תחבורה", נכתב בדו"ח. "לזיהום זה עלולה להיות השפעה מזיקה על בריאותם של תושבי האזור ושל כל תושבי צפון הארץ".

 

יצוין כי איגוד ערים מפרץ חיפה הוקם על מנת לצמצם את הסכנות הללו. הוא משרת כ-600 אלף תושבים ב-9 רשויות מקומיות: העיריות חיפה, נשר, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית ים וקריית מוצקין והמועצות המקומיות קריית טבעון ורכסים והמועצה האזורית זבולון. 

 

 

ממצאים מטרידים

הממצאים מעלים ליקויים שונים ורבים בתפקוד האיגוד. כך, למשל, מצוין כי למרות שהאיגוד הוקם לפני עשרות שנים - עד כה הוא לא הגדיר במדויק את אחריותו, תפקידיו וסמכויותיו. בנושא זה מעיר המבקר למשרד להגנת הסביבה כי "ראוי היה שהמשרד להגנת הסביבה והאיגוד יגדירו את תחומי אחריותו של האיגוד כדי להבטיח טיפול מיטבי בגורמי הסיכון".

 

בנושא טיפול בחומרים מסוכנים, מצוין כי האזור מאכלס כ-120 מפעלים שעוסקים בחומרים מסוכנים כמו כלור, ברום, אמוניה, אתילן, גז טבעי ונפט. מפעלים אלה יוצרים סיכון ממשי לאוכלוסייה כתוצאה מתקלה באחסון או בשינוע החומרים המסוכנים.

 

עם זאת, בדו"ח מצוין כי לא מתבצעות ביקורות במפעלים שמחזיקים חומרים מסוכנים כנדרש. בתוך כך, מודגש כי האיגוד לא הכין הכין תוכנית עבודה או נהלים כתובים הקובעים את תדירות ביקורותיו במפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים לפי רמת הסיכון שלהם. המבקר מעיר לאיגוד כי עליו להסדיר את הנושא, ובתוך כך לחייב את כל המפעלים להגיש דוחות שנתיים כנדרש בתקנות.

 

המבקר מדגים את המעורבות המצומצמת של האיגוד במפעלים מסוכנים בתחומו, בהם בדיונים סביב העתקת פעילות חוות הגז בקריית אתא. דוגמה נוספת היא הקמת מתקן פצחן מימני במתחם בתי הזיקוק לנפט. בדו"ח מודגש כי ועדות התכנון כבר הוציאו 6 היתרי בנייה, הקשורים להקמת הפצחן, זאת למרות שמועצת האיגוד לא דנה בהשפעות הסביבתיות של הנושא ולא גיבשה חוות דעת מקצועית בטרם אישור בקשות הבנייה.

 

דוגמה נוספת בדו"ח היא מיכל האמוניה, שבניהול חברת חיפה כימיקלים. המיכל, שתכולתו כ-12 אלף טון, משמש יותר מ-100 מפעלים ופועל בלא רישיון עסק. המיכל פעיל כ-26 שנה, אולם המבקר מדגיש כי במועד סיום הביקורת - "טרם ננקטו כל האמצעים המתחייבים כדי למנוע סכנה לציבור בגינו, בין באמצעות מיגון נוסף של המיכל ובין באמצעות העברתו לאתר רחוק ממרכזי אוכלוסייה".

 

מפעלים במפרץ חיפה (צילום: אבישג שאר-ישוב) (צילום: אבישג שאר-ישוב)
מפעלים במפרץ חיפה(צילום: אבישג שאר-ישוב)

 

אוויר מזוהם מתעשייה ומכלי רכב

בטיפול בזיהום אוויר מופנית אצבע מאשימה למשרד להגנת הסביבה. על פי הדו"ח, נענה המשרד לפניית ראשי הרשויות המקומיות ודחה את התוכנית להכריז על האזור כנפגע זיהום אוויר, כפי שמאפשר חוק אוויר נקי שנכנס לתוקף ב-2011. "מאחר שהשר להגנת הסביבה נענה לפניית ראשי הרשויות המקומיות לדחות את ההכרזה בדבר אזור נפגע זיהום, מוטלת עליו האחריות לוודא בשיטתיות כי הרשויות המקומיות אכן נוקטות צעדים להפחתת זיהום האוויר בתחומן ומבטיחות כי יצומצם בהקדם האפשרי", מצוין בדו"ח.

 

באשר לטיפול בפליטת מזהמים מתעשייה מצוין כי "האיגוד לא קבע כללים לתדירות הביקורות שעל האיגוד לבצע במפעלים שבתחומו על פי סוגי מזהמים ודרגת הסיכון שלהם, וכי אין נתונים על מספר הביקורות שנעשו".

 

עוד מצוין כי המשרד להגנת הסביבה, שאחראי לפיקוח על המפעלים, לא הכין תוכנית ביקורים סדירה, לא קיבל דיווחים תקופתיים ולא הכין הנחיות לאיגוד לביצוע תפקידו. "יש חשיבות רבה לביצוע ביקורות סדירות במפעלים המזהמים. על האיגוד לקבוע כללים לתדירות הביקורות וכן להכין עם המשרד להגנת הסביבה תכנית שנתית לביקורות ולעמוד בה", ממליץ המבקר.

 

בנושא זיהום אוויר מכלי רכב מצוין כי שיעור זיהום האוויר מכלי תחבורה עשוי להגיע ל-58% בתחום האיגוד. על פי המבקר, האיגוד לא גיבש תוכנית פעולה סדור לטיפול בבעיה ולמזעור התופעה ולא נקט באכיפה מספקת. בתוך כך מודגש כי האיגוד לא קידם הפעלת ניידת לבדיקת זיהום האוויר מכלי רכב באזור, לא הגיש הצעה להשתתף במכרז להפעיל בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ניידות לצמצום פליטות מכלי רכב, ולא גיבש עמו תוכנית פעולה למדידת זיהום האוויר מכלי רכב כדי שלא תעלה על המותר.

 

המבקר מתייחס גם לפרויקט המטרונית - תוכנית לפיתוח תחבורה ציבורית בעיר באמצעות אוטובוסים מיוחדים, שתאפשר להפחית את זיהום האוויר מכלי רכב בעיר. אולם בדו"ח מצוין כי רוב כלי הרכב שישתמשו בקווי המטרונית יונעו במנוע דיזל, שזיהום האוויר הנפלט ממנו מכיל חלקיקים מסוכנים.

 

"משרד התחבורה, יוזם פרויקט המטרונית, לא שיתף בשלבי התכנון את המשרד להגנת הסביבה ואת האיגוד, ולא התייעץ עמם בדבר סוג כלי הרכב שיופעלו במטרונית", מודגש בדו"ח. "כמו כן, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה והאיגוד לא הוציאו לפועל את המחקר שהציע האיגוד, הכולל בחינה של רמת המזהמים הנפלטים מכלי התחבורה קודם להפעלת המטרונית ולאחר הפעלתה".

 

משרד מבקר המדינה מעיר לאיגוד שעליו לבחון מחדש את חוק העזר לזיהום מכלי רכב ולהתאים אותו לצורכי האיגוד ולסמכויותיו ולתקני משרד התחבורה המעודכנים. כמו כן, על האיגוד לתאם את פעולותיו לביצוע הבדיקות עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד התחבורה, ולהגביר בקרב הנהגים את המודעות בנושא זיהום האוויר מכלי רכב.

 

מפגעי רעש והתנהלות לקויה

המבקר מותח גם ביקורת על הטיפול במטרדי הרעש, ומציין כי עיריית חיפה הוציאה היתר לביצוע עבודות לתקופה ממושכת בסביבת מגורים בשעות הלילה בחוסר סבירות ומידתיות.

 

עוד מציין המבקר בדוח, כי האיגוד לא יישם כראוי את חוק האכיפה הסביבתית ופעולות האכיפה שנובעות ממנו, לא התכנס בתכיפות הנדרשת בהתאם לתקנות, לא הקפיד לרשום פרוטוקולים של ישיבות ועדת ההנהלה, ולא הקים ועדת ביקורת פנימית למעלה מ-4 שנים לאחר שהתקבלה החלטה בנושא.

 

בנוסף, מצוין כי תקציבי האיגוד אושרו באיחור וכי האיגוד לא עדכן את שיעור המכסות המוטלות על הרשויות המקומיות - אשר מבוסס על מספר התושבים שלהן. בנוסף, הטיפול בפניות הציבור לוקה אף הוא בחסר: המבקר מדגיש כי אין נוהלי עבודה מסודרים לטיפול בפניות הציבור ואין רישום ומעקב אחר הפניות בצורה מסודרת.  

 

"הדו"ח מעלה ליקויים בתפקוד האיגוד, ובייחוד היעדר הגדרה מדויקת בנוגע לאחריותו, לתפקידיו ולסמכויותיו של האיגוד, אף שהוא פועל כבר שנים רבות", נכתב במסקנות. "טיפול מיטבי בתחום איכות הסביבה באזור חיפה מחייב מערך תיאום יעיל בין האיגוד ובין המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות החברות בו ומשרד הפנים. על האיגוד בסיוע המשרד להגנת הסביבה להגדיר את סמכויותיו ותחומי אחריותו. ראוי שהמשרד להגנת הסביבה יוודא שהאיגוד אכן ממלא את תפקידו,.

 

"לדעת משרד מבקר המדינה, על הרשויות המקומיות החברות באיגוד לשקול לאצול לאיגוד סמכויות של אכיפה, פיקוח ובקרה כדי שיוכל להשיג את היעדים שלשמם הוקם".

 

מאיגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביבה נמסר: "הערות דו"ח מבקר המדינה כבר יושמו בחלקן המשמעותי. אף כי בדו"ח קיימות מספר נקודות שאינן מתייחסות באופן ישיר לפעילות האיגוד, יש בכוונתנו להמשיך ולבחון את הדו"ח כולו, לעומקו, וליישם את הצעדים הנדרשים, תוך חתירה מתמדת לשיפור אופן ואיכות השירות שלנו לציבור. מספר נקודות שהועלו נמצאו בידינו כלא מדויקות, הערותינו המפורטות הועברו למבקר המדינה". 

 

מאיה יעקבס, מנכ"ל עמותת צלול שמנהלת קמפיין להעתקת מיכל אמוניה, מסרה בתגובה: "הגיע הזמן שמשרדי הממשלה ישמעו לדברי הביקורת הקשים, ויעשו את המוטל עליהם - יאפשרו את הקמת המפעל לייצור אמוניה בדרום הארץ, ייתרו את יבוא האמוניה באמצעות אוניות, ויביאו בכך לסגירתו של המיכל המסוכן המטיל אימה על תושבי צפון הארץ."

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: אחיה ראב"ד
מפרץ חיפה
צילום: אחיה ראב"ד
מומלצים