שתף קטע נבחר

חגיגת הג'ובים ברשויות אחרי הבחירות: המבקר מצא חשש לפלילים

מבקר המדינה מצביע על שורת ליקויים חמורים במינויים לתפקידים בכירים בעיריות, במקום עובדים שנאלצו להתפטר: למשל מעבר מעסק גלידות משפחתי למנכ"לית החברה העירונית, העדפת מועמד עם ציון 5 אף ש-25 אחרים דורגו לפניו. המבקר ממליץ לפתוח בחקירה נגד ראשי הערים נשר ועפולה, לגבי אשקלון היה "בקשר עם המשטרה"

אחרי הבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2013 התקבלו לעבודה בעיריות ובתאגידים, בהליכים בלתי תקינים, עשרות עובדים שהיו פעילים פוליטיים או מקורבים לראש העיר או לחברי הקואליציה. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה על השלטון המקומי, המתפרסם אחר הצהריים (יום ג') וכולל המלצה לחקירות פליליות.

 

עוד בדו"ח המבקר: חגיגת הטיסות על חשבוננו

 

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, כתב בפרק העוסק ב"מינויים והתקשרויות על רקע זיקה פוליטית או אישית ברשויות מקומיות לאחר בחירות 2013" כי מרבית העובדים האלה התקבלו במכרזים שליקויים חמורים נמצאו בהליכי ניהולם.

 

בדיקת מבקר המדינה על חגיגות הג'ובים הפוליטיים ברשויות המקומיות החלה בעקבות סדרה של תחקירים שפורסמה במוסף "7 ימים" של "ידיעות אחרונות" לפני יותר משנתיים. מחלקת התחקירים של העיתון חשפה מערך שיטתי של מינויי מקורבים, תפירת מכרזים, פיטורי עובדים ותיקים – והכול מתחת לאפם של האחראיים במשרד הפנים. בין השאר חשפו התחקירים את המתחולל בעיריית עפולה, שם כאמור זכו מקורבים ופעילים פוליטיים רבים בשירות ראש העירייה, עו"ד יצחק מירון, לג'ובים ציבוריים תוך עדויות רבות על תפירת מכרזים. מבקר המדינה מאמת בדו"ח שהוא מפרסם את ממצאי תחקיר העיתון על אודות חגיגת הג'ובים בעפולה, תוך שהוא מורה על העברת החומרים ליועץ המשפטי לממשלה בשל חשש לפלילים. מלבד עפולה, בחר המבקר להתמקד בבדיקתו ברבות מהרשויות שעליהן נכתב בתחקיר "ידיעות אחרונות", בהן חדרה, קריית אונו, גבעתיים וגם בכמה רשויות נוספות.

 

העיר נשר. המלצה למשרד הפנים לנקוט צעדים חריפים (צילום: מוחמד שינאווי) (צילום: מוחמד שינאווי)
העיר נשר. המלצה למשרד הפנים לנקוט צעדים חריפים(צילום: מוחמד שינאווי)

שער "7 ימים" ב"ידיעות אחרונות" עם התחקיר ()
שער "7 ימים" ב"ידיעות אחרונות" עם התחקיר

בחלק מהמינויים, כתב המבקר, עלה חשש סביר וממשי שהפן הפוליטי או האישי היה גורם משפיע ולפעמים אף מכריע בבחירתם לתפקיד. שפירא הוסיף כי המינויים הפוליטיים שהועלו מצביעים גם תופעה מדאיגה של חריגה מהוראות הדין הנוגעות לאיוש משרות ומכללי המינהל התקין. מנגד מצא המבקר כי חלק מהעיריות פיטרו עובדים בכירים או עודדו את פרישתם והתפטרותם ועלה חשש שהפיטורים אף הם נעשו על רקע פוליטי וכדי לפנות את המשרות לפעילים פוליטיים.

 

בעיריית נשר, כך נמצא, התקבלו לעבודה לאחר הבחירות עובדים שנבחרו לתפקיד בלא הליך של מכרז ובלי שהתכנסה ועדת בחינה. המבקר הוסיף כי דבר זכייתם נרשם במסמך שכונה "פרוטוקול" שלא בהתאם לתקנות קבלת עובדים ותוך יצירת מצג מטעה – על ידי ממלא מקום ראש העיר, גזבר העירייה דאז ומזכיר העירייה דאז – בהליך פסול בעיקרו.

 

הזוכים פרסמו לפני שהוועדה בדקה בכלל

בעפולה מצא המבקר כי המועמדים שהוצבו במקומות 4, 7, 10, 11, 13 ו-14 ב"תנופה לעפולה", סיעת ראש העיר, נבחרו לאייש תפקידים בעירייה, ברובם בכירים.

 

בעיריית עפולה, כתב המבקר, הובילו הליכים בלתי תקינים להחלפת כל שדרת הניהול ב"אנשי שלומנו", קרי מועמדים בעלי זיקה פוליטית או אישית לראש העיר ולחברי סיעתו. המבקר מצא כי בשישה מכרזים לתפקידים בכירים: ראש מינהל התרבות והספורט, סמנכ"ל התפעול, סמנכ"ל החינוך, דובר העירייה, מנהלת מחלקת הקליטה ומנהל מחלקת הספורט – פורסמו שמות הזוכים עוד לפני שנבחנו המועמדים בפני ועדת הבחינה. לא זו בלבד, אלא ל"זוכים" הותאמו מספרי טלפון פנימיים בעירייה והם שובצו בחדרים, קודם הדיון במרכז.

ראש העיר עפולה יצחק מירון  (צילום: ערן יופי כהן "ידיעות אחרונות") (צילום: ערן יופי כהן
ראש העיר עפולה יצחק מירון (צילום: ערן יופי כהן "ידיעות אחרונות")

עיריית עפולה. ה"זוכים" שובצו בחדרים עוד לפני הדיון במכרז (צילום: שרון צור) (צילום: שרון צור)
עיריית עפולה. ה"זוכים" שובצו בחדרים עוד לפני הדיון במכרז(צילום: שרון צור)

בנוסף כתב המבקר כי במכרזים נוספים שבהם הועלו פגמים מינתה עיריית עפולה מועמדים בעלי זיקה לראש העיר לתפקידים בכירים, לרבות מנכ"ל העירייה, מנהלת אגף משאבי האנוש, מנהלת אגף אסטרטגיה, צעירים ונוער ומנהלת מרכז ההשכלה.

 

המועמד עם הזיקה הפוליטית זכה: "יש לו ניסיון"

עוד נכתב בדו"ח המבקר כי תפקידים בכירים ואחרים אוישו, במכרזים בהליך פגום, על ידי מועמדים בעלי זיקה לראש העירייה גם בעיריות אחרות שנבדקו. בעיריית חדרה מנהל אגף התפעול ואיכות הסביבה ומנהל יחידת האכיפה; בעיריית נשר מנהל המוקד העירוני ומנהל יחידת האחזקה והתחזוקה; בעיריית אשקלון מנכ"ל העירייה, מנהל אגף החינוך, מנהלת אגף השירות העירוני, מנהלת יחידת סיור שטח במוקד העירוני, קב"ט מוסדות החינוך, מנהל מרכז השירות לתושב, מנהל הפיקוח והשיטור הקהילתי באגף לאיכות הסביבה ונהג ראש העירייה; ובעיריית קריית אונו – דובר העירייה ומנהל אגף חירום, פיקוח וביטחון.

 

לדוגמה, בהליך בחירתו של דובר עיריית קריית אונו, מצא המבקר 45 המועמדים שעמדו בתנאי הסף של המכרז למבחן ומיון ראשוני במכון שעוסק בתחום זה. במאי 2014 התכנסה ועדת הבחינה ודירגה את 40 המועמדים שניגשו למבחנים באמצעות ציון משוקלל שנתנה למבחנים שהמועמדים עברו והחליטה לזמן לראיונות את מי שקיבלו ציון משוקלל של 5 ומעלה – כלומר 25 מועמדים ובהם המועמד שזכה בסופו של דבר במכרז ושציונו המשוקלל היה 5. המבקר מעיר כי 11 מועמדים קיבלו ציון 6 ומעלה ו-16 מועמדים קיבלו ציון 5.6 ומעלה.

 

ביוני 2014 ראיינו חמשת חברי ועדת הבחינה את 25 המועמדים שקיבלו ציון משוקלל של 5 ומעלה, ולאחר דיון החליטו לבחור בשלושת המועמדים המתאימים ביותר, שקיבלו את מרב הקולות, ולשלוח אותם למבחנים נוספים. המבקר כתב בדו"ח כי אחד משלושת המועמדים כיהן כחבר מועצת עיריית קריית אונו מטעם סיעת מרצ בשנים 2008-2003. רעייתו הוצבה במקום השני בסיעת מרצ בבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2013, אך לא מונתה לחברת מועצת העירייה מאחר שרק המועמד הראשון של הסיעה נבחר. סיעת מרצ תמכה בראש העיר ישראל גל בבחירות האחרונות לראשות העירייה והיא אף חברה בקואליציה העירונית.

 

חודש לאחר מכן התכנסו שוב חברי ועדת הבחינה והחליטו כי שני מועמדים ראויים ומתאימים ובעלי יכולות מקצועיות ההולמות את דרישות התפקיד. חברי הוועדה בחרו פה אחד במועמד בעל הזיקה הפוליטית, מאחר שלשיטתם "יש לו יתרון קל ברקע ובניסיון על פני המועמד השני".

 

המבקר שפירא. "קשרים לפני כישורים" (צילום: גיל יוחנן) (צילום: גיל יוחנן)
המבקר שפירא. "קשרים לפני כישורים"(צילום: גיל יוחנן)

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית קריית אונו, לעומד בראשה ולחברי ועדת הבחינה כי הליקויים בהליך המינוי מעלים חשש שלזיקה הפוליטית של המועמד שנבחר היה משקל משמעותי בהחלטות שקיבלו חברי ועדת הבחינה.

 

מעסק גלידות למנכ"לית החברה העירונית

במקרה נוסף מתאר המבקר את מינוי מנהל מנכ"ל החברה העירונית לתרבות בעיריית אשקלון. בדו"ח נכתב כי בסוף דצמבר 2013 זימן מנכ"ל העירייה, שבאותו חודש החל בעבודתו, את מי שכיהן מסוף שנת 2007 כמנכ"ל החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש אשקלון בע"מ וביקש ממנו לפנות את תפקידו בצורה יפה ובהסכמה, ולא - יפעל להדיחו על ידי דירקטוריון החברה. כפועל יוצא, בינואר 2014 הודיע מנכ"ל החברה העירונית על התפטרותו וחתם על "הסכם הפסקת עבודה".

 

במרס 2014 פרסמה החברה העירונית מכרז לתפקיד מנכ"ל. ועדת הבחינה התכנסה חודשיים לאחר מכן. בפרוטוקול ישיבתה, הכתוב בכתב יד, נרשם מפי אחת המועמדות, שתיארה לפני הוועדה את הרקע שלה ואת עיסוקיה: "חלק גדול ממערכת הבחירות עם ראש העיר". אמירה זו של המועמדת נמחקה בקו.

ראש העיר אשקלון איתמר שמעוני (צילום: אבי רוקח) (צילום: אבי רוקח)
ראש העיר אשקלון איתמר שמעוני(צילום: אבי רוקח)

עיריית אשקלון. מבקר המדינה בקשר עם המשטרה (צילום: צפריר אביוב) (צילום: צפריר אביוב)
עיריית אשקלון. מבקר המדינה בקשר עם המשטרה(צילום: צפריר אביוב)

ועדת הבחינה החליטה ביולי אותה שנה, לאחר עיון בתוצאות המבחנים של מכון ההשמה, להמליץ על שני מועמדים, אחת מהם בעדיפות ראשונה - המועמדת שציינה שבמערכת הבחירות עבדה עם ראש העירייה הנבחר. נציג משרד הפנים בוועדה הסתייג מאוד, כך בפרוטוקול ועדת הבחינה, ממינויה של המועמדת שבעדיפות ראשונה נוכח חוות הדעת של מכון ההשמה.

 

ממסמכים שהגישה המועמדת שבעדיפות ראשונה עולה כי בשנים 2008-2005 ניהלה בית ספר יסודי ובשנים 2005-1984 כיהנה כסגנית מנהלת בית ספר יסודי וכרכזת מקצועית, ובאחריותה הניהולית היו כעשרה מורים. ניסיונה המקצועי בחמש השנים שקדמו לשנת המכרז היה בניהול עסק משפחתי של גלידות. בקורות החיים לא נמסרו פרטים על גודל העסק ועל היקף פעילותו. במערכת הבחירות השתתפה המועמדת בתפקיד מרכזי ופעלה להיבחרו של איתמר שמעוני לראשות העירייה.

 

בישיבת דירקטוריון החברה העירונית באותו חודש, בעת שנדונו "המלצות ועדת הבחינה לבחירת מנכ"ל", מסר שמעוני לדירקטוריון שהמועמדת "הייתה פעילה בבחירות" ושהוא יוצא מהישיבה כדי למנוע חשש לניגוד עניינים. אחד מחברי הדירקטוריון ביקש שגם המנכ"ל ייצא מהישיבה בגלל חשש לניגוד עניינים, בנימוק שהמנכ"ל מבצע את מדיניות ראש העירייה, אך היועץ המשפטי של החברה הודיע שסיבה זו אינה בגדר ניגוד עניינים. נציג דירקטוריון החברה העירונית בוועדת הבחינה מסר כי המועמדת ציינה בפני הוועדה שהייתה פעילה במטה הבחירות של ראש העירייה. מנכ"ל העירייה המליץ לחברי הדירקטוריון לאמץ את המלצות הוועדה. הדירקטוריון אישר את בחירת המועמדת למנכ"לית החברה העירונית.

ראש העיר נשר אבי בינמו (צילום: אלעד גרשגורן ) (צילום: אלעד גרשגורן )
ראש העיר נשר אבי בינמו(צילום: אלעד גרשגורן )

ברחובות העיר נשר. "פגיעה קשה בטוהר המידות ובמוסר הציבורי" (צילום: מוחמד שינאווי) (צילום: מוחמד שינאווי)
ברחובות העיר נשר. "פגיעה קשה בטוהר המידות ובמוסר הציבורי"(צילום: מוחמד שינאווי)

 (צילום: מוחמד שינאווי) (צילום: מוחמד שינאווי)
(צילום: מוחמד שינאווי)

 (צילום: מוחמד שינאווי) (צילום: מוחמד שינאווי)
(צילום: מוחמד שינאווי)

למשרד הפנים נשלחה באוגוסט 2014 תלונה בעניין מינויה של המועמדת למנכ"לית החברה העירונית. בתלונה נטען כי המינוי היה על רקע פוליטי. בעקבות התלונה חזר והנחה משרד הפנים באוגוסט 2014 את החברה העירונית לבל תתחיל בהעסקת המועמדת לפני מתן אישורו להסכם עמה.

 

למרות הנחיית משרד הפנים, מצא מבקר המדינה, המועמדת שנבחרה החלה לכהן כמנכ"לית מיד לאחר החלטת הדירקטוריון על מינויה, בתחילת אוגוסט 2014. היועץ המשפטי של החברה העירונית מסר בספטמבר 2014 למשרד הפנים בעניין זה כי המועמדת לא התחילה לכהן כמנכ"לית, אלא היא רק לומדת את מהות התפקיד וגם החלה בהכרת עובדי החברה.

 

לאחר בחינת חוות דעת של היועץ המשפטי של החברה העירונית אישר משרד הפנים את מינוי המנכ"לית, וציין כי "בנסיבות המקרה, ולאור העובדה שממילא הרשות היא זו שקובעת את תקופת הניסיון הנדרשת, אין מקום להמיר את שיקול דעת הגורמים המוסמכים ברשות בשיקול דעתנו".

 

משרד מבקר המדינה העיר בחומרה לעיריית אשקלון ולחברה העירונית כי הליקויים בהליך מינוי מנכ"לית החברה - לרבות הפסקת ההעסקה שנכפתה על המנכ"ל היוצא, התאמת תנאי הסף במכרז לנתוני המועמדת שנבחרה והתערבות מנכ"ל העירייה, המקורב לראש העירייה ולמנכ"לית שנבחרה ובעל זיקה פוליטית אליהם, בכל שלבי המכרז, אף שלא היה חבר ועדת הבחינה - כל אלה מעלים חשש שהסיבה לבחירתה הייתה פעילותה הפוליטית. "בקשר לאשקלון התקיים קשר בין משרד מבקר המדינה לבין המשטרה", נכתב בהודעת המבקר לקראת פרסום הדו"ח.

 

ראשון לציון: פעיל פוליטי בזמן כהונה בחברה עירונית

בראשון לציון מצא המבקר ליקויים במינויים בתאגידים עירוניים. בין היתר נמצאו ליקויים במינוי יו"ר הדירקטוריון בחברה העירונית. המבקר כתב כי אף שהוועדה לבדיקת מינויים קבעה במרס 2010 שהתאגיד העירוני אינו אמור להיות גוף פוליטי וששיקוליו צריכים להיות עסקיים, שימש יו"ר החברה העירונית כראש מטה הבחירות של ראש העיר דב צור גם במערכת הבחירות באוקטובר 2013, בעודו מכהן כיו"ר הדירקטוריון. המבקר כתב כי ראוי היה שראש העיר היה מונע את פעילותו הפוליטית. בנוסף, כתב המבקר, העירייה והחברה לא הסדירו את כהונתו של יו"ר הדירקטוריון לשלוש שנים נוספות ועל כן כהונתו השנייה, שהחלה ביולי 2013, הייתה שלא על-פי דין. כמו כן מצא המבקר ליקויים במינויי חבר בדירקטוריון, מנהל פיתוח עסקי, סמנכ"ל בחברה הכלכלית.

 

עוד נמצא בין היתר בראשון לציון כי ועדת הבחינה של החברה העירונית בחרה במרס 2014 בעובדת לתפקיד מנהלת רובע הבילויים בעיר, אף שהיא לא עמדה בתנאי הקול הקורא שפרסמה החברה. המבקר העיר שזהו פגם מהותי בהליך הקול הקורא ופגיעה בעקרון השוויון ובמועמדים האחרים. כמו כן, הוועדה זימנה לבחינה ארבעה מועמדים שלא עמדו בתנאי הקול הקורא, כולל העובדת שנבחרה לתפקיד.

 

החברה לא דרשה ממועמדים שניגשו למכרז לצרף לקורות החיים שהם הגישו לה מסמכים, תעודות ואישורים לאימות השכלתם וניסיונם המקצועי. הדבר פגע, לדברי המבקר, בתקינות הליך הבחירה של העובדים. העובדת שנבחרה לתפקיד לא מסרה לחברה נתונים מדויקים המעידים על השכלתה ועל ניסיונה המקצועי ולא צירפה מסמכים המאמתים את אשר ציינה בקורות החיים שהגישה לתפקיד.

 

בסיכום הפרק כתב המבקר כי ממצאי הדו"ח מלמדים על התעלמות מטרידה של בכירי העירייה והתאגידים שנבדקו מחוקים ומתקנות בהיבט של מינוי פעילים פוליטיים למשרות ציבוריות. ראש העיר לא מנע את פעילותם של יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית לראשון לציון (החכ"ר) ושל סמנכ"ל החכ"ר כפעילים פוליטיים שלו במערכת הבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר 2013.

 

המבקר: לפעול בתקיפות נגד ראשי העיר נשר ועפולה

המבקר שפירא יוצא בחריפות נגד תופעת מינוי המקורבים בדברי הסיכום לפרק המינויים. "מינוי עובד בשירות הציבור בידי איש ציבור על פי שיקולים זרים של אינטרסים פוליטיים-מפלגתיים צרים הוא פסול, ומפר את אמון הציבור ברשות המבצעת ובשירות הציבורי", הוא כתב בדו"ח. "מינוי מעין זה פוגע בעיקרון שלטון החוק ובעיקרון השוויון ועלול לפגוע ברמה המקצועית של עובדי הציבור, להביא לתופעה של מתן קדימות לקשרים על פני כישורים, ולהוביל לניגוד עניינים ולחשש לשקילת שיקולים זרים המתבטאת בהעדפת עניין מפלגתי על אינטרס ציבורי".

 

בסיום הפרק כתב המבקר כי לנוכח הליקויים החמורים, המהותיים וכבדי המשקל שהעלה, בייחוד בהתנהלות עיריות נשר ועפולה, ולנוכח הפגיעה באמון ציבור תושבי הרשויות במוסדות השלטון המקומי ומינוי מועמדים שנראה כי קשריהם קדמו לכישוריהם, ממליץ משרד מבקר המדינה למשרד הפנים לנקוט צעדים תקיפים העומדים לרשותו על פי דין כנגד ראשי עיריות נשר ועפולה בגין פגיעה קשה בסדרי מינהל תקין, בטוהר המידות ובמוסר הציבורי. בהודעה לתקשורת מסר המבקר כי הממצאים הועברו ליועץ המשפטי לממשלה בחשש לעבירות פליליות מצד ראשי עיריות נשר ועפולה.

 

תגובות

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה: "מאז נכנסה הנהלת העירייה החדשה לתפקידה אויישו יותר מ-200 תקנים ברשות על שלוחותיה השונות, במטרה לתת מענה הולם לעלייה הניכרת בהיקפי הפעילות בכל התחומים, ולייעל ולשפר את השירות הניתן לתושבי העיר. המבקר מתמקד במספר קטן יחסית של מינויים, שבהם נתגלו בעיקר בעיות פרוצדוראליות. אנו לומדים את מסקנות הדו"ח לגבי המינויים שנבדקו, וכבר ביצענו תוך כדי הביקורת מהלכים שנועדו לתקן את הליקויים הטכניים, על מנת להבטיח הליכי מינוי ראויים וכשרים של מועמדים לתפקידים השונים ברשות, כפי שנעשה עד כה".

 

מעיריית עפולה נמסר בתגובה: "קשה להימנע מההרגשה כי המבקר גיבש מראש תזה, שלפיה הסיבה לקבלת העובדים המוזכרים בדו"ח, הינה זיקתם הפוליטית בלבד ולא כישוריהם, תוך התעלמות מהעובדות שהובאו בפניו, המוכיחות את ההיפך הגמור. על מגמתיות הדו"ח, תעיד בין היתר העובדה, שהוא מבקר גם את בחירתם של שלושה מנהלים בכירים, ששירתו באותו תפקיד במשך יותר משמונה שנים, בקדנציה הקודמת ובהצלחה מרובה".

 

מעיריית נשר נמסר בתגובה: "נשר עיר איתנה ומשגשגת. שקיפות, יושרה ומנהל תקין הם אבני יסוד בניהולה של העיר. עיריית נשר יוצאת מהביקורת חזקה ומחוזקת. מהרגע הראשון, העירייה שיתפה פעולה עם הביקורת באופן מלא. יצוין כי עיקר הביקורת נוגע לסוף שנת 2013, תקופת כהונתו של מזכיר העיר דאז. מאז, העירייה הפיקה לקחים, תיקנה ליקויים והסדירה נהלים עוד בטרם הדו"ח הושלם ופורסם".

 

מעיריית קריית אונו נמסר בתגובה: "המבקר לא מצא פגם באישים שנבחרו לתפקיד הדובר ולתפקיד הממונה על הביטחון וממצאי הביקורת העלו כי מדובר ללא ספק במינויים מקצועיים של מועמדים ראויים. לגבי דובר העירייה, מדובר באדם מנוסה, בעל ידע וניסיון רב בדוברות ויחסי ציבור וכן בתחומים רבים, בהם ניהול, הסברה, פרסום ואסטרטגיה".

 

מעיריית ראשון לציון נמסר כי "העירייה פעלה על פי חוות דעת הייעוץ המשפטי שהיו בידה באותה עת, בהתאם לכל הכללים והנהלים. האנשים שמונו לתפקידים, מהותית, הם אנשי מקצוע מעולים, כל אחד בתחומו, אשר ראויים להיבחר לתפקידים המדוברים. בכל אחד מהמינויים, גם אילו ועדת המכרזים הייתה מתקיימת בכל מקום אחר, אנו משוכנעים שאותו אדם היה נבחר לתפקיד המדובר. יתרה מכך, היינו חוטאים אילו היינו פוסלים אותם מראש על רקע פעילות פוליטית כזו או אחרת בזמנם החופשי. אנו מקבלים את הערות המבקר באשר לפגמים הפרוצדורליים בהליכי המינויים וכבר תיקנו את הדרוש תיקון".


פורסם לראשונה 22/11/2016 15:55

 

בהכנת הידיעה השתתף אלי סניור
לפנייה לכתב/ת
 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
צילום: חגי אהרון
עיריית עפולה. המלצות חריפות
צילום: חגי אהרון
מומלצים