שתף קטע נבחר

הממשלה דחתה את העברת משרדיה לירושלים

הממשלה אישרה את הצעתם של ראש הממשלה והשר לענייני ירושלים, לדחות ב-3 שנים את מועד היישום של העברת כל משרדיה לירושלים. בעיריית ירושלים זועמים: "במקום שראש הממשלה יפעל ליישום החלטת הממשלה ולקרוא לסדר את אותם פקידים האחראים לאי מימושה כבר למעלה משבע שנים – הוא נוקט בשיטה של פחדנים ודוחה את יישום ההחלטה"

שבוע לפני יום ירושלים, האריכה היום (א') הממשלה ב-3 שנים את מועד השלמת התוכנית להעברת כל משרדי הממשלה לעיר הבירה - עד לשנת 2018. עוד החליטה הממשלה להטיל על כל משרד לגבש תוכנית רב שנתית להעברת כל יחידותיו לירושלים ולהגישה תוך 3 חודשים לאגף התקציבים במשרד האוצר. על אגף הדיור הממשלתי במשרד האוצר הוטל להכין תוכנית להעברת היחידות הממשלתיות ולהגישה תוך 9 חודשים ועל נציבות שירות המדינה הוטל להכין תוכנית עבודה תוך 3 חודשים. המשרד לענייני ירושלים הופקד על יישום התוכנית וידווח לממשלה על התקדמותה.

 

 

ההחלטה מעוררת ביקורת חריפה דווקא במסדרונות עיריית ירושלים, שם תוקפים את ההחלטה, שהתקבלה ביוזמת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והשר לענייני ירושלים, נפתלי בנט. "נתניהו ובנט מבצעים מחטף שבוע לפני יום ירושלים כי הם חוששים שקלונם ייחשף פומבית בגין אי מחויבותם לבירת ישראל", אמר ל-ynet יו"ר תנועת "התעוררות בירושלים" וסגן ראש העיר, עופר ברקוביץ'.

 

לדבריו, "במקום שראש הממשלה יפעל ליישום החלטת הממשלה ולקרוא לסדר את אותם פקידים האחראים לאי מימושה כבר למעלה משבע שנים – הוא נוקט בשיטה של פחדנים ודוחה את יישום ההחלטה בעוד שלוש שנים. אין זה מקרי שההחלטה מתקבלת היום – כשבוע לפני יום ירושלים בשל החשש של הממשלה והעומד בראשה מכך שקלונם הציבורי בעניין העיר ירושלים ייחשף בימים הקרובים".

 

ברקוביץ' מציין כי מתוך מחקר שביצעה תנועת "התעוררות בירושלים" עולה שאין מי שאחראי על ביצוע ההחלטה, שמספר היחידות הממשלתיות שעברו הוא מזערי ושאין תקציבים מתאימים להעברת המשרדים, כאשר במקביל ממשיכים לאשר ליחידות שונות להיות חריגות ולהישאר בתל אביב.

 

אף אחד לא התכונן למעבר

במאי 2007 התקבלה החלטה להעביר את כל יחידות הממשלה הפועלות מחוץ לעיר הבירה אל תחומי ירושלים בתוך 8 שנים. ההחלטה לא חלה על תאגידים סטטוטוריים ועל משרד הביטחון (הפועל מתחומי הקריה בתל אביב). על יישום ההחלטה הופקד אגף התיאום והבקרה במשרד ראש הממשלה, שהוגדר גם כגורם הבלעדי המוסמך להעניק אישור חריג לפעול מחוץ לירושלים.

 

יישום ההחלטה נבדק באוקטובר האחרון על ידי מבקר המדינה. על פי ממצאיהם, שנתגלו יותר מ-6 שנים לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה, צוות היישום שמונה עדיין לא הגיש את המלצותיו, בנוגע לאופן שבו ניתן לקדם את מעבר יחידות הממשלה לירושלים. עוד נמצא כי הצוות בכלל הפסיק להיפגש שנתיים וחצי לפני פרסום הדו"ח.

 

התוכנית התקציבית שנועדה לממן את המעבר לא הושלמה מעולם, ומינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר לא הקצה את מלוא השטחים הדרושים לבניית משרדים חדשים. נציבות שירות המדינה, גורם חשוב במהלך שנועד להעתיק את מקום עבודתם של אלפי עובדי מדינה מעיר אחת לעיר אחרת, לא נערכה עדיין לביצוע ההחלטה.

 

עוד נמצא כי יחידות שהיו אמורות לעבור בעקבות ההחלטה לירושלים, לא זאת בלבד שלא עברו, אלא אף חידשו חוזה על מבנים מחוץ לירושלים מבלי שמשרד ראש הממשלה העניק להן אישור חריג לכך. במהלך התקופה שחלפה מאז קבלת ההחלטה, הוקמו שתי יחידות ממשלתיות חדשות מחוץ לירושלים. גם הפעם יחידות אלה לא קיבלו כל אישור חריג. מי שלפחות פנה כדי לקבל אישור חריג, היו לשכותיהם של שרי התרבות והספורט ופיתוח הנגב והגליל. משרד ראש הממשלה דחה את בקשתם, אך הלשכות בכל זאת נשארו מחוץ לירושלים.

 

"אין גורם ממשלתי אחד הרואה עצמו אחראי להובלת ביצוע התוכנית ליישום החלטת הממשלה", קבע מבקר המדינה. "החלטה זו של הממשלה, ככל החלטת ממשלה אחרת, היא מחייבת כל עוד לא שונתה ויש לפעול ליישומה. עמדה המתעלמת מהפן היישומי של החלטת הממשלה ומתייחסת אליה כאל הכרזה הצהרתית בלבד - מצמצמת את תחולתה".

 

עוד לפני בדיקת המבקר, הזמינו חברי ארגון "התעוררות בירושלים" סקירה מקצועית של משרד הייעוץ הכלכלי "אורי דהן ושות'", לבדיקת מספר היחידות הממשלתיות שאמורות היו לעבור לירושלים בעקבות ההחלטה, אך לא עשו זאת. הסקירה בוצעה בנובמבר 2012 – חמש שנים וחצי לאחר קבלת ההחלטה ושנתיים וחצי לפני שהממשלה אמורה להשלים את העברתן של כל היחידות לעיר הבירה. על פי הנתונים למעלה מ-80 יחידות ממשלתיות פעלו מחוץ לירושלים, בעיקר בתל אביב.

 

החלק האירוני בממצאים, הוא זהותן של היחידות הסוררות: מתוך למעלה מ-4,000 עובדי מדינה שאמורים לעבור לירושלים ולא עשו זאת, למעלה מ-1,000 היו עובדי משרד הכלכלה שכפופים לנפתלי בנט, השר הממונה על ענייני ירושלים. עוד 732 עובדים היו עובדי משרד ראש הממשלה, הגוף האחראי על יישום ההחלטה. ההחלטה שהתקבלה היום, יש לציין, העבירה את האחריות ליישום המעבר ממשרד ראש הממשלה למשרד לענייני ירושלים.

 

תגובות 

ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "החלטת הממשלה המתוקנת בעניין מעבר היחידות הארציות לירושלים עולה לאישור הממשלה בהמשך להמלצות דו״ח מבקר המדינה בנושא. דו"ח המבקר הצביע על עיכובים, חוסרים וקשיים בהחלטה המקורית, והמליץ על עדכון תכנית הפעולה ליישומה והבאתה לממשלה.

 

"אין בהארכת תוקף ההחלטה בחמש שנים משום דחייה נוספת של המעבר מאחר שהדבר מתרחש דה פקטו בשטח בהינתן היצע הדיור הממשלתי בירושלים שיהיה מוכן בשנת 2018. ההחלטה גם קובעת כלים ממשלתיים אופרטיביים נוספים עבור משרדי הממשלה שיבטיחו את יישומה, כלים שנעדרו מההחלטה המקורית מ-2007. בנוסף, המעקב אחרי ביצוע ההחלטה יינתן למשרד לירושלים והתפוצות אשר שותף להגשת ההחלטה המעודכנת". 

 

מהמשרד לענייני ירושלים נמסר בתגובה: "התיקון להחלטת הממשלה משנת 2007, שאושר היום בממשלה, נועד לתקן כשלים בהחלטה המקורית, בראשם היעדר חלוקת אחריות ברורה בין הגורמים האחראיים ליישום ההחלטה. אנו תומכים בהחלטה ורואים חשיבות רבה בהעברת משרדי הממשלה לעיר הבירה. העברת משרדי ממשלה הוא הליך סבוך, אשר בעת יישומו יש לקחת בחשבון השפעת המעבר על עובדי המשרדים וכן היצע משרדים קיים בירושלים, היבטים תכנוניים, תקציביים ושיקולים נוספים. תיקון ההחלטה יביא ליישומה באופן מיטבי ונכון יותר.

 

"יצויין כי העיר ירושלים זוכה בשנים האחרונות לתמיכה ממשלתית חסרת תקדים, בתחומי פעילות רבים כגון תיירות, פיתוח תעשייה עתירת ידע, ותרבות ופנאי בהיקפים של מאות מליוני שקלים בשנה. חיזוק מרכזיותה של ירושלים בירת ישראל עומד בראש סדר העדיפות של משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, המשרד לירושלים והתפוצות, וכל משרדי הממשלה האחרים".

 

ח"כ נחמן שי, יו"ר שדולת ירושלים בכנסת, הוסיף כי "שדולת ירושלים בכנסת רואה בחומרה רבה את החלטת הממשלה לדחות פעם נוספת העברה של משרדי ממשלה ויחידותיה לירושלים. מרכזיותה של בירת ישראל אינה נמדדת בהצהרות חגיגות בימי חג ומועד, אלא בעבודה יום יומית של חיזוק העיר ואוכלסיותה. מצער מאד כי ערב יום ירושלים, זוהי המתנה שממשלת ישראל מעניקה לבירתה".

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: AP
ראש הממשלה, בנימין נתניהו
צילום: AP
מומלצים