שתף קטע נבחר

שורת הגבלות על ספקי מזון יגבירו התחרות

בית הדין להגבלים עסקיים וספקי המזון הגדולים חתמו על צו הקובע איסורים ומגבלות על הסדרים בינם לבין רשתות השיווק שנמצאו כמסוכנים לתחרות ופסולים

ספקי המזון הגדולים ורשתות השיווק יפסיקו נוהלי עבודה שפגעו בתחרות ובצרכנים. זאת, לאחר שאושר הצו המוסכם שגובש בין רשות ההגבלים העסקיים לספקי המזון הדומיננטיים. הצו גובש לאחר משא ומתן ממושך, כהמשך לחקירה שניהלה הרשות בין השנים 2000-2002 בעניין יחסי הסחר שבין הספקים הדומיננטיים לרשתות השיווק הגדולות.

 

בסיום החקירה פרסם הממונה דאז, עו"ד דרור שטרום, דין וחשבון אודות ממצאי החקירה ובשלב מאוחר יותר פורסמה גם עמדתה המפורטת של הרשות בעניין מעמדם המשפטי של הסדרי הסחר בראי חוק ההגבלים העסקיים.

 

בהמשך לפרסום עמדת הממונה, החל משא ומתן בין הרשות לבין נציגי אגף המזון בהתאחדות התעשיינים לגיבושו של צו מוסכם אשר יביא להפסקתם, בצו שיפוטי, של נוהגי הסחר שנמצאו כמסוכנים לתחרות ופסולים. משא ומתן זה הבשיל לכלל הסכמה וזו הוגשה לאישורו של בית הדין להגבלים עסקיים.

 

מה אומר הצו המוסכם? הוא קובע למעשה איסורים ומגבלות על הסדרים בין ספקים דומיננטיים לרשתות השיווק, שתוצאתם היא חסימת גישתם של ספקים מתחרים למדפי רשתות השיווק הגדולות.

 

הוראות הצו המוסכם מנטרלות את הסכנה הגלומה בהסדרים שנחשפו במסגרת החקירה. למשל:

 

  • ספק דומיננטי הסכים לשלם לרשת שיווק גדולה סכום כסף עבור הוצאת מתחרה מהמדף והותרת מתחרה אחד בלבד למוצריו. הצו המוסכם אוסר על ספקים להתערב בקביעת מספרם או זהותם של ספקים מתחרים ברשת.

 

 

  • מספר ספקים דומיננטיים דרשו מן הרשתות הגדולות, כתנאי לקבלת הטבות מסוימות, להתחייב כי לא יועלה על המדף ברשת "מותג פרטי" מתחרה וחלק מהרשתות הסכימו לדרישה זו. הצו המוסכם אוסר על ספקים להתערב בהחלטות הרשת באשר להכנסתו של מותג פרטי.

 

  • ספק דומיננטי ניסה להקשר עם הרשת בהסדר שעניינו מניעת יבוא מקביל של מוצריו. הצו המוסכם אוסר התנהגות מעין זו.

 

  • ספק דומיננטי שריין לעצמו נתח מכריע מתצוגות המדף וכן בלעדיות בתצוגות חוץ מדף בתקופות חגים. הצו המוסכם מטיל מגבלות על רכישת שטחי מדף ותצוגות חוץ מדף בידי ספקים דומיננטיים.

 

  • ספק דומיננטי קיבל מינוי של "מנהל קטגוריה", כאשר הוסכם שבתפקידו זה יפעל להגדלת נתח השוק של מוצריו. הצו המוסכם מחייב הבאת הסדרי ניהול קטגוריה לאישור מוקדם של הממונה או בית הדין להגבלים עסקיים.

 

  • ספקים דומיננטיים העניקו הנחות מצרפיות הנשענות על כלל מכירותיהם. הצו המוסכם מסדיר את דרך מתן התמריצים לרשתות השיווק ומונע שימוש בטכניקה של בונוס מצרפי הנשען על בסיס מכירותיו של הספק הדומיננטי (Roll Back Discount).

 

  • ספק דומיננטי התקשר בהסדר המבטיח לו נתח שוק מהותי מכלל מכירות הרשת באותה קטגוריה. הצו המוסכם אוסר על הסדרים שעניינם הוא קיבוע נתח השוק של הספק ברשת.

 

  • ספקים דרשו מרשתות השיווק להקפיד שמחיר המכירה לצרכן של מוצריהם לא יפחת משיעור נקוב מסוים. הצו המוסכם אוסר על התנהגות מעין זו.

 

  • ספקים ורשתות שיווק הגיעו להבנה לפיה כאשר ספק עורך מבצע ברשת, לא תאפשר הרשת תגובה תחרותית של ספקים מתחרים למבצע ואילו הספק מצדו לא יערוך מבצע דומה ברשת שיווק מתחרה. הצו המוסכם אוסר על פרקטיקה זו, ככל שלא ניתן לה היתר מוקדם מאת הממונה או בית הדין להגבלים עסקיים.

 

הצו המוסכם מתייחס גם לסוגיית סידור מדפי רשתות השיווק הגדולות על ידי ספקים דומיננטיים. הצו קובע, כי למשך תקופה בת 30 חודשים מיום אישור הצו המוסכם יותר לספקים להמשיך ולסדר את המדפים בעצמם, בכפוף למגבלות מפורטות שקבועות בצו לגבי דרך ביצוע הסדרנות וסנקציות שקובע הצו בגין הפרתן של מגבלות אלה. כך למשל, הצו מחייב את סדרי הספקים לפעול בהתאם לתוכנית הפלנוגרמה (קטגוריה) שקבעה הרשת ואוסר על הספקים לנצל מידע שמתקבל מהסדרנים לפגיעה בתצוגות המתחרים או להתערבות בהחלטות התמחור של רשתות השיווק.

 

מי שהתנגדה לצן המוסכם היא רשת שופרסל. לטענתה, הצו המוסכם מטיל עליה מגבלות ללא הסכמתה ומפלה אותה למול קמעונאים אחרים, שכן המגבלות הקבועות בו מתייחסות רק ליחסי הספקים הדומיננטיים ורשתות השיווק הגדולות.

 

בית הדין להגבלים עסקיים דחה את התנגדות שופרסל ואימץ את עמדת הממונה ולפיה הטענות שמעלה שופרסל נוגעות לאינטרסים פרטיים שלה, אך אינן עולות בקנה אחד עם אינטרס הציבור. בית הדין גם ציין, כי הצו המוסכם נחתם בעקבות חקירה שנוהלה בעניין יחסי הספקים הדומיננטיים ורשתות השיווק הגדולות ולכן הוא מתייחס לגופים אלה.

 

רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים, אמרה כי אישור הצו המוסכם על ידי בית הדין מהווה צעד חשוב לשימור והגברת התחרות במשק המזון בישראל.

 

 תגובה חדשה
הצג:
אזהרה:
פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד
רונית קן
המדפים. יהיו תחרותיים יותר
מומלצים