שתף קטע נבחר

למ"ס: זינוק במספר המובטלים בחודש יוני

מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור בלתי המועסקים במשק עמד במחצית הראשונה של חודש יוני על 5.2%, שהם 210 אלף אנשים. זאת לעומת שיעור של 4% בחודש מאי, שהם 161 אלף אנשים. בנוסף, 83,100 עובדים פוטרו או שנסגרו מקומות עבודתם בחודשים מרץ עד יוני. מהנתונים עוד עולה כי שיעור האנשים שיצאו לחל"ת בגלל הקורונה עמד בשבועיים הראשונים של חודש יוני על 5.5%, שהם 213.6 אלף אנשים, וכי סך האנשים שאינם בכוח העבודה מכלל בני ה-15 ומעלה, עומד על 36.9%.

 

(בילי פרנקל)

 

מומלצים