שתף קטע נבחר

למרות החוק: חריגות בדמי רישום לאוניברסיטאות

על אף שבחוק נקבע כי דמי הרישום למוסדות להשכלה גבוהה לא יעלו על 407 שקלים, אוניברסיטאות ומכללות רבות גובות סכום גבוה בהרבה באמצעות פיצול הגבייה לדמי הרשמה וערכת רישום. "יוקר המחייה שלנו גבוה גם כך", טוענים הסטודנטים. הצעת חוק בכנסת תנסה לעשות סדר בגבייה

תקופת הרישום לשנת הלימודים תשע"ד בעיצומה, ורבים מהסטודנטים לעתיד נאלצים לשלם סכומים הגבוהים הרבה יותר ממה שמותר למוסדות לגבות מהם.

 

לכתבות נוספות בערוץ הלימודים

הסיפורים החמים לפני כולם - בפייסבוק של ynet

 

למרות שחוק זכויות הסטודנט קובע כי דמי הרישום למוסדות להשכלה גבוהה לא יעלה על 407 שקלים, מוסדות רבים כמו האוניברסיטאות תל-אביב, חיפה, בר-אילן ובן-גוריון וכן הטכניון, בצלאל והמכללה האקדמית ת"א-יפו גובות סכום הגבוה בעשרות ואף במאות שקלים מכפי שמתיר החוק. זאת, באמצעות השיטה הבאה: פיצול הגבייה ל"דמי הרשמה" ול"ערכת רישום".

 

בצלאל: חריגה של 293 שקל 

חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, סעיף 10 קובע כי "הרישום ללימודים יהיה תמורת דמי רישום אחידים שלא יעלו על 350 שקלים; הסכום האמור בסעיף זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במועדים שיקבע השר בתקנות, ויפורסם על ידי המוסדות". הצמדה למדד המחירים לצרכן מראה כי דמי הרישום לא אמורים לעלות על 407 שקל לנרשמים לשנת הלימודים תשע"ד, אך בשל מחסור באכיפה, מוסדות אקדמיים רבים חורגים מההנחיות הללו.

 

כאמור, גביית סכומים החורגים מהמצויין בחוק מתאפשרת באמצעות פיצול הגבייה לדמי הרשמה וערכת רישום. כראייה לכך, באוניברסיטאות תל-אביב, חיפה ובן-גוריון דמי הרישום עומדים על 400 שקל אך עבור רכישת ערכת רישום, ממנה לא ניתן לחמוק, נאלצים מועמדים לשלם תוספת של 80 שקל לרכישה באינטרנט ו-105 שקל לרכישה בדואר. כלומר, מדובר בסך דמי רישום החורגים ב-73 או 98 שקל, בהתאמה.

 

בטכניון דמי הגבייה נמוכים ב-5 שקלים: נרשמים באינטרנט משלמים 75 שקל, ונרשמים בדואר - 100 שקל. החריגה מהחוק, במקרה זה, עומדת על 68 או 93 שקל, בהתאמה.

 

בדומה לכך, באוניברסיטת בר-אילן נגבים דמי רישום של 400 שקל אך תוספת של 70 שקל לנרשמים באינטרנט ו-110 שקל לנרשמים דרך הדואר כך שישנה חריגה של 63 שקל או 103 שקל.

 

במכללות התשלום על ערכת הרישום מגולם לרוב בתוך דמי הרישום, אולם עדיין נרשמות חריגות משמעותיות. בבית הספר לעיצוב בצלאל דמי הרישום עומדים על 700 שקל, כלומר חריגה של 293 שקל מהמצוין בחוק ובמכללה האקדמית ת"א-יפו מצאנו חריגה של 73 שקל כשסך דמי הרישום הוא 480 שקל.

 

תשלום עבור בחינות כניסה

לשאלת ynet אודות החריגות בדמי הרישום נטען במוסדות שמדובר בתשלום נפרד עבור דמי הרישום וערכת ההרשמה. למעשה חוק זכויות הסטודנט, כפי שקבעה ועדת מלץ (הוועדה הציבורית לקביעת שכר לימוד), מתייחס לדמי הרישום וכך גובים המוסדות תשלום נוסף על טפסי הרישום, למרות שמדובר על תוספת תשלום.

 

כך למשל מהטכניון נמסר כי "יש החלטה של פורום מנכ"לים מנובמבר 2012 על העלאת דמי ההרשמה ל-407 שקל וכן אנו גובים סכום זה. אין קשר בין תעריף דמי ההרשמה, לבין מחיר ערכת ההרשמה. זה תשלום נפרד".

 

באוניברסיטת תל-אביב טוענים כי "האוניברסיטאות פועלות בהתאם להחלטות ועדת מלץ וכן בהתאם לחוק זכויות הסטודנט. דמי הרישום הצמודים למדד, עפ"י תקנות שתיקן שר החינוך, עומדים היום על 407 שקל. בנוסף קיים תשלום בסך 80 שקל עבור ערכת הרישום".

 

באוניברסיטת בן-גוריון משיבים באופן דומה: "האוניברסיטה גובה דמי הרשמה בגובה של 407 שקל, סכום צמוד למדד עפ"י אישור שר החינוך, בהתאם לתקנות החוק, בתוספת 80 שקל עבור ערכת ההרשמה".

 

באוניברסיטת חיפה מוסיפים, כי "דמי הרישום באוניברסיטת חיפה עומדים על 407 שקל, כפי שמצוין בחוק. חוק זכויות הסטודנט מתייחס לדמי הרישום, וכפי שעמדה על כך גם ועדת מלץ הם אינם כוללים את טפסי ההרשמה".

 

למרות שסכום דמי הרישום לא אמור לעלות על 407 שקלים טוענים במכללה האקדמית ת"א-יפו כי "דמי הרישום ללימודים במכללה האקדמית תל אביב-יפו לשנת הלימודים תשע"ד הינם על סך 410 ש"ח על פי חוק. בנוסף, גובה המכללה עבור ערכת הרישום. המכללה מאפשרת רישום מקוון, כאשר דמי הרישום בדרך זו מופחתים במטרה לעודד את המועמדים להירשם דרך האתר".

 

בבצלאל תולים את הסיבות לחריגה בעובדה כי "בצלאל אינה דורשת בחינה פסיכומטרית (למעט בחינה באנגלית-א"ב) כתנאי הרשמה או כל בחינה מקצועית המבוצעת על ידי גורם שלישי והנושאות עלויות גבוהות נוספות".

 

ובכל זאת מדובר בחריגה של 293 שקלים.

"דמי ההרשמה לבצלאל הינם 330 שקל. בנוסף לדמי ההרשמה נדרשים המועמדים בתשלום נוסף של 370 שקלים עבור בחינות הכניסה אשר כוללות ברוב המחלקות מבחנים מעשיים וראיונות אישיים. עלויות האקדמיה בבחינות הכניסה גבוהות כי הן כוללות שלבים רבים של הערכות, שעות העסקת מרצים ועובדים, ציוד וחומרים. דמי הבחינות אינן מכסות את עלויות האקדמיה בתהליך מורכב זה".

 

מאוניברסיטת בר-אילן לא התקבלה תגובה.

 

דב חנין: "מצב אבסורדי ואידיוטי"

בכנסת מנסים להסדיר את העניין, ובהצעת חוק שהוגשה בחודש דצמבר האחרון הוצע "להקים מרכז רישום אחד לכל המוסדות להשכלה גבוהה, דרכו יתבצעו הרישום והקבלה לכל המוסדות, והוא יגבה דמי טיפול ורישום אשר ייקבעו על ידי שר החינוך".

 

בהצעה נטען כי "סטודנטים רבים נרשמים בעת ובעונה אחת למספר מוסדות להשכלה גבוהה, כדי לשפר את סיכוייהם להתקבל ללימודים. כל מוסד גובה דמי הרשמה נפרדים והסטודנטים לעתיד נאלצים לשלם סכומים גדולים רק עבור ההרשמה".

 

הצעת החוק, של ח"כ דב חנין (חד"ש), צפויה לעלות היום (א') לדיון בוועדת השרים לחקיקה. "מדובר במצב בלתי אפשרי", טוען חנין. "זה אבסורדי ואידיוטי שאנשים רוצים ללמוד משהו כמו פסיכולוגיה ומשלמים 3 פעמים דמי רישום. בסך הכל ברור שהליך הרישום עולה כסף, אבל ההצעה שלי היא שיוקם מרכז ארצי לרישום שבו אנשים יכולים להירשם והוא ינהל מול האוניברסיטאות את תהליך הרישום מצד אחד ומול המועמדים ללימודים מצד שני".

 

בהתאחדות הסטודנטים מפנים אצבע מאשימה למועצה להשכלה גבוהה, ודורשים כי תפעל למיגור התופעה באמצעות הטלת סנקציות וקנסות על מוסדות הסוטים מהחוק. בהתאחדות מתכוונים לקדם את הנושא בשנית בכנסת הנוכחית.

 

"המוסדות האקדמיים גובים מכל סטודנט כמה עשרות שקלים בניגוד לחוק, והמועצה להשכלה גבוהה נותנת יד לעוול", טוען יו"ר התאחדות הסטודנטים, אורי רשטיק. "יוקר המחייה של הסטודנטים בישראל הוא גבוה גם מבלי להוסיף על כך תשלומים מיותרים שאינם חוקיים. התאחדות הסטודנטים פועלת בנחישות מול המל"ג כדי להפסיק לאלתר את התופעה הפסולה הזו".

 

מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר בתגובה: "ב-17 בדצמבר 1995 מינה שר החינוך, התרבות והספורט, הפרופ' אמנון רובינשטיין ועדת ציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד ומפעלי הסיוע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. הוועדה נתמנתה עפ"י הסכמת כל הצדדים הנוגעים בדבר. בראש הוועדה עמד שופט בית המשפט (בדימוס) יעקב מלץ.

 

"אנו פועלים בהתאם לדו"ח מלץ ולפי חוק זכויות הסטודנטים שנחקק בשנת 2007 בכל הנוגע לקביעת שכר לימוד ותשלומים נלווים אשר בניהם דמי הרישום. לפי דו"ח מלץ סעיף ח', דמי הרשמה לתלמידי תואר ראשון הינם בממוצע כ-430 שקלים במחירי פברואר 1995. דמי ההרשמה יופחתו בהדרגה עד ל- 200 שקלים בשנת הלימודים תשנ"ט, כ-390 שקל במחירי יולי 2012.

 

"בנוסף נכתב בדו"ח זה כי מחירי טפסי הרישום והידיעון לסטודנט יהיו במחירי עלות. מחירים אלו יובאו לידיעת הסטודנטים. מחירים אלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויעודכנו אחת לשנה".

 


דמי רישום באוניברסיטאות מאי 2013

דמי רישום באוניברסיטאות מאי 2013
מוסד דמי רישום טפסי הרשמה באינטרנט טפסי הרשמה בדואר סכ"ה חריגה מגובה דמי הרישום המותרים בחוק
אוני' ת"א 400 80 105 480 או 505 73 או 98
אוני' בר אילן 400 70 110 470 או 510 63 או 103
אוני' חיפה 400 80 105 480 או 505 73 או 98
אוני' בן גוריון 400 80 105 480 או 505 73 או 98
הטכניון 400 75 100 475 או 500 68 או 93
בצלאל 700 אין כחלק מדמי הרישום 700 293
אקד' ת"א-יפו 480 אין כחלק מדמי הרישום 480 73

הנתונים בטבלה - באדיבות התאחדות הסטודנטים

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: מוטי קמחי
סטודנטים בת"א (למצולמים אין קשר לכתבה)
צילום: מוטי קמחי
מומלצים