שתף קטע נבחר
הכי מטוקבקות
  זירת הקניות

  החגים בפתח, אילו זכויות מגיעות לכם בעבודה?

  באיזה ימים תהיו זכאים לחופשה במהלך תקופת החגים הקרובה, האם תקבלו שכר בעבורם, האם תהיו חייבים להיענות לדרישת המעסיק לעבוד בחג ומה המשכורת שתגיע לכם אם תצטרכו לעבוד בימים האלו? שאלות ותשובות

  חגי תשרי שבפתח כוללים ימים רבים בהם העובדים זכאים לחופש ממקום העבודה. האם יש לשלם להם שכר בעבור ימים אלה? מה השכר המגיע להם אם כן עבדו? והאם עובד חייב להיענות לדרישת המעביד לעבוד בחג? לפניכם שאלות ותשובות.

   

  עוד על זכויות עובדים  בערוץ קריירה


  באיזה מימי החג בחודש תשרי זכאים העובדים לחופשה?

   

  חוק שעות עבודה ומנוחה וסעיף 18א' לפקודת סדרי השלטון והמשפט אוסרים העבדת עובד יהודי בראש השנה (יומיים), יום הכיפורים, ראשון של סוכות ושמחת תורה. העבדת יהודי בחגים אלה מותרת רק אם במפעלים שקיבלו היתר לכך משר הכלכלה.

   

  האם יש לשלם שכר בעד יום חג שהעובד לא עבד בו?

   

  חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר העבדת עובד יהודי בחגים, אך אינו אומר דבר על תשלום שכר בחגים. החובה לשלם שכר בימי החג שאין עובדים בהם נובעת מהסכמי העבודה, מהנוהג ומצווי הרחבה. בהתאם לכך, עובד חודשי, ששכרו אינו תלוי במספר ימי העבודה בחודש, מקבל את שכרו החודשי הרגיל, גם בחודש שבו יש חגים שלא עבד בהם.

   

  על עובד יומי חל צו הרחבה, שקובע: "עובד לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה ולא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני ויום אחרי החג) אלא בהסכמת ההנהלה, יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות). עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת".

   

  איזו תמורה יש לשלם לעובד שעבד בחג?

   

  כאשר העובד עבד בחג, על מעבידו לתת לו שעות מנוחה אחרות במקום שעות המנוחה שבהן עבד. בנוסף לכך, השכר שמקבל העובד בעד עבודה בחג חייב להיות גבוה ב-50% לפחות משכרו הרגיל. החובה לתת לעובד תמורה זו קיימת גם כאשר העבדת העובד בחג נעשתה ללא היתר.

   

  מה אורכו של יום העבודה בערב חג?

   

  חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שאורכו של יום העבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות, אולם לא מתייחס לשכר ביום זה. מקובל שעובד חודשי יקבל את שכרו הרגיל גם בערב חג.

   

  צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי קובע: "בערבי חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות".

   

  במקום עבודתי נהוג לעבוד בערב ראש השנה חמש שעות. בכמה תחויב מכסת החופשה שלי אם אקח חופשה ביום זה?

   

  המעביד רשאי לחייב את מכסת החופשה ביום שלם, גם ביום שבו נהוג לעבוד מספר שעות מופחת. במקומות עבודה המיטיבים עם העובד יותר משקובע החוק, תחויב מכסת החופשה באופן יחסי לאורכו של יום העבודה שבו נלקחה החופשה.

   

  מה אורכו של יום העבודה בחול המועד סוכות?

   

  החוק אינו אומר דבר ביחס לאורכו של יום העבודה בחול המועד והנושא מוסדר בהסכמי העבודה למיניהם. יש 3 גישות מקובלות לגבי ימי חול המועד: ימי עבודה רגילים (ללא קיצור), הנהגת ימי עבודה מקוצרים של שש שעות למשל, או החלפת ימי העבודה המקוצרים בחופשה מרוכזת לכל העובדים תוך חיוב מופחת של מכסת החופשה ובהתחשבות בכך שאלו ימי עבודה מקוצרים.

   

  כל העובדים במחלקתי יוצאים לפי החלטת המעביד לחופשה, מערב יום הכיפורים ועד שמחת תורה. האם אני רשאי לסרב לצאת לחופשה זו?

   

  בהתאם לפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה, קביעת מועד החופשה היא בסמכות המעביד, אך עליו להפעיל סמכות זו תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו. בהתאם לכך, רשאי המעביד להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת, גם אם אינה נוחה לחלק מהעובדים. זאת, בתנאי שלעובד ישנה זכות חופשה מספקת. כאשר לעובד אין זכות חופשה מספקת, למעביד אין רשות להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.

   

  האם עובד חייב להיענות לדרישת המעביד לעבוד בחג?

   

  גם כאשר ניתן למעביד היתר להעסיק עובדים בחג, רשאי עובד להודיע עם קבלתו לעבודה או בפעם הראשונה שנדרש לעבוד בשבת או בחג, שמצוות דתו אוסרות עליו עבודה כזו. המעביד רשאי במקרה זה לדרוש מהעובד תצהיר על הכרתו הדתית ועל היותו שומר כשרות ואינו נוסע בשבת (כאשר הוא יהודי).

   

  הוראה זו אינה חלה בעיסוקים מסוימים, כגון אירוח בבתי מלון ועבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו, וכן אין היא נותנת מענה לעובד שחזר בתשובה וקודם לכן ניאות לעבוד בשבת או בחג.

   

  מה באשר לעובדים שאינם יהודיים?

   

  לעובד שאינו יהודי, מעניק החוק בחירה באחת משתי אפשרויות:

   

  לראות את חגי ישראל כימי המנוחה שלו, כלומר להיות זהה בעניין זה לעובד יהודי.

   

  • לראות את חגי דתו כימי המנוחה שלו. בהודעה שפרסמה הממשלה כלולה רשימה של החגים לנוצרים, למוסלמים ולדרוזים. במקום שהדבר אפשרי, העובד יעבוד כרגיל בחגי ישראל. אם מקום העבודה סגור בחגי ישראל, המעביד יוציא את העובד לחופשה בימים אלה על חשבון מכסת החופשה השנתית שלו.

   

  במקום עבודתי נותנים שי לחג רק בפסח, בזמן שכל החברים שלי מקבלים שי גם בראש השנה. האם זה תקין?

   

  לעתים נקבעה בהסכם קיבוצי החובה לתת לעובדים שי לחג בפסח ובראש השנה, אך במרבית מקומות העבודה ניתן השי בהתאם לנוהג שהתגבש במקום העבודה. לפיכך, מצב שבו נהוג לתת שי לחג רק בפסח הוא מצב סביר.

   

  במקום עבודתי ניתן שי לחג לכל העובדים אך מכיוון שהיחסים ביני ובין הבוס שלי מתוחים, הוא החליט לשלול ממני את השי לחג. האם מותר לו להטיל עלי עונש כזה?

   

  בית הדין האזורי לעבודה בחיפה עסק בשאלה זו וקבע: "שי לחגים אינו, ולא יכול להיות, אלא זכות כללית ואחידה במקום העבודה, לכל העובדים וללא כל הבדלים" (עב 2521/01 אבו עסלה חסן ואחרים נ' מועצה מקומית בית-ג'אן, ניתן ביום 5.1.03).

   

  קיבלתי שי לחג וחודש לאחר מכן חויבתי במשכורת במס הכנסה על שווי השי, 500 שקל, כך שהנטו שלי ירד, ולמעשה חלק מהשי שולם מכיסי. איזה מן שי זה?

   

  שי לחג, בדומה להטבות אחרות שנותן המעביד לעובדיו, הוא חלק מהכנסת עבודה של העובד וחייב בכל המסים החלים על הכנסה זו, בכלל זה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. מצב זה פוגע בחגיגיות השי, ולכן מעסיקים רבים נוהגים לגלם את השי, כלומר לתת לעובד תוספת לשכרו למימון כל המסים החלים על השי, כך שהנטו של העובד לא ייפגע כתוצאה מקבלת השי.

   

  מי זכאי למשכורת שלוש-עשרה לקראת ראש השנה? מה אפשר לעשות אם מקום העבודה מבטל אותו? 

   

  תשלום משכורת שלוש-עשרה לקראת ראש השנה, המקובל במקומות עבודה אחדים, נובע מהסכמי העבודה באותם מקומות. גם אם מדובר במנהג בלבד, שאינו מעוגן בהסכם עבודה בכתב - הדבר נחשב כמחייב במשפט העבודה וביטולו הוא בגדר הפרה חד-צדדית של חוזה העבודה. 

   

  לרשות העובד הנפגע עומדים הכלים המקובלים במקרה של הפרה כזו, ובכלל זה פנייה לבית הדין לעבודה לאכיפת המנהג, או התפטרות תוך זכאות לפיצויי פיטורים, מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

   

   

  הכותב הוא ראש מוקד פיתוח יישומים בחברת חילן, המתמחה באספקת שירותי מחשוב לניהול כולל של המשאב האנושי בארגון

   

  לפנייה לכתב/ת
   תגובה חדשה
  הצג:
  אזהרה:
  פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
  מומלצים