שתף קטע נבחר

מדינה בהפרטה: מידע רגיש בידיים פרטיות

ליבת פעולות השלטון עוברת ל"מיקור חוץ": משרד הפנים מוציא החוצה תכנון תוכניות מתאר, המאגר הביומטרי הרגיש מבוצע ע"י חברה פרטית ותהליכי המיון לעבודה בשירות הציבורי נעשים ע"י גופים פרטיים. דו"ח של מרכז חזן במכון ון ליר קובע שמשרדי הממשלה הרחיקו לכת ועלולים לסכן מידע רגיש

כמעט בכל תחום בפעילות משרדי הממשלה ישנה חדירה הולכת וגוברת של גופים פרטיים אל לב ליבה של העשייה השלטונית, ומספר העובדים במשרדי ממשלה המועסקים על ידי חברות ייעוץ פרטיות הולך וגדל. כך עולה מדו"ח מיוחד לשנת 2013 שפרסם היום (א') מרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר.

 

דו"ח: השלטון נחלש וההפרטה במשק מתגברת

ועדת השרים אישרה את הפרטת תעש

טייקון? המדינה תשמח לתת לך עוד

כל הסיפורים החמים - בפייסבוק שלנו

 

מחברי הדו"ח, ד"ר אמיר פז-פוקס וד"ר שרית בן-שמחון פלג, מתריעים שהתהליך הזה גורם להיחלשותו של המגזר הציבורי והתרחבותו של מגזר פרטי שנותן שירותי ייעוץ אסטרטגי, ליווי בניהול תהליכים ולעיתים אף מנהל ממש את שאמור להיות תחת אחריות ממשלתית.

 

"צעד אחד רחוק מדי"

"המעקב שנעשה בשנה החולפת מלמד שההפרטה, ובעיקר מיקור החוץ, מוסיפים לדהור אל עבר נקודת האל-חזור, ללא חשיבה תחילה על התחומים המיועדים להפרטה, ללא עבודת מטה וללא שקיפות ציבורית ראויה", מציינים מחברי הדו"ח. "משרדי הממשלה הולכים ומאבדים את יכולותיהם המקצועיות ואת הידע הרלוונטי ומעבירים תפקידי מפתח לגופים פרטיים, בלי לפתח מנגנוני פיקוח, בדיקה והכוונה".

 

לדברי מחברי הדו"ח, משרדי הממשלה יכולים להיעזר במומחים ובגופים חיצוניים, ובלבד שיישמר האינטרס הציבורי. עם זאת, לטענת המחברים "הסעיפים בדו"ח זה על הפרטת התכנון והייעוץ האסטרטגי מעידים על הליכה של צעד אחד רחוק מדי בתהליכי ההפרטה האלה". לדבריהם, את הצעד הזה יהיה קשה להחזיר לאחור ולתקן בעתיד, משום שהוא פוגע פגיעה מהותית במשאבי המומחיות של הממשלה.

 

הדו"ח מחולק לפרקים שסוקרים את משרדי הממשלה והתחומים השונים שהופרטו או שנמצאו בתהליכי הפרטה במהלך שנת 2013.

 

העבודה והרווחה: העברת שיקול הדעת לגורם חיצוני

בתחום זה בוצעה הפרטת תהליכי המיון למועמדים לשירות המדינה. מהלך זה של העברת מיון המועמדים לחברות חיצוניות, טוענים בדו"ח, עלול לגרום לאיבוד ידע מקצועי שנאגר בנציבות שירות המדינה במשך שנים רבות, וישנו חשש שתהליך המיון לא יהיה תואם לצורכי השירות הציבורי.

 

הפרטה נוספת בוצעה בתחום כתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים במשרד הרווחה. מכיוון שחלק ניכר מעבודת המשרד נעשית דרך רכישת שירותים, העברה כוללת של הסמכות לכתיבת מפרטים ומכרזים לכל עבודת המשרד משמעה העברה של שיקול דעת ניכר בנוגע למדיניות הרווחה והשירותים החברתיים בישראל. כמו כן, הזוכה במכרז יצטרך להשקיע זמן רב בלימוד עבודת המשרד, על אגפיו ומחלקותיו המגוונים - ידע שמצוי ממילא ברשות עובדי המשרד עצמם.

 

בריאות: יועץ חיצוני יקבע זכאות לציוד שיקומי?

מהדו"ח עולה כי ההפרטה במערכת הבריאות נמשכת. שרותי הבריאות לתלמיד עדיין מופרטים והועברו לזכיינים שהתחלפו תוך פגיעה בזכויות של אחיות בתי הספר.

 

הזכיינים מתחלפים, האחיות נפגעות (צילום: shutterstock) (צילום: shutterstock)
הזכיינים מתחלפים, האחיות נפגעות(צילום: shutterstock)

 

כמו כן, הופרטו התחקירים הרפואיים במערך בטיחות הטיפול (מערך שמטרתו הקטנת מספר אירועי הבטיחות במוסדות רפואיים שכוללים את כלל בתי החולים והמרפאות בקהילה). משמעות הדבר היא שיועץ חיצוני יהיה בעל תפקיד מכריע בתחומי הבקרה והפיקוח בתחום קריטי, החולש על  כלל מערכת הבריאות.

 

בנוסף, הופרט הייעוץ הלוגיסטי ליחידה למכשירי שיקום וניידות. היחידה מופקדת על טיפול בבקשות של תושבים להשתתפות במימון מכשירי שיקום, ובכלל זה בדיקתן, החלטה אם לאשרן, רכישת המכשירים ואספקתם לתושבים. על פי תנאי המכרז שפרסם המשרד, יועץ חיצוני יהיה מוסמך לקבוע מדיניות בתחום רגיש מבחינה חברתית וכלכלית, וכן

לקבוע את המנגנון לפיקוח על המדיניות. בנוסף, הסתייעות בגורם חיצוני לקביעת מדיניות ופיקוח בתחום מכשירי הניידות עשויה להיחשב העברה של סמכות לקביעת זכאות, מהלך שנחשב פסול בעיני בתי המשפט.

 

משפטים: המאגר הביומטרי מנוהל על ידי יועץ עצמאי

במשרד זה, הופרט תחום כתיבת מכרזים, חוקים ותקנות למשרדי הממשלה. אלו ממשיכים להשתמש במשרדי עורכי דין פרטיים לכתיבת מכרזים בתחומים שונים ומגוונים. כתיבת חוקים ותקנות אמורה להסתמך על ידע שנצבר במשרדי הממשלה, וכן להזין את השינויים בתחומים האמורים - העברת כתיבת החוקים והתקנות למשרדים פרטיים מנתקת את הליך ההיזון (משוב) האמור.

 

פרויקט המאגר הביומטרי, השנוי במחלוקת, נהגה, תוכנן, הוקם, פוקח ולווה על ידי יועץ עצמאי. ההפרטה במאגר הביומטרי מעלה חששות כבדים לדליפת המידע.

 

נתונים רגישים בידיים פרטיות. המאגר הביומטרי (צילום: אהוד קינן) (צילום: אהוד קינן)
נתונים רגישים בידיים פרטיות. המאגר הביומטרי(צילום: אהוד קינן)

 

חינוך: עוד מורי קבלן ותשלומי הורים נוספים

בחינוך, הוגדלו תשלומי ההורים למימון תוכניות פרטיות בבתי הספר. בנוסף, אושר בית ספר פרטי בינלאומי שמתי-מעט יוכלו לשלם את שכר הלימוד הגבוה שיידרש.

 

כמו כן, למרות התחייבות של שר החינוך החדש להלאים את מורי הקבלן, פורסמו ב-2013 מכרזים נוספים שיכניסו למערכת מורים עובדי קבלן רבים נוספים.

 

עוד פרויקט של משרד החינוך יצא אל השוק הפרטי ביולי 2013: משרד החינוך פרסם מכרז להתקשרות עם קבלן חיצוני אשר יבצע את הבקרה והפיקוח על השילוב וההטמעה של רפורמת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". התנהלות זאת, אומרים מחברי הדו"ח, הביאה לניתוק הליך הבקרה והפיקוח מהליך הביצוע של הרפורמה והדבר מקשה על לימוד מרכיבי הרפורמה והדרכים לשיפורה.

 

תחבורה: הפרטה מסיבית של פונקציות רבות

משרד התחבורה עובר בשנים האחרונות הפרטה מסיבית באמצעות מיקור חוץ של פונקציות רבות, עד כדי הפרטת הניהול של תחומים ממשלתיים במובהק.

 

השנה פורסם מכרז ל"הקמת מנהלת לתכנון תחבורתי", שנועד לסייע לאגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה - שהוא אחד מהאגפים הבכירים במינהל התחבורה היבשתית במשרד. המנהלת תהיה חלק אינטגרלי מהאגף לתכנון תחבורתי.

 

גם המנהלת לתחבורה הציבורית מופרטת לשתי חברות ייעוץ חיצוניות. דבר זה יוצר תלות גבוהה של הרגולטור בחברות פרטיות, מחליש משמעותית את היכולות המקצועיות של משרד התחבורה, ופוגע בסמכויות המקצועיות של אנשיו. 

 

ביטחון פנים: מידע רגיש יועבר לגוף פרטי

המשרד לביטחון הפנים פרסם מכרז ל"שירותי ליווי וייעוץ בתחום תכנון אסטרטגי". תחום זה יעניק גישה למידע רגיש לגוף שאינו ציבורי. הדבר מעורר חשש לזליגת ידע מקצועי אל מחוץ למשרד לביטחון הפנים. בנוסף, הכנסת גורם שאינו נמנה עם השירות הציבורי מעלה חשש למעורבות יתר של הגוף המייעץ בקבלת החלטות משמעותיות וליצירת תלות מקצועית של המשרד בגוף פרטי.

 

הסביבה והמרחב הציבורי: שטח חופשי מצומצם בחופים

באוגוסט 2013 פרסם משרד הפנים מכרז למתן שירותי ייעוץ כלכליים תכנוניים לאגף לתכנון משולב. האגף לתכנון משולב עוסק בשלושה תחומים עיקריים: תכנון ארוך טווח, שטחים פתוחים, ותכנון מחוזי. במסגרת זו מקדם האגף תוכניות מתאר ארציות משולבות ותוכניות מתאר מחוזיות כוללות, אזוריות ונקודתיות בכל רחבי הארץ. המשמעות היא שגורם מקצועי חיצוני נכנס לתהליך עבודת הליבה של האגף והיכולות המקצועיות של סגל המשרד מתייתרות ונחלשות.

 

מהלך נוסף שנמשך בתחום הסביבה הוא צמצום המרחב הציבורי בחופים. זכיינים פרטיים, באישור העירייה, מורשים להציב כיסאות ושמשיות בתשלום או שולחנות המיועדים לאורחי המסעדות בחוף. בהסכמים שחתמה עיריית תל אביב-יפו עם כל בית עסק בחוף, נקבעו "גבולות הפריסה" של השמשיות והכיסאות. פריסה זו הותירה מרחב מצומצם בלבד לשטח חופשי ממתקני חוף.

 

צמא? תשאיר פרטי אשראי. ברזיית Woosh (צילום: woosh) (צילום: woosh)
צמא? תשאיר פרטי אשראי. ברזיית Woosh(צילום: woosh)

 

באוגוסט 2012 החליטה ועדת איכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו כי מעונת הרחצה הבאה יוקצו בחופים שטחים ציבוריים מובהקים. בתחילת עונת הרחצה בקיץ 2013 ניכר היה כי החלטת הוועדה לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב-יפו מאוגוסט 2012 אינה מיושמת.

 

גם מיזם ברזיות מים בתל אביב-יפו של חברת Woosh נחשב, לפי מחברי הדו"ח, כהפרטה בעייתית. כדי להשתמש בברזיות יש להירשם ולספק פרטים מזהים. למיזם יש אמנם יתרונות אקולוגיים וצרכניים, אולם מדובר גם בשימוש גובר והולך במרחב הציבורי על ידי חברות ומיזמים פרטיים.

 

ומה ממליצים במרכז חזן במכון ון ליר למשרדי הממשלה? ראשית, טוענים בדו"ח, שיש לגייס כוח אדם מקצועי ומיומן לשורות המשרדים ובכך לחזק את היכולות המקצועיות של המשרדים עצמם. כמו כן ממולץ לחזק את היחידות לתכנון אסטרטגי בתוך המשרדים, לקיים עבודת מטה שיטתית ומעמיקה על האופן שבו מדינת ישראל מבצעת הפרטות ומיקור חוץ, וכן להבטיח שכל ההתקשרויות של המדינה עם גופים פרטיים או אזרחיים ייעשו בשקיפות ויהיו גלויים לעיני הציבור.

 

לקריאת הדו"ח המלא

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
יועץ חיצוני למאגר הביומטרי
מומלצים