שתף קטע נבחר

מחיר למשתכן: המענק מהמדינה יוכר כחלק מההון העצמי ביישובי פריפריה

הפיקוח על הבנקים ומשרד האוצר הודיעו כי ב-30 יישובים בפרפריה, שבהם ניתן מענק מהמדינה לרוכשי דירות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן", יכיר הבנק במענק כחלק מההון העצמי שאותו נדרשים הרוכשים לשלם. התיקון ייכנס לתוקף בדצמבר 2017.

 

(ynet)

 

מומלצים