שתף קטע נבחר

כך החברות יוצאות להנפקות

כל מה שלא העזתם לשאול על שוק ההון והפעם על הנפקת חברות בבורסה. כיצד מתבצע הליך ההנפקה, מהן סוגי המכרזים בהנפקת ניירות ערך, מה קורה לחלקו של המשקיע בחברה ומהי הנפקת זכויות. מדריך להנפקה בבורסה

מהי הנפקה לציבור?

פעולה של חברה לצורך גיוס משאבים פיננסיים - בדרך כלל לצורך מימון פעילות החברה. הנפקה יכולה להתבצע בדרך של גיוס ממשקיעים פרטיים או מהציבור הרחב, באמצעות הצעת מניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים לציבור המשקיעים. בהנפקה של מניות מגייסת החברה חוב תמורת התחייבות להחזירו בתוספת ריבית.

 

לכל המדריכים

הכירו: כך מתנהל המסחר בבורסה

הכירו: השקעה עם תעודה

הכירו את הנאחזים בקרנות

 

הכירו: כך סוחרים במניות בבורסה

הכירו את מדדי המניות בבורסה

הכירו את עולם אגרות החוב

 

אוהבים אקסטרים? כאן יש סיכון

לא רק כסף: מעוניינים בזהב? אולי נפט?

 

הנפקות בשוק ההון מתבצעות הן על-ידי הסקטור העסקי, ביוזמת חברות (המנפיקות מניות, אגרות חוב, כתבי אופציות וכדומה),והן על-ידי הממשלה (המנפיקה אגרות חוב ממשלתיות). נוסף על אלו מנפיק בנק ישראל מק"מ כחלק מביצוע המדיניות המוניטארית.

 

כיצד מתבצע הליך הנפקה?

בדרך כלל, הליך הנפקה ציבורית מתבצע באמצעות מכרז דו-שלבי. בשלב ראשון, שמתבצע עוד לפני אישור סופי של תשקיף, מתקיים מכרז המיועד רק למשקיעים מסווגים, ובו כל משקיע מציין את כמות ניירות הערך שבה הוא מעוניין ואת המחיר שהוא מציע. בשלב שני, לאחר שכמות ניירות הערך שהזמינו משקיעים מסווגים ידועה, ולאחר שניתן היתר של רשות ני"ע לפרסום תשקיף, מתקיים מכרז נוסף המיועד לציבור הרחב. מחירם הסופי של ניירות הערך המונפקים, שבו יחויבו גם הגופים המסווגים בגין הזמנותיהם, נקבע לפי תוצאות המכרז המיועד לציבור. נציין כי קיימות לא מעט הנפקות ללא השלב הראשון, וכי שלב זה מבוצע ניתנת עדיפות בהקצאה למשקיעים המסווגים.

הנפקת פייסבוק (צילום: MCT) (צילום: MCT)
הנפקת פייסבוק(צילום: MCT)

מהם סוגי המכרזים הקיימים בהנפקת ניירות ערך?

- מכרז רגיל, המכונה גם אחיד (בלתי מפלה) הינו מכרז להנפקת ניירות ערך במחיר אחיד ושווה לכל המציעים, שבקשותיהם זכו להיענות, גם אם הציעו מחירים גבוהים יותר.

- מכרז מדורג (מפלה), בו מקבל כל משתתף את הסחורה בשער או בתשואה המדויקים בהם נקב במכרז. מכרזים אלו מבוצעים בהנפקת ניירות ערך ממשלתיים.

- מכרז קבוע (כמות), בו שער ההנפקה קבוע והמשתתפים נוקבים בכמות המבוקשת. מכרז כזה מתבצע לרוב בתעודות סל.

- מכרז תשואה, הרלוונטי למק"מ (מלווה קצר מועד) שמונפק על-ידי בנק ישראל. בסוג זה המשתתפים מציעים תשואה לפדיון המק"מ. זכייה במכרז נקבעת לפי התשואה לפדיון, מהנמוכה ביותר ועד לתשואת הסגירה.

- מכרז שער, שהמשתתפים בו מציעים את השער לקנייה של נייר הערך המוצע. זכייה במכרז נקבעת לפי השער הגבוה ביותר שהוצע ועד לשער הסגירה. סוג מכרז זה משמש באגרות חוב ממשלתיות.

- מכרז ריבית, בו משתתפים מציעים ריבית נקובה לאיגרת חוב שתשולם להם במהלך תקופת אחזקתה. זכייה במכרז נקבעת לפי הריבית המוצעת, החל מהנמוכה ביותר ועד לריבית הסגירה - בה נמכרות כל היחידות המוצעות. באגרות חוב קונצרניות הריבית שיקבלו כל הזוכים בהנפקה תהיה אחידה ונקבעת לפי ריבית הסגירה.

- מכרז מחיר, בו המשתתפים מציעים את המחיר לקנייה של חבילת ניירות ערך מוצעים. לדוגמה: חבילה של 1,000 מניות. זכייה במכרז נקבעת לפי המחיר הגבוה ביותר שהוצע ועד למחיר הסגירה - בו נמכרות כל היחידות המוצעות. במניות ובאגרות חוב קונצרניות, המחיר שיקבלו כל הזוכים בהנפקה יהיה אחיד לפי מחיר הסגירה.

- מכרז על מרווח הריבית, בו המשתתפים מציעים את תוספת המרווח על הריבית לאיגרת חוב שתשולם להם במהלך תקופת אחזקתה. הזכייה במכרז נקבעת לפי מרווח הריבית המוצע, החל מהנמוך ביותר ועד למרווח הסגירה - בו נמכרות כל היחידות המוצעות. באגרות חוב קונצרניות, מרווח הריבית שיקבלו כל הזוכים בהנפקה יהיה אחיד לפי מרווח הסגירה. מכרז מסוג זה קיים לרוב באגרות חוב הנושאות ריבית משתנה.

 

מהו אחוז הקצאה במכרז?

שיעור המתקבל על-ידי חישוב הכמות שנותרה להקצאה בריבית/מחיר/שער הסגירה לחלק לכמות המבוקשת בריבית/מחיר/שער אלו. ההקצאה נערכת במידה וסך הביקוש בשער/ריבית/מחיר הסגירה גבוה מכמות היצע הנותרת לחלוקה, בין המציעים במחיר זה כאשר כל אחד מהם יקבל את חלקו, בהתאם לשיעור חלקו היחסי בביקוש, במחיר זה.

 

מהי הצעת רכש?

הצעה לרכישת ניירות ערך המופנית לציבור המחזיק באותם הניירות. הצעת רכש משמשת לצורך יצירת או הגדלת אחזקות (אפילו עד כדי 100%) ולעיתים לצורך השתלטות על התאגיד. מחיר הצעת רכש, הוא המחיר בו החברה מציעה לרכוש את ניירות הערך בהצעת הרכש.

 

מהי הנפקת זכויות?

זכויות מקנות לבעל המניות בחברה זכות לרכוש ניירות ערך נוספים של החברה (כגון מניות ואופציות), במחיר הנמוך ממחירם בשוק. בעיקרון, זכויות הן ההיפך מדיבידנד: בעוד שבחלוקת דיבידנד מחולקים רווחי החברה לבעלי המניות ומחיר המניה מתואם, בזכויות החברה פונה באמצעות תשקיף לבעלי מניותיה, ומבקשת מהם להזרים כסף נוסף לחברה, זאת תחת איום הדילול. למעשה אם לא יזרימו הון נוסף לחברה, חלקם בחברה ידולל.

 

מה קורה לחלקו של המשקיע בחברה?

כאשר משקיע מנצל את מלוא הזכויות העומדות בפניו, יתכנו מספר אפשרויות: במידה ושאר בעלי המניות ניצלו גם הם את מלוא זכויותיהם או מכרו לגורם שלישי שניצל את מלוא הזכויות, הרי ששיעור האחזקה של המשקיע בחברה יישמר. במידה ובוצע ניצול חלקי של הזכויות על-ידי בעלי המניות המקוריים או החדשים שרכשו את הזכויות ביום המסחר בהן, שיעור האחזקה של המשקיע יעלה באופן יחסי.

 

במקרה שלא מנצלים כלל את הזכויות כלל, יש שתי אפשרויות: לנסות למכור את הזכויות ביום המסחר בבורסה, או להודיע כי הוא אינו מעוניין לנצלן ולתת להן לפקוע. במידה והצליח למכור, בעל הזכויות החדש רשאי לנצלן עד היום האחרון של ניצול הזכויות. בכל אופן, זכויות שלא ימומשו עד יום הניצול האחרון יפקעו. במצב זה, חלקו של המשקיע ירד באופן יחסי (למעט במצב קיצוני בו אף זכות לא תנוצל, ואז חלקו של המשקיע יישאר ללא שינוי).

 

ניצול חלקי של הזכויות יכול להוביל לאחד משלושה תרחישים, התלויים בשיעור הניצול של בעלי מניות אחרים: גידול, קיטון או שמירה על הקיים. בפועל, מכיוון שבמקרים רבים בעלי העניין העיקריים של החברה (שיזמו את ההנפקה) ינצלו את מלוא הזכויות המוקנות להם, הרי שאי ניצול מלוא הזכויות משמעותו במקרה זה ירידה בשיעור האחזקה של המשקיע.

 

רוצים לדעת עוד על הנפקות בשוק ההון? הקליקו כאן למרכז ההנפקות של לאומי טרייד

 

הבהרה: המידע הכלול במדריך אינו מהווה תחליף לייעוץ האמור להינתן באופן פרטני על-פי צרכי הלקוח.

 

הבהרה: מודגש כי המידע אינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירות הערך, כמו כן פרסום זה אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים