שתף קטע נבחר

מי יירש את הפנסיה שלכם? ספק אם תקבלו את מה שצברתם

כמה כסף תקבלו כשתצאו לפנסיה? גם אם הצלחתם לחשב את הסכום המוערך, ספק אם אתם או יקיריכם תקבלו את הסכום שצברתם. כמה ינגוס מזה מס הכנסה ומי באמת יזכה לקבל את הכסף אם יקרה לכם משהו חלילה? מתברר כי במקרים מסויימים כל הכסף שחסכתם במשך 40 שנה יכול גם להישאר בקרן הפנסיה

הגעתם לגיל הפרישה ואתם צפויים להתחיל לקבל את קצבת הפנסיה שחסכתם עבורה כל שנות עבודתכם, אך כמה באמת תקבלו ממה שצברתם בקופה?

 

  • החיסכון שלכם מתכווץ? אולי זה מה שישאיר לכם עוד קצת

 

בשנת 2014 פרשו לגמלאות כ-17 אלף איש בקרנות הפנסיה (החדשות והותיקות) והצטרפו ל- 264 אלף מקבלי קצבת פנסיה בישראל (לא כולל את מקבלי הפנסיה התקציבית וביטוחי המנהלים).

 

קצב הפורשים הולך ועולה משנה לשנה -5,000 בשנת 2012, ו- 11,000בשנת 2013, אך במקביל קצבת הפנסיה הולכת ונשחקת.

 

מה תהיה קצבת הפנסיה שנקבל בעת הפרישה, אחרי שנגסו בחיסכון דמי הניהול, סביבת ריבית נמוכה ותוחלת חיים עולה - זו סוגיה שצריכה להטריד אותנו לא מעט. אך גם כשתתקבל כבר הקצבה מסתבר שבמקרים מסוימים אתם או יורשיכם עשויים לקבל עשרות אחוזים פחות ממה שכבר צברתם.

 

אולי תופתעו לגלות שבסיטואציות מסוימות יכול להיווצר מצב שבו מספר ימים אחרי הפרישה, עוד בטרם קיבלתם שקל אחד מקרן הפנסיה, אתם או יורשיכם גם לא תיראו לעולם את הכסף.

 

מסלול קבלת הקצבה

בעת שמבוטח מבקש להתחיל לקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה, הוא נדרש לבחור בין מספר מסלולי קבלת קצבת זקנה. חשוב לדעת כי קיימים הבדלים מהותיים בין המסלולים השונים אשר משפיעים בין היתר על גובה קצבת הזקנה וכן על האופן והסכום שיקבלו הזכאים בעת פטירת מקבל הקצבה.

 

הרעיון הוא שניתן להבטיח סכום מסוים שיקבלו שאיריו (בן/בת הזוג וילדיו) של הפנסיונר, אם חלילה ילך לעולמו, אולם תמורת ההבטחה הזו קצבת הזקנה שהוא יקבל תהיה נמוכה יותר. מנגד, ניתן לקבל קצבה מקסימאלית, אך במקרה של פטירת העמית, בן או בת הזוג הנותרים וכן הילדים יקבלו רק אחוזים מסוימים מתוך הקצבה או אפילו לא יקבלו כלום.

 

קצבת שאירים – במסלול זה מבטיח הפנסיונר לבן/בת הזוג, קצבה לכל החיים בשיעור שבין 30% ל-100% (נתון לבחירת מקבל הקצבה) מהקצבה האחרונה ששולמה לו ערב פטירתו.

 

"מקבל הקצבה יכול לבחור הבטחת קצבה לאחר מותו גם לילדיו, לרוב, ילדים עד גיל 21", אומר אייל סיאני מנהל ציות ואכיפה בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה. "בכל מקרה, סך הקצבאות לכלל השאירים לא יעלה על 100% מהקצבה האחרונה ששולמה למקבל קצבת הזקנה ערב פטירתו",

 

תקופת תשלום מינימאלית לשאירים - במסלול זה מקבל קצבה שיש לו שאירים (כמוגדר בתקנון הקרן) יכול לבחור תקופה של עד 240 חודשים (בדרך כלל נע לפי תקופות של 60/120/180/240 חודשים) בה תובטח לשאירים קצבה בגובה הקצבה האחרונה ששולמה לו ערב פטירתו.

 

לדוגמה, מבוטח הזכאי לקצבה של 5,000 שקל בחר במסלול תקופת תשלום מינימאלית של 120 חודשים (10 שנים) וכן בהבטחת קצבת שאירים בשיעור של 60% לבת זוגו. אם הוא נפטר לאחר 4 שנים, אזי בת זוגו תקבל קצבה על סך 5,000 שקל במשך 6 שנים (יתרת תקופת התשלום המינימאלית) ולאחר מכן תמשיך לקבל קצבה על סך 3,000 שקל (60%*5,000) לכל ימי חייה.

 

תקופת תשלום מינימאלית למוטבים/יורשים - "מסלול נוסף", מציין סיאני, "באם למקבל הקצבה אין בן/בת זוג, הוא יוכל לבחור תקופת תשלום מינימאלית של עד 240 חודשים בה יובטח למוטבים (מי שהוגדר מראש כמוטב בקרן הפנסיה לפי בחירת הפנסיונר) או יורשים (היורשים על פי חוק), תשלום חד פעמי של יתרת תשלומי הקצבאות שנותרו עד לתום התקופה".

 

כך לדוגמה, מבוטח הזכאי לקצבה של 5,000 שקל בחר במסלול תקופת תשלום מינימאלית של 120 חודשים (10 שנים). אם הוא נפטר לאחר 4 שנים אזי המוטבים/יורשים יקבלו את יתרת 72 התשלומים (6 שנים) שהיו אמורים להשתלם, קרי מעל 300 אלף שקל, בסכום חד פעמי.

 

לעניין תקופת התשלום המינימאלית חשוב לדעת כי ניתן להבטיח עד 240 תשלומים ובלבד שגילו של מקבל הקצבה בסיום התקופה האמורה לא יעלה על 87 שנים.

 

סיאני מוסיף כי אם למקבל הקצבה אין בן/בת זוג הוא יוכל לבחור במסלול שבו אין הבטחת קצבה לשאירים וכן ללא תקופת תשלום מינימאלית. במקרה זה הוא יקבל את הקצבה הגבוהה ביותר שניתן מבין יתר החלופות. ואולם, בעת מותו, סכום החיסכון שצבר ונותר בקופה, יישאר בקרן הפנסיה לטובת שאר העמיתים בקרן.

 

חשוב לציין כי קיימת שונות בין התקנונים השונים של קרנות הפנסיה, בהם מפורטים כל הכללים והזכויות. הדוגמאות שהובאו מתייחסות ככלל לחוסכים בקרנות הפנסיה החדשות, אם כי יש הרבה מן המשותף גם לגבי הקרנות הוותיקות. העיקרון הוא זהה - ככל ששיעור הקצבה לשאירים ותקופת התשלום המינימאלית גבוהים כך תקטן קצבת הזקנה.

 

גם מס הכנסה דורש מכם כסף

מלבד המסלול שתבחרו ויקבע איזה סכום תקבלו אתם ויורשכם (אם בכלל), קיימת עוד משוכה שתקבע כמה כסף נטו יכנס לחשבון הבנק שלכם מקרן הפנסיה.

 

קצבת זקנה המשולמת מקרן פנסיה נחשבת כהכנסה מעבודה ולכן באופן כללי חל עליה המיסוי הרגיל שחל על הכנסה מיגיעה אישית (על פי מדרגות המס). עם זאת, יש לדעת כי ישנם מקרים בהם ניתן להפחית את המס.

 

כל אדם שמקבל קצבת זקנה מקרן הפנסיה זכאי לקבל פטור ממס הכנסה בגין סכום של עד 2,933 שקל נכון לשנה זו (סכום זה הוא נגזרת של מה שמכונה "תקרת הקצבה המזכה"), אולם פטור זה עלול להיות מופחת ואף להישלל במקרים בהם מקבל קצבת הזקנה משך במהלך השנים כספי פיצויים בגינם קיבל פטור. בנוסף, ניתן פטור קבוע ללא קשר למשיכת הפיצויים וללא תלות בגובה הקצבה או במשיכת כספי פיצויים. פטור זה עומד השנה על 1,173 שקל והוא צפוי לגדול משמעותית עד שנת 2025.

 

"קצבת זקנה בגין כספים שהופקדו ואשר בעת ההפקדה לא קיבלו הטבות מס ו/או ששולם בגינם מס, מה שמכונה בעגה המקצועית "קצבה מוכרת", יהיו פטורים כליל ממס הכנסה בעת קבלתם כקצבת זקנה", מוסיף סיאני. בנוסף לכך, כמו בהכנסה מעבודה, זכאי כל אזרח לנקודות זיכוי במס (בהתאם לקריטריונים בהם הוא עומד).

 

כך לדוגמה, גבר בן 67 המקבל קצבת זקנה בגובה 8,000 שקל ולא משך את כספי הפיצויים שלו בעבר, יקבל פטור מלא ממס הכנסה וזאת עקב 2.25 נק' זיכוי להם הוא זכאי ועקב הפטור בגין תקרת הקצבה המזכה כפי שתואר לעיל. יצוין כי הוא יהיה פטור גם מתשלום ביטוח לאומי ומס בריאות. קצבה בסכום גבוה יותר עלולה כבר להביא לחיוב במס.

 

חשוב לציין כי בכל מקרה, היבטי מיסוי לקראת פרישה הם מורכבים וההמלצה היא להתייעץ עם מומחה כדי להגיע לקצבה אופטימאלית. למעשה ההמלצה הזו נכונה בכלל לקראת תהליך פרישה, בין היתר כדי לדעת גם מה מסלול הקצבה הנכון עבורכם. כל טעות עלולה לעלות לכם ביוקר.

 

לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
מומלצים