קפיטל - אתר שוק ההון של ישראל
סיפיה וויז׳ן
ההודעה מוגשת מטעם חברת ״סיפיה וויז׳ן באמצעות מערכת ״המברקה״ להפצת הודעות לתקשורת. אתר ynet capital או מערכת ynet לא השתתפו בכתיבת או בעריכת הכתבה.