שתף קטע נבחר

הכי מטוקבקות
  זירת הקניות
  הכי מטוקבקות
   פוטרת או עזבת: אל תשכח את עתידך הפנסיוני
   עזבת את מקום העבודה. בין אם התפטרת ובין אם פוטרת, עזיבת מקום עבודה מחייבת בחינה יסודית של החיסכון הפנסיוני וביצוע צעדים אשר ישמרו על זכויותיך. איך עושים את זה? מדריך

   עזיבת מקום עבודה היא לעיתים משמחת, אך לפעמים מדובר ברגע קשה ומפחיד. בשני המקרים, מדובר באירוע משמעותי בו אנו נוטים לזנוח את החשוב באמת - העתיד הפנסיוני שלנו.

    

   תוחלת החיים תפגע לנו בחיסכון

    

   מהלך זה מחייב ביצוע מספר פעולות וקבלת החלטות, וזאת בסמיכות לביצוע השינוי. כך למשל, יש לשקול היטב משיכת כספי פיצויים ולדאוג לשמירה על הזכויות שלנו בחיסכון. כיצד עושים זאת בצורה הטובה ביותר? כל הפרטים במדריך שלפניכם.

    

   עצור, כספי פיצויים לפניך

   עובד המסיים עבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויים יקבל את כספי הפיצויים מחשבון המעסיק או על ידי שחרור הפיצויים שהופקדו על שמו בקופת הגמל, ביטוח המנהלים או קרן הפנסיה.

    

   בעת סיום העסקה יקבל העובד מהמעסיק, מכתב המופנה לקרן או לקופה ובו נכתב האם כספי הפיצויים שהופקדו מועברים לטובת העובד, או שהמעביד מבקש לקבלם חזרה.

    

   בנוסף יקבל העובד "טופס 161". מדובר בטופס של רשות המסים בו מציין המעסיק את משך תקופת העבודה, השכר הקובע לפיו חושבו הפיצויים, סך הפיצויים המשולמים ואת גובה ושיעור המס החל עליהם. בטופס מפרט המעסיק בין היתר, את המקורות מהם הוא מתכוון לשלם את הפיצויים, כלומר את שמות הקופות בהן נצברו הפיצויים.

    

   יש לציין כי בכל הקשור למס הכנסה, כספי הפיצויים מתחלקים למעשה לשניים – החלק הראשון פטור ממס עד לתקרה הקבועה בחוק (12,120 שקל לכל שנת עבודה נכון לשנת 2013) ועל יתרת הפיצויים יש לשלם מס הכנסה בהתאם להכנסת העובד באותה שנה (כלומר בהתאם למדרגות המס).

    

   באפשרות העובד לבקש מפקיד השומה לבצע פריסת מס על כספי הפיצויים, או לנסות לדחות את הפרישה (עד כמה שניתן) לרבעון האחרון של השנה.

    

   עובד הפורש ברבעון האחרון יכול לבקש מרשות המסים שיראו אותו כמי שפרש בתחילת שנת המס הבאה. פרט לכך שהוא נהנה מתקרות הפטור החדשות המפורסמות בתחילת כל שנה, כך העובד גם מעביר את ההכנסה שלו מהפיצויים לשנת המס העוקבת ובמידה ובאותה שנה הכנסתו תהיה נמוכה יותר, גם שיעור המס שלו יקטן. לכן, חשוב תמיד לקבל ייעוץ מקצועי לפני משיכת כספי הפיצויים.

    

   מה עושים עם כספי הפיצויים?

   כאמור, מדובר בצומת מרכזי בו יש להחליט מה ברצונו של העובד שהפסיק את עבודתו לעשות עם כספי הפיצויים, כאשר עומדות מספר חלופות:

    

   משיכת כספי הפיצויים - על אף הפיתוי במשיכת הכסף, חשוב לציין כי כספי הפיצויים מהווים מרכיב משמעותי מאוד בחסכון הפנסיוני, ובמקרים מסוימים, יכולים להוות קרוב למחצית מסך החיסכון הפנסיוני הנצבר. לכן, כדי לשמור על פנסיה סבירה (ביחס לשכר בגיל העבודה) ויש לשקול השארת כספי הפיצויים בקרן ולייעד אותם לקבלת פנסיית זיקנה.

    

   בהקשר זה חשוב לדעת כי בעקבות תיקונים שנערכו באחרונה בפקודת מס הכנסה (תיקון 190) נקבע כי משיכת כספי פיצויים ב-32 שנות העבודה האחרונות שקדמו לפרישה תפגע בפטור ממס שיינתן לקצבת הזקנה של העובד לאחר פרישתו.

    

   השארת הפיצויים לאחר תשלום המס בקופת הגמל – עובד שנצברו לו פיצויים בקופת גמל, יכול לבצע התחשבנות מס (להגיש לקופה טופס 161/אישור פקיד שומה והקופה תנכה את המס) ולהשאיר את הכספים בחשבון חדש בקופת גמל במעמד עצמאי.

    

   המשמעות: הכספים בקופה נשארים נזילים, הקופה נחסמת להפקדות נוספות, והעובד יכול לבחור בין משיכת הכספים כסכום הוני בכל עת, ואז לשלם מס רווח הון על הרווח הריאלי (25%), או למשוך את הכספים בפרישה כקצבה ואז כל הקצבה (מהקרן כולל הרווחים שנצברו) פטורה ממס (קצבה מוכרת).

    

   רצף קצבה - כפי שציינו, עובד יכול לעדכן על רצונו לייעד את הפיצויים לקצבה לגיל הפרישה בקופות לקצבה, כלומר להותיר את הכספים בתוכנית הפנסיונית למטרת קבלתם כקצבה חודשית.

    

   מי שיבחר בפתרון זה יכול לנצל את הזכאות לפטור ממס כבר בעת סיום העבודה, ולהותיר רק את הפיצויים החייבים במס למטרת קצבה.

    

   רצף זכויות פיצויים - הבוחר באפשרות זו מנוע מקבלת פיצויים בפטור ממס, ומתבקש להותיר את הפיצויים שעומדים לרשותו בתוכניות הפנסיוניות. כך, ייווצר רצף בין תקופות ההעסקה, ותשלום המס יידחה עד למועד הפרישה מהמעסיק האחרון.

    

   ניתן לבצע רצף בין מספר בלתי מוגבל של מעסיקים, ובתנאי שהמבקש יתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש בתוך שנה ממועד סיום העסקתו אצל המעסיק האחרון. גם אם נתתם הוראה כזו, ניתן להתחרט בתוך שנתיים מהיום בו אושר ובכפוף להוראות הדין.

    

   בביצוע רצף זכויות לפיצויים (רצף מעסיקים) קיימים מס' יתרונות מס ובין היתר אפשרות להגדלת הפטור על הפיצויים בעתיד, צבירת שנות ותק לפריסת מס ועוד, אולם יש להתייעץ על כך עם בעל רישיון מתאים לצורך בחינת כדאיות.

    

   יש לציין כי חוסך בעל קרן פנסיה ותיקה צריך לבדוק האם משיכת הפיצויים תחסום את הקרן להפקדות ואף תשלול את הזכאות לקבלת קצבת זקנה (כפי שקורה בחלק מהקרנות) ולכן במקרים מסוימים רצוי שלא למשוך את הפיצויים.

    

   לשמור על הזכויות

   אם מקום העבודה הפריש עבור העובד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, הרי שגם נצברו זכויות, הכוללות לרוב לפחות את אחד מהביטוחים הבאים: אובדן כושר עבודה, ביטוח כנגד אירוע של נכות או אירוע של פטירה. הביטוחים הללו מתבססים על רציפות התשלומים לתכנית, ולכן הפסקת תשלומים עלולה להביא לפגיעה משמעותית בביטוח.

    

   על מנת למנוע או לצמצם את הפגיעה ברכיב הביטוחי, יש ליצור קשר עם הסוכן הפנסיוני  ולברר מה ניתן לעשות על מנת שהביטוחים לא ייפגעו. בקרנות הפנסיה החדשות ובביטוחי המנהלים ניתן לשלם כל חודש רק את עלות הביטוח (ללא צורך בהפקדת מרכיב התגמולים) אך זאת רק לתקופה מוגבלת, בקרן פנסיה חדשה קיים מנגנון "ארכת ביטוח" לפיו הקרן שומרת באופן אוטומטי על הביטוח למשך תקופה של עד חמישה חודשים כאשר התשלום מתבצע באופן אוטומטי מתוך היתרה הצבורה.

    

   החוסך יכול לבקש לערוך הסדר להמשך תשלום עלות הריסק לתקופה של עד 24 חודשים בתשלום שיגבה בהוראת קבע או מתוך היתרה בקרן. בביטוח מנהלים, הביטוח הזמני נשמר למשך שלושה חודשים ולאחר מכן יש להמשיך לשלם את עלות הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

    

   שימו לב כי ישנה חשיבות מכרעת לשמירה על הרכיב הביטוחי שכן אם יחול שינוי במצב הבריאותי, ותיוותר ללא הכיסוי, ישנה סכנה לפגיעה ביטוחית משמעותית. בנוסף, אם לא תמשיך בהפקדות לצורך שמירה על הכיסוי, בעת הבקשה לחידוש, ייתכן כי התנאים ישתנו (בשל שינוי במצב בריאותי, גיל וכו') ובחלק מהמקרים, אתה עלול למצוא את עצמך במצב שלא יסכימו לתת לך ביטוח חדש.

    

   במקרה של התחלת עבודה כשכיר במקום עבודה חדש, יש לעדכן את המעסיק כי ברצונך לבצע הפקדות לקרן הקיימת שלך וכך יישמרו זכויותיך. על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), הבחירה בקרן הפנסיה אליה יופקדו הכספים על ידי המעסיק היא של העובד בלבד.

    

   כדאי לדעת, בהתאם להוראות צו הרחבת פנסיה חובה, עובד המתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, זכאי לביצוע ההפרשות לקרן החל מהיום הראשון לעבודתו, אולם הצו קובע כי ניתן שההפקדות יבוצעו לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס – על פי המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק.

    

   עם זאת, בכל מקרה של הפסקת עבודה, חשוב לפנות לחברה המנהלת את קרן הפנסיה ולהסדיר את נושא הביטוח הזמני (תשלום דמי הסיכון), וזאת על מנת למנוע פגיעה בזכויות הביטוחיות.

    

   להמשיך להפקיד כעצמאי

   אם התחלת לעבוד כעצמאי, או שלא התחלת לעבוד ואתה מעוניין להפקיד באופן עצמאי כספים לקרן הפנסיה, מומלץ להעביר לקרן הפקדה אשר תגלם שכר מבוטח מתאים. חישוב השכר המבוטח עבור עצמאי בקרן פנסיה חדשה נעשה לרוב על ידי חלוקת דמי הגמולים (ההפקדה) בשיעור של 16%. מומלץ לבדוק מול הקרן את גובה השכר המבוטח עבור ההפקדה, וזאת על מנת למנוע את הפחתת גובה הכיסוי הביטוחי.

    

   עם זאת, יתכן שלא יהיה באפשרותך להעביר הפקדות באותו סכום. במקרה כזה, בכדי לצמצם את הפגיעה בגובה הכיסוי הביטוחי, עליך להפקיד לקרן את הסכום המרבי אשר באפשרותך להפקיד בכפוף לתקרת ההפקדה המותרת.

    

   הכותב הוא מנהל מחלקת ידע בבית ההשקעות פסגות

    

   לפנייה לכתב/ת
    תגובה חדשה
   הצג:
   אזהרה:
   פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
   מומלצים